Kingston Sınırlı Garanti Bildirisi

Kingston'un garantileriyle ilgili tüm bilgiler aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki listeden ihtiyaç duyduğunuz konuyu seçerek hemen o bölüme atlayabilirsiniz:

Kingston, burada belirtilen kurallar ve koşullara uygun olarak son kullanıcı müşterisine ürünlerinin malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Aşağıda belirtilen koşullar ve sınırlamalara tabi olarak Kingston, kendi tercihine bağlı olarak işçilik veya malzeme nedeniyle kusurlu olduğu belirlenen ürünlerinin herhangi bir kısmını onaracak veya değiştirecektir. Onarılan parçalar veya değiştirilen ürünler Kingston tarafından yeni veya yeniden sertifikalandırılmış şekilde değiştirilecektir. Yeniden sertifikalandırılan tüm ürünlerin yeni ürünlere işlevsel olarak eşdeğer olduğundan emin olmak için testler yapılmaktadır. Kingston'un ürünü onaramaması veya değiştirememesi durumunda, garanti talebinde bulunulan tarihteki ürünün değeri ya da satın alma fiyatından az olan kadar iade yapacaktır. Orijinal satın alma tarihi ve yerinin yanı sıra ürün açıklamasını ve fiyatı gösteren satın alma belgesi sağlanmalıdır.

Bu sınırlı garanti ürün üzerinde uygunsuz kurulum, kaza, kötüye kullanma, yanlış kullanım, doğal felaket, yetersiz veya aşırı elektrik beslemesi, anormal mekanik veya çevresel koşullar veya yetkisiz kişiler tarafından sökme, tamir veya değiştirmeden kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu sınırlı garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: (i) ürün, birlikte verilen talimatlara uygun kullanılmadıysa, ya da (ii) ürün, amaçlanan işlevi için kullanılmadıysa.

Bu sınırlı garanti ayrıca orijinal tanımlama bilgilerinin değiştirildiği, silindiği veya çıkartıldığı, doğru bir şekilde kullanılmayan veya paketlenmeyen, ikinci el olarak satılan veya ABD ve diğer yürürlükteki ihracat yönetmeliklerine aykırı olarak yeniden satılmış olan ürünlere de uygulanmaz.

Bu sınırlı garanti yalnızca, yukarıda verildiği üzere, kusurlu Kingston ürünlerinin tamirini, değiştirilmesini veya geri ödemesini kapsar. Kingston, sistem sorunlarının kaynağının belirlenmesi veya Kingston ürünlerinin çıkartılması, hizmet verilmesi veya kurulumun ile ilgili olarak veri ve içeriklerin kaybı, zarar görmesi ya da bozulmasından kaynaklanacak hiçbir türde hasar ya da kayıptan sorumlu değildir ve bunları garantide kapsamaz. Bu garanti, üçüncü şahıs yazılımları, bağlı donanım veya saklanan verileri kapsamaz. Bu nedenle Kingston, donanım veya saklanan verilerle ilgili olarak üçüncü şahıs yazılımlarla ilişkilendirilen hiçbir gerçek ya da sonuçta meydana gelen kayıptan ya da zarardan sorumlu değildir. Bir hak talebi durumunda, Kingston’ın tek yükümlülüğü, Kingston'ın kendi kararına göre donanımın onarılması ya da değiştirilmesi ya da para iadesi olacaktır.

Garantinin Süresi

Ömür Boyut Ürün Garantisi:**

Şu Kingston ürünleri ömür boyu bu garantinin kapsamı içindedir:

ValueRAM®, HyperX®, Server Premier, Perakende Satılan Bellekler ve Kingston sisteme özel bellekler dahil olmak üzere bellek modülleri; Flash bellek kartları (ör. Industrial Temp microSD kartlar, High Endurance microSD kart (SDCE) ve Bali microSDHC Class 10 UHS-1 hariç olmak üzere Secure Digital, Secure Digital HC ve XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia) ve Flash adaptörleri.

Beş Yıl Garanti:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, ürünün orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre için bu garanti kapsamındadır: USB DataTraveler® bellekler (DataTraveler® Workspace, DataTraveler 2000 hariç), Design-In Client DRAM (“CBD”), IronKey® USB bellekler ve SSDNow® KC100 (Katı Hal Sürücüleri) ve Industrial Temp microSD Kartlar.

Beş Yıl Koşullu SSD Garantisi:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, bu koşullardan hangisinin önce meydana geldiğine bağlı olarak bu garanti kapsamındadır: (i) orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren beş (5) yıl; (ii) bir SATA SSD’nin Kingston’un “SSD Yıpranma Göstergesi” adlı SMART nitelik 231’i uygulamasıyla ölçüldüğü şekilde Kingston SSD Manager (“KSM”) tarafından belirtilen bir (1) normalleştirilmiş değerine ulaşması, ya da (iii) Bir NVME SSD’nin kullanımının, Kingston’ın “Kullanılan Yüzde” Sağlık özelliğini uygulamasıyla gösterilen şekilde KSM tarafından belirtilen yüz (100) normalleştirilmiş değerine ulaşması ya da bunu aşması.

KSM, ürünün veri sayfasında belirtilmektedir ve Kingston’ın www.kingston.com/SSDmanager adresindeki web sitesinde mevcuttur. SATA SSD'ler için yeni, kullanılmamış bir üründe, yıpranma göstergesi yüz (100) olarak görünürken, garanti limitine ulaşan bir üründe bu değer bir (1) olarak gösterilir. NVMe SSD'ler için yeni, kullanılmamış bir üründe, Percentage Used (Kullanılan Yüzde) değeri olarak 0 gösterilirken, garanti limitine ulaşan bir ürün için gösterilen Percentage Used (Kullanılan Yüzde) değeri yüz (100) ya da daha yüksek olacaktır.

Lütfen ürüne özgü garanti bilgileri için aşağıdaki SSD Garantisi tablosuna bakın:

5 Yıl Koşullu Garanti Tablosu (SATA SSD)
Sürücü AilesiParça Numarası
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5 Yıl Koşullu Garanti Tablosu (NVME SSD)
Sürücü AilesiParça Numarası
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx

Üç Yıl Garanti:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, ürünün orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren üç yıllık süre için bu garanti kapsamındadır: Data Traveler 2000, High Endurance microSD kart (SDCE), DataTraveler20(DT20), DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) ve aşağıdaki tabloda verilen bazı SSD’ler:

Üç Yıl Garanti Tablosu (SATA SSD)
Sürücü AilesiParça Numarası
E50 SE50S37xxx
E100 SE100S37xxx
HyperX FURY SHFxxx
HyperX Predator SHPM2280P2xxx
HyperX Savage SHSS37Axxx
KC300 SKC300S37Axxx
KC310 SKC310S37Axxx
KC380 SKC380S3xxx
M.2 SATA SM2280S3xxx
MS200 MS200S3xxx
V300 SV300S37Axxx
V310 SV310S3xxx

Üç Yıl Koşullu SSD Garantisi:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, bu koşullardan hangisinin önce meydana geldiğine bağlı olarak bu garanti kapsamındadır: (i) orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren üç (3) yıl; (ii) bir SATA SSD’nin Kingston’un “SSD Yıpranma Göstergesi” adlı SMART nitelik 231’i uygulamasıyla ölçüldüğü şekilde Kingston SSD Manager (“KSM”) tarafından belirtilen bir (1) normalleştirilmiş değerine ulaşması, ya da (iii) Bir NVME SSD’nin kullanımının, Kingston’ın “Kullanılan Yüzde” Sağlık özelliğini uygulamasıyla ölçülen şekilde KSM tarafından belirtilen yüz (100) normalleştirilmiş değerine ulaşması ya da bunu aşması.

KSM, ilgili ürünün veri sayfasında belirtilmektedir ve Kingston’ın www.kingston.com/SSDmanager adresindeki web sitesinde mevcuttur. SATA SSD'ler için yeni, kullanılmamış bir üründe, yıpranma göstergesi yüz (100) olarak görünürken, garanti limitine ulaşan bir üründe bu değer bir (1) olarak gösterilir. NVMe SSD'ler için yeni, kullanılmamış bir üründe, Percentage Used (Kullanılan Yüzde) değeri olarak 0 gösterilirken, garanti limitine ulaşan bir ürün için gösterilen Percentage Used (Kullanılan Yüzde) değeri yüz (100) ya da daha yüksek olacaktır.

Lütfen ürüne özgü garanti bilgileri için aşağıdaki SSD Garantisi Tablosuna bakın:

Üç Yıl Koşullu Garanti Tablosu (SATA SSD)
Sürücü AilesiParça Numarası
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV300 SUV300S37Axxx
UV400 SUV400S37xxx
Üç Yıl Koşullu Garanti Tablosu (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

İki Yıl Garanti:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, ürünün orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren iki yıllık süre için bu garanti kapsamındadır: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader ve Kingston Özelleştirme Programı kapsamındaki ürünler. Kingston Özelleştirme Programı ürünleri, iki yıllık garanti süresi içinde yalnızca geri ödeme garantisi kapsamındadır. Bazı durumlarda Kingston, kendi tercihine bağlı olarak Kingston Özelleştirme Programı ile sipariş edilmiş olan hatalı ürünleri, işlevsel olarak eşdeğer ürünlerle değiştirmeyi seçebilir.

Bir Yıl Garanti:

Aşağıdaki Kingston ürünleri, ürünün orijinal son kullanıcı müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren bir yıllık süre için bu garanti kapsamındadır: MobileLite® Wireless - Gen 1, DataTraveler® Aksesuar Seti, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader, Bali microSDHC Class 10 UHS-1

Bir ürünün artık üretilmiyor olması durumunda Kingston, tamamen kendi kararına göre, ürünü onarabilir, eşdeğer bir ürünle değiştirmeyi teklif edebilir ya da satın alma fiyatı ya da ürünün geçerli değerinden az olan kadar para iadesi yapabilir.

Onarılan ya da değiştirilen ürünler, orijinal garantinin süresi kadar ya da kalan garanti süresi 90 gün'den kısaysa, doksan (90) gün boyunca bu sınırlı garantinin kapsamı içinde olacaktır.

Bu sınırlı garanti yalnızca ürünün ilk son kullanıcısı için geçerlidir ve burada belirtilen kurallara ve gereksinimlere tabidir. Bu sınırlı garanti başkalarına aktarılamaz. Kitin bir parçası olarak satın alınan ürünlerin, garantiye hak kazanmak için kitin tamamıyla birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz Teknik Destek

Bir Kingston ürününün kurulumu veya kurulum sonrası kullanımı sırasında güçlük yasıyorsanız, sisteminizi servise götürmeden önce Kingston’un Teknik Destek departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.

İnternet üzerinden destek için kingston.com/support adresini ziyaret edin.

Kingston ayrıca, dünya genelindeki müşterilerine ücretsiz İngilizce teknik destek sağlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Kingston'un Teknik Destek birimiyle bu numaralara aranarak doğrudan görüşülebilir:
+1 (714) 435-2639 ya da ücretsiz numara: +1 (800) 435-0640.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika:

Başka yerlerde listelenen ülkeler hariç olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, Kingston Teknik Destek birimiyle +44 (0) 1932 738888 numaralı telefon aranarak ulaşılabilir; yurtiçi tarifeden arayabileceğiniz telefon numaraları için www.kingston.com/en/company/contacts sayfasını ziyaret edin.

Asya:

Asya'daki Teknik Destek iletişim merkezi için lütfen aşağıdaki web sayfalarını ziyaret edin:
Kingston ürünleri için burayı ziyaret edin: https://www.kingston.com/en/support
HyperX ürünleri için burayı ziyaret edin: https://www.hyperxgaming.com/en/support

Rusya, Belarus:

Rusya'daki Kingston Teknik Desteği ile iletişim kurun: [email protected] ya da Rusya Federasyonu için ücretsiz numara, 8 (800) 700-1350.

Ukrayna:

Ukrayna'daki Kingston Teknik Desteği ile iletişim kurun: [email protected]

Orta Asya ve Kafkaslar'daki Ülkeler, Moldova:

Kingston'un CIS ülkelerine hizmet veren teknik desteği ile iletişim kurun: [email protected]

Garanti Talebi Prosedürleri ve Gereksinimleri

Garanti hizmeti almak için kusurlu bir ürünü, ürünü ilk satın aldığınız yere ya da Kingston ürününü satın almış olduğunuz yetkili Kingston satıcısı veya dağıtıcısına geri gönderebilirsiniz. Ürünü geri göndermeden önce lütfen iade politikalarının şartlarını teyit edin. Genellikle, yaşamakta olduğunuz sorunun ayrıntılı bir tanımı ile birlikte model numarası ve seri numarası (mevcutsa) dahil olmak üzere ürünün tanımlama bilgilerini eklemeniz gerekir. Satın alma belgesi sağlamanız gerekecektir. Tüm iade edilen parçalar ya da ürünler, değiştirilir ya da para iadesi yapılırsa, alındığında Kingston’ın ürünü olacaktır. Onarılan ya da değiştirilen ürün masrafları Kingston'a ait olacak şekilde gönderilecektir. Yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği kapsamda, yetkili Kingston bayileri ya da dağıtıcıları tarafından ithal edilmeyen ya da satılmayan ürünler, bu garanti kapsamında değildir ve Kingston ürününüzü bir ücret karşılığında onarmayı ya da değiştirmeyi seçebilir. Bunun amacı kalitenin onaylanmasıdır. Garanti ile ilgili bilgi almak için bu tür ürünleri satın aldığınız bayi ile iletişim kurun.

Amerika Birleşik Devletleri:

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk olarak Kingston’dan bir İade Edilen Malzeme Onayı (“RMA”) aldıktan sonra ürünü doğrudan Kingston servis merkezine geri gönderebilirsiniz. RMA numarası kingston.com/us/support adresini ziyaret ederek ya da +1 (714) 438-1810 veya +1 (800) 337-3719 numaralı telefonlardan Kingston Müşteri Hizmetleri aranarak alınabilir. ValueRAM bellek ürünleri iadelerinde, RMA hizmeti ve destek için lütfen +1 (800) 435-0640 numaralı telefondan Teknik Destek birimi ile görüşün.

Kingston'dan bir RMA numarası aldıktan sonra otuz (30) gün içinde ürünü Kingston Technology Company Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, U.S.A. adresine göndermeniz gerekmektedir. İade ürünlerinin sigorta ve teslimat masrafları size aittir. Servis merkezine gönderilen ürünler, gönderim sırasında herhangi bir hasara karşı korumak için düzgün bir şekilde paketlenmelidir. Kingston RMA numarasının, paketin dış tarafında açıkça görünür durumda olması gerekmektedir. Paketinizi, üzerinde RMA numarası okunaklı bir şekilde yer almadan servis merkezine gönderirseniz, paketiniz açılmadan size geri gönderilir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika:

IAvrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, eğer ürünü, ilk satın aldığınız yere ya da yetkili Kingston bayisine ya da dağıtıcısına iade edemezseniz, ürünü, iade etmek için önce Kingston'dan bir İade Edilen Malzeme Onayı (“RMA”) numarası aldıktan sonra doğrudan Kingston servis merkezine gönderebilirsiniz. RMA numarasını kingston.com/en/support sayfasından alabilirsiniz. Bazı durumlarda, bir satın alma kanıtı isteyebiliriz.

Kingston'dan bir RMA numarası aldıktan sonra otuz (30) gün içinde ürünü Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. adresine göndermeniz gerekmektedir. Geri gönderilen ürünlerin sigorta ve kargo masraflarından siz sorumlusunuz. Ürünlerin, taşıma sırasında hasarı önlemek için düzgün biçimde paketlenmiş olması gerekmektedir. Kingston RMA numarasının, paketin dış tarafında açıkça görünür durumda olması gerekmektedir. Eğer RMA numarası paketin dışında görünmüyorsa, ürün, açılmadan size geri gönderilecektir.

Asya:

Asya için lütfen bulunduğunuz bölgeye bakın. Tayvan'da, arızalı ürünü yerel dağıtıcımıza ya da servis merkezimize iade edebilir ya da çevrimiçi başvuru işlemlerini yapabilirsiniz. Devam etmek için https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply adresine gidin. Çin'de, yetkili dağıtıcı ya da yetkili servis merkezine başvurarak RMA alabilirsiniz. Çin'deki servis merkezlerinin listesi için lütfen bu adresi ziyaret edin: https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Kingston’dan bir RMA numarası aldıktan sonra üç (3) gün içinde ürünü Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. adresine göndermeniz gerekir. Geri gönderilen ürünün sigorta ve kargo masraflarından siz sorumlusunuz. Servis merkezine gönderilen ürünler, gönderim sırasında herhangi bir hasara karşı korumak için düzgün bir şekilde paketlenmelidir. Kingston RMA numarasının, paketin dış tarafında açıkça görünür durumda olması gerekmektedir. Paketinizi, üzerinde RMA numarası okunaklı bir şekilde yer almadan servis merkezine gönderirseniz, paketiniz açılmadan size geri gönderilir.

Tüm diğer Asya ülkelerinde bir İade Edilen Malzeme Onayı ("RMA") almak için lütfen yerel dağıtıcınıza ya da bayinize başvurun.

SORUMLULUK REDDI

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BUNDAN SONRA VERİLENLER, KINGSTON ÜRÜNLERİ İÇİN TÜM GARANTİDİR VE YAZILI YA DA SÖZLÜ TÜM DİĞER GARANTİLERİN VE TEMSİLLERİN YERİNİ ALIR. YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ DURUMLAR DIŞINDA KINGSTON ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR VE KINGSTON, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YASALARIN İHLAL EDİLMEYECEĞİ, SATILABİLİRLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ İMA EDİLEN GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA ULUSAL, FEDERAL, BÖLGESEL YA DA YEREL YASALARDA BULUNAN HER TÜRLÜ GARANTİ DAHİL OLMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLMEYEN TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. İSTER AÇIK İSTER İMA EDİLEN OLSUN TÜM GARANTİLER, YUKARIDA BELİRTİLEN SÜREYLE SINIRLIDIR. BAZI EYALETLER YA DA DİĞER YARGI YETKİLERİ İMA EDİLEN GARANTİLER HARİÇ TUTULMASINA YA DA İMA EDİLEN GARANTİLERİN SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

KINGSTON ÜRÜNLERİNİN, YAŞAM DESTEK DONANIMLARINDA YA DA ÜRÜNLERİN ARIZALANMASI YA DA HATALI ÇALIŞMASI, KİŞİSEL YARALANMA YA DA ÖLÜMLERİN MEYDANA GELMESİNE NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALARDA KRİTİK BİLEŞENLER OLARAK KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. KINGSTON, ÜRÜNLERİN, ASKERİ YA DA ASKERİYLE İLGİLİ DONANIMLAR, TRAFİK KONTROL DONANIMLARI, FELAKET ÖNLEME SİSTEMLERİ VE TIBBİ YA DA TIPLA İLGİLİ DONANIMLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA UYGULAMALARDA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANACAK İNSAN ÖLÜMLERİ, İNSAN YARALANMALARI YA DA MALLARIN ZARAR YA DA HASARA GÖRMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU GARANTİ ALTINDA KINGSTON'UN AÇIK YA DA İMA EDİLEN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, ÜRÜNÜN ONARIMI, DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA PARASININ İADE EDİLMESİDİR. ONARIM, DEĞİŞTİRME YA DA PARA İADESİ, GARANTİ KOŞULLARININ YA DA DİĞER BİR YASAL HÜKMÜN ÇİĞNENMESİ DURUMUNDAKİ TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜMLERDİR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KINGSTON, BİR KINGSTON ÜRÜNÜ ALICISINA VEYA SON KULLANICI MÜŞTERİSİNE KARŞI, KINGSTON ÜRÜNÜ SATIN ALINMASINDAN, KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR, HARCAMA, VERİ KAYBI, GELİR KAYBI, TASARRUF KAYBI VEYA TÜM ARIZİ YA DA NİHAİ HASARLARDAN DOLAYI, BU TÜR BİR HASAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİL SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLERDE YA DA DİĞER YARGI YETKİ BÖLGELERİNDE, ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLAR İÇİN SORUMLULUK SINIRLAMASI VEYA SORUMLULUKTAN FERAGATA İZİN VERİLMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA FERAGATLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

BU SINIRLI GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE SİZİN DE EYALETLERE YA DA YARGI YETKİ BÖLGELERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLECEK BAŞKA HAKLARINIZ OLABİLİR.

BİRLEŞİK KRALLIK YA DA AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN VATANDAŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA EĞER BU ÜRÜN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN VE İŞ AMAÇLI OLMAYAN AMAÇLAR İÇİN SATIN ALINDIYSA, BU GARANTİ, ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİZİN YASAL HAKLARINIZA EK OLARAK VERİLMEKTEDİR. YASAL HAKLARINIZLA İLGİLİ BİLGİYİ, YEREL TÜKETİCİ DANIŞMA MERKEZLERİ'NDEN ALABİLİRSİNİZ. BU GARANTİ REDDİ, KINGSTON'UN, İHMALİ YA DA ALDATMAYA YÖNELİK YANLIŞ GÖSTERİMİNİN NEDEN OLDUĞU ÖLÜM YA DA YARALANMALARDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLANDIRMAK YA DA ORTADAN KALDIRMAK AMACINI TAŞIMAMAKTADIR.

Bu garantiyi veren kurum:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Gömülü ve DRAM Bileşen Ürünleri

Lütfen Gömülü ve DRAM bileşenlerine yönelik garanti beyanlarına bakın.

Avustralya'daki Tüketiciler:

Lütfen Kingston’un Avustralya için Sınırlı Garanti Bildirisi'ne bakın.

Değişiklik: 05/2020

05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.