การสนับสนุน หน้าหลักสถานที่ซื้อ
หน่วยความจำ
โซลิดสเตทไดร์ฟ
ไดรฟ์ USB
แฟลชการ์ด
ระบบไร้สาย
ฟังก์ชั่นสำเร็จในตัว
ค้นหาหน่วยความจำ

การสนับสนุน

DataTraveler 109 — DT109

ดาวน์โหลดและไดรเวอร์

ไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดหรือไดรเวอร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

DataTraveler มีระบบความปลอดภัยหรือระบบป้องกันการเขียนหรือไม่

DataTraveler ของฉันไม่สามารถใช้งานได้อีกหรือไม่สามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกไว้ใน DataTraveler ได้อีก สามารถกู้ข้อมูลใน DataTraveler ได้หรือไม่

จะขอรับบริการสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดผ่าน urApp Zone ได้อย่างไร

ฉันดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก urApp Zone ขณะพยายามเรียกใช้แอพพลิเคชั่น ระบบแจ้งให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

ขณะพยายามล็อกอินเข้าในบัญชี urFooz ของตนเอง ระบบแจ้งข้อผิดพลาดว่า "Network is not responding" ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

โหลดไดร์เวอร์ของ Kingston ได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ไดร์ฟไม่ปรากฏขึ้นที่ My Computer หากเข้าไปที่ Device Manager, Disk Drives, Kingston จากแท็บตั้งค่า จะไม่มีอักขระกำกับไดร์ฟในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ USB อื่น เช่น เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน แสดงว่าพอร์ตนี้เปิดใช้อยู่ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ระบบปฏิบัติการใดบ้างที่รองรับ exFAT

Linux รองรับ DataTraveler หรือไม่

ในกรณีที่เสียบ DataTraveler เข้าที่พอร์ต USB บนแป้นพิมพ์ ฮับ USB หรือที่ด้านหน้าของเคส ระบบกลับไม่พบอุปกรณ์หรือมีการแจ้งข้อความระบุข้อผิดพลาด ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

Windows ไม่พบ DataTraveler ของฉัน ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

ฉันฟอร์แมต DataTraveler ขนาด 64GB หรือใหญ่กว่าโดยใช้ระบบ NTFS และต้องการฟอร์แมตกลับเป็น FAT32 จะทำได้อย่างไร

คำถามเพิ่มเติม

DataTraveler ของฉันไม่สามารถรับไฟล์ขนาดตั้งแต่ 4GB ขึ้นไป ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

ไดร์ฟ USB ของฉันใช้ได้ตามปกติจาก Windows 7 แต่เมื่อเสียบเข้ากับระบบปฏิบัติการอื่น เช่น Windows XP ระบบแจ้งให้ฟอร์แมตไดร์ฟใหม่ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

ไม่สามารถใช้ DataTraveler หรือไดร์ฟแฟลชได้เต็มความเร็วสำหรับพื้นที่จัดเก็บ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

คอมพิวเตอร์พบ DataTraveler หากเสียบระหว่างบู๊ต แต่ไม่พบหากเสียบอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

Mac OS X ไม่พบ DataTraveler ของฉัน จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์มีไดร์ฟเครือข่ายเทียบผังโครงสร้าง Windows แจ้งว่าติดตั้งไดร์ฟได้ถูกต้อง แต่ไม่มีการกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟไว้ให้ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

จากเครื่อง Mac ไดร์ฟ DataTraveler ไม่แสดงพื้นที่ว่างหลังทำการลบไฟล์แล้ว จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ขณะพยายามโอนไฟล์ไปกลับ DataTraveler เครื่อง MacOS 10 แจ้งข้อผิดพลาดระบุว่าไม่สามารถปรับแต่งหรือย้ายโอนไฟล์ได้ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

หลังฟอร์แมต DataTraveler ใน Mac OS X ไดร์ฟไม่ยอมทำงานหรือฟอร์แมตจาก Windows ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

DataTraveler ยังมีพื้นที่เหลือ แต่เมื่อลองโอนข้อมูลไปยังไดร์ฟระบบแจ้งข้อผิดพลาดว่า "The Directory or File can not be created" ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

ขณะพยายามฟอร์แมตไดร์ฟที่ใหญ่กว่า 32GB ใน Windows XP หรือ Vista ฉันไม่สามารถเลือกระบบไฟล์ได้ ไม่มีตัวเลือกสำหรับระบบไฟล์ให้เลือก จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

หลังจากเสียบ DataTraveler ที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ระบบ Windows Vista หรือ Windows 7 ข้อความ AutoPlay ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือก "Speed up my system using Windows ReadyBoost." คุณสมบัตินี้คืออะไรและจะเปิดใช้ได้อย่างไร

ขณะพยายามคัดลอกไฟล์จาก Mac OS X Snow Leopard 10.6.2 ไปไดร์ฟแฟลช USB ได้รับข้อความแจ้งว่า "Error code-36" อาจมีสาเหตุมาจากอะไร

Kingston Data Travelers รองรับ Windows ME หรือไม่

DataTraveler ไม่ยอมติดตั้งใน Windows Vista ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น

มีไดร์เวอร์ DataTraveler ตัวใดที่รองรับ Windows 95 หรือ Windows NT หรือไม่

หลังจากติดตั้ง DataTraveler พบว่ามีอักขระกำกับไดร์ฟอยู่สองตัว กรณีนี้เกิดขึ้นกับ Win98SE จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ฉันเสียบ Kingston Traveler ไว้ที่พอร์ต USB โดยคอมพิวเตอร์แจ้งสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงเป็น Drive D: โดยไม่สามารถใช้งาน CD-ROM ได้ นอกจากนี้ Device Manager ยังแจ้งส่วนควบคุม IDE หลักและรองเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ฉันซื้อหน่วยความจำแฟลชจาก Kingston ผ่านระบบออนไลน์ในราคาลดเป็นพิเศษและพบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง ฉันคิดว่านี่เป็นสินค้าปลอม ฉันควรทำอย่างไร

ขณะใช้ DataTraveler กับยูทิลิตี้บู๊ตหรือซอฟต์แวร์จากภายนอกบางรายการ พบว่าความจุของไดร์ฟน้อยลงกว่าเดิมมาก จะกู้คืนความจุของไดร์ฟได้อย่างไร

ขณะพยายามเรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับไดร์ฟ กลับพบข้อผิดพลาดแจ้งว่า "this drive is unauthorized to run this software" จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

พบ DataTraveler ของฉันใน MacOS แต่ Windows แจ้งให้ฟอร์แมตไดร์ฟ ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น