Các ngôn ngữ Chỉ dẫn cho doanh nghiệp Địa chỉ mua hàng
Bộ nhớ
Ổ SSD
Ổ USB
Thẻ Flash
Không dây
Hỗ trợ
TÌM KIẾM BỘ NHỚ

Support

FCR-U2CFSM - Flash Media Reader PC Card driver - Windows XP
File Name File Size File Version
U2CFSM_XP.EXE 80.8KB 2.17.34.1

Description

FCR-U2CFSM USB PC Card driver for Windows XP. (04/16/02)

No currently shipping version of Windows has drivers for this reader.