Dove Comprare

Qui di seguito potete trovare tutti i distributori e i rivenditori autorizzati da Kingston. Se volete acquistare un prodotto in particolare, potete controllare sulle nostre pagine dei singoli prodotti e acquistare direttamente da i rivenditori appositamente selezionati.

Địa chỉ mua hàng

Flash & SSD Products


Memory Products


Trở thành Đại lý


Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vui lòng hoàn thành và nộp mẫu đơn dưới đây sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc lập tài khoản mới, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn?

Per informazioni su come COVID-19 ha influenzato le nostre attività aziendali fare clic qui.