การขายสินค้าออนไลน์ - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขเหล่านี้

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (เงื่อนไข) มีผลกับคำสั่งซื้อโดยคุณและการจัดหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลดิจิตอลติดพ่วง (ใด ๆ) ที่ระบุในคำสั่งดังกล่าว (สินค้า) โดยเราที่จัดให้แก่คุณ

1.2 กรุณาอ่านเงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งซื้อของคุณถึงเรา เงื่อนไขเหล่านี้ระบุเกี่ยวกับตัวตนของเรา แนวทางในการจัดหาสินค้าของเราให้แก่คุณ แนวทางที่คุณและเราสามารถแก้ไขหรือสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงระหว่างเรา (สัญญาข้อตกลง) ขั้นตอนดำเนินการหากเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลที่สำคัญอื่นใด หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

1.3 ในบางพื้นที่คุณอาจมีสิทธิ์ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขชุดนี้ และขึ้นอยู่กับสถานะของคุณในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค จะถือว่าคุณเป็นผู้บริโภคหาก:

1.3.1 คุณเป็นบุคคลธรรมดาและ

1.3.2 คุณจัดซื้อสินค้าจากเราทั้งหมดหรือเป็นหลักเพื่อการใช้งานส่วนตัว (ไม่ใช่เพื่อการค้า การทำธุรกิจ เพื่องานฝีมือหรือเพื่อการประกอบอาชีพ)

1.4 ทุกครั้งที่อ้างคำว่า “ลายลักษณ์อักษร” หรือ “ที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ในเงื่อนไขนี้ ให้รวมถึงข้อความอีเมลด้วย

2. เกี่ยวกับเรา

2.1 Shop Europe Limited (05427464) (เรา พวกเรา หรือของเรา) คือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ และมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP. หมายเลข UK VAT GB 860 5775 04 หมายเลข French VAT FR 12 841 741 168

2.2 หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงนี้หรือสินค้าใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston

ฝ่ายบริการลูกค้า: 8:00 - 17:00 น. GMT
ออสเตรีย - 0800 295569
เยอรมนี - 0800 723 6584
สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นติดต่อหมายเลข - +44 (0)1932 738950
อีเมล: [email protected]

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม HyperX

ฝ่ายบริการลูกค้า: 8:00 - 17:00 น. GMT
ออสเตรีย - 0800 0706182
เยอรมนี - 0800 7243564
สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นติดต่อหมายเลข - +44 (0)1932 73 9055
อีเมล: [email protected]

3. สัญญาที่เรามีกับคุณ

3.1 หากคุณเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจ สัญญาข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างเราในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อของคุณ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้มีการอ้างอิงคำแถลง คำมั่น การแสดงตัว การรับประกันหรือการให้ประกันใด ๆ ที่มีขึ้นหรือเสนอในนามของเราซึ่งไม่ได้มีระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ และคุณจะไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ ว่าไม่ทราบหรือมีการสำแดงอันเป็นเท็จหรือการแถลงถ้อยคำอันเป็นเท็จที่ไม่ทราบใด ๆ เนื่องจากข้อความใด ๆ ที่ระบุในเงื่อนไขฉบับนี้

3.2 เงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาข้อตกลงนี้จัดทำเป็นฉบับร่างภาษาอังกฤษ

3.3 เราอาจจัดทำเงื่อนไขฉบับภาษาท้องถิ่นไว้ร่วมด้วย ฉบับภาษาอังกฤษสำหรับเงื่อนไขฉบับนี้ (และประกาศแจ้งหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสัญญาข้อตกลงนี้) ให้ถือมีผลเป็นสำคัญหากมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น

4. การส่งคำสั่งและการตอมรับ

4.1 กรุณาปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอเพื่อส่งคำสั่ง คำสั่งซื้อแต่ละรายการถือเป็นข้อเสนอจากคุณในการจัดซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

4.2 กระบวนการสั่งของเราช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ก่อนจัดส่งคำสั่งของคุณถึงเรา กรุณาตรวจสอบคำสั่งซื้อโดยละเอียดก่อนทำการยืนยัน

4.3 หลังจากส่งคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลจากเราแจ้งรับทราบ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งของคุณได้รับการตอบรับแล้ว

4.4 การตอบรับคำสั่งซื้อของคุณโดยเราจะมีขึ้นเมื่อสินค้าถูกสั่งจ่ายจากคลังสินค้าของเรา เราอาจยืนยันการตอบรับของเราให้แก่คุณโดยการส่งอีเมลถึงคุณ สัญญาข้อตกลงระหว่างคุณและเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสั่งจ่ายสินค้า

4.5 หากเราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้แก่คุณไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสินค้าหมดสต็อก มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรของเราที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียดสินค้า หรือเนื่องจากเราไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาการจัดส่งที่คุณระบุไว้ หากคุณชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว เราจะคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่คิดไว้โดยเร็วที่สุด

4.6 หากคุณต้องการแก้ไขรายการสินค้าก่อนจัดส่ง กรุณาติดต่อเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าสามารถเปลี่ยนรายการสินค้าได้หรือไม่ หากทำได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า เวลาจัดหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณร้องขอ และจะแจ้งให้คุณยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าจริงหรือไม่ หากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าหรือผลการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้ คุณอาจต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงดังกล่าว

5. สินค้าของเรา

5.1 ภาพสินค้าที่ไซต์ของเราจัดไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดแสดงสีให้ถูกต้องมากที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์จะแสดงสีได้อย่างถูกต้องตรงตามสีจริงของสินค้า สีของสินค้าของคุณอาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากในภาพ

5.2 บรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในภาพบนไซต์ของเรา

5.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือหากต้องปรับแต่งรายละเอียดด้านเทคนิคเล็กน้อยหรือปรับปรุงรายละเอียดสินค้าเล็กน้อย เช่น เพื่อจัดการด้านความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้สินค้าของคุณ

5.4 เราอาจมีการอัพเดตหรือกำหนดให้คุณต้องอัพเดตข้อมูลดิจิตอล โดยข้อมูลดิจิตอลดังกล่าวจะต้องตรงกับรายละเอียดที่เราแจ้งไว้กับคุณก่อนที่จะจัดซื้อ

6. การจัดส่ง การแบกรับความเสี่ยงและสิทธิ์ครอบครอง

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะมีจัดแสดงให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเรา

6.2 เราอาจติดต่อคุณพร้อมแจ้งวันที่จัดส่งโดยประมาณ ซึ่งจะอยู่ภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากวันที่ที่สินค้าถูกสั่งจ่ายจากคลังสินค้าของเรา ในบางครั้งการจัดส่งสินค้าถึงคุณอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ดูส่วนความรับผิดชอบในกรณีเหล่านี้ได้จากข้อ 16

6.3 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าหลังจากสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ

6.4 คุณเป็นเจ้าของสินค้าหลังจากที่เราได้รับชำระเงินเต็มจำนวน รวมทั้งค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใด ๆ

6.5 หากไม่มีผู้รับ ณ ที่อยู่ของคุณ และไม่สามารถฝากสินค้าไว้ที่จุดรับไปรษณีย์ได้ เรา (หรือผู้จัดส่งของเรา) อาจทำจดหมายแจ้งให้ทราบว่าคุณสามารถปรับแผนการจัดส่งหรือไปรับสินค้าที่คลังสินค้าในพื้นที่ของเราได้อย่างไร

6.6 หากคุณไม่รับสินค้าจากเราที่จัดไว้ให้ หรือหลังจากจัดส่งล้มเหลว และคุณไม่ปรับแผนการจัดส่งหรือมารรับสินค้าจากคลังสินค้า เราอาจติดต่อไปหาคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม หลังจากดำเนินการตามความเหมาะสมแล้ว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อปรับแผนการจัดส่งหรือรับสินค้าได้ เราสามารถยกเลิกสัญญาข้อตกลงและให้ดำเนินการต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 10

6.7 เรามีบริการจัดส่งไปยังประเทศต่อไปนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวีเดนและสหราชอาณาจักร (ประเทศอื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อจำกัดบางประการกับสินค้าบางตัวในประเทศปลายทางบางแห่ง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลในหน้าเพจให้ละเอียดก่อนสั่งสินค้า

6.8 หากคุณสั่งสินค้าจากไซต์ของเราเพื่อจัดส่งไปยังประเทศปลายทางใด ๆ คำสั่งซื้อของคุณอาจมีภาษีนำเข้าและค่าศุลกากรซึ่งจะคำนวณเมื่อสินค้าไปถึงปลายทางแล้ว ทั้งนี้เราไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่จะเกิดขึ้นได้

6.9 คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินสำหรับภาษีและอากรนำเข้าดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนส่งคำสั่งซื้อ

6.10 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในประเทศปลายทางของสินค้า เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากคุณละเมิดกฎหมายเหล่านี้

6.11 ห้ามคุณส่งออกสินค้าที่จัดซื้อจากเราไปยังประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กฎหมายควบคุมการส่งออกห้ามไว้ หากคุณมีแผนส่งออกสินค้าที่จัดซื้อจากเรา คุณจะต้องขออนุญาตส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด (หรือตามขั้นตอนของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) ก่อนทำการส่งออก

7. ราคาสินค้าและการชำระเงิน

7.1 ราคาสินค้า (รวม VAT) จะแจ้งไว้ที่ไซต์ของเราขณะที่คุณส่งคำสั่งซื้อ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าถูกต้องขระที่มีการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบของเรา อย่างไรก็ตาม ดูรายละเอียดการดำเนินการหากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่คุณสั่งได้จากข้อ 7.3

7.2 ราคาสินค้าของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่คุณส่งไว้แล้ว

7.3 เรามีการขายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านทางไซต์ของเรา ดังนั้นแม้ว่าจะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่สินค้าบางส่วนในไซต์ก็อาจมีการแจ้งราคาผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าที่คุณสั่ง เราจะติดต่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว และจะให้ทางเลือกแก่คุณในการซื้อสินค้าต่อไปตามราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว เราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณยกเลิกการสั่งซื้อ เราจะคืนเงินที่คุณจ่ายไว้ให้แก่คุณ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณผ่านรายละเอียดติดต่อที่คุณแจ้งระหว่างการสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งถูกยกเลิก และจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และคืนเงินที่คุณจ่ายให้แก่คุณ หากเราตอบรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณผิดพลาดโดยพบว่ามีข้อผิดพลาดด้านราคาอย่างชัดเจน โดยที่คุณควรจะทราบดีว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราสามารถขอยกเลิกการจัดส่งสินค้าและคืนเงินตามจำนวนที่คุณจ่ายให้แก่เรา

7.4 คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

7.5 การชำระเงินค่าสินค้าและการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีขึ้นเมื่อมีการจัดสินค้าแล้ว

8. สิทธิ์ของคุณในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

8.1 สิทธิ์ของคุณเมื่อสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณซื้อ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การดำเนินการของเรา เวลาที่คุณตัดสินใจสิ้นสุดสัญญาและสถานะของคุณในฐานะผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มธุรกิจ:

8.1.1 หากสินค้าที่ซื้อมีข้อบกพร่องหรือสำแดงผิด คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง (หรือส่งซ่อมสินค้าหรือเปลี่ยนใหม่ หรือรับบริการใหม่หรือรับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วน) ดูเงื่อนไขใน ข้อ 11 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย และในข้อ 12 หากคุณเป็นผู้ประกอบการ

8.1.2 หากคุณต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากการกระทำใด ๆ ของเรา หรือสิ่งที่เราบอกกับคุณว่าจะทำ ให้ดูรายละเอียดได้จากข้อ 8.2

8.1.3 หากคุณเป็นผู้บริโภคและเพิ่งเปลี่ยนใจสินค้าที่สั่ง ให้ดูเงื่อนไขได้จาก ข้อ 8.3 คุณสามารถขอคืนเงินได้หากคุณอยู่ในช่วงใช้สิทธิ์ยกเลิกสินค้า (cooling off period) แต่อาจต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่เกิดขึ้น

8.1.4 สำหรับกรณีอื่น ๆ (หากไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ใช่ผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ) ให้ดูรายละเอียดในข้อ 8.6

8.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงด้วยสาเหตุที่ระบุในข้อ 8.2.1 ถึง 8.2.3 ต่อไปนี้ สัญญาข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในทันที และเราจะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าสินค้าที่ไม่ได้มีการจัดสรรให้ให้แก่คุณ สาเหตุได้แก่

8.2.1 เราได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา หรือรายละเอียดของสินค้าที่คุณสั่ง และคุณไม่ต้องการรับสินค้าอีกต่อไป

8.2.2 มีความเสี่ยงที่การจัดหาสินค้าอาจมีความล่าช้าอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุม

8.2.3 คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากมีบางอย่างผิดพลาดในส่วนของเรา

8.3 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ซื้อออนไลน์คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเปลี่ยนการตัดสินใจได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันและขอรับเงินคืน สิทธิ์เหล่านี้อยู่ภายใต้ Consumer Contracts Regulations 2013 ซึ่งมีระบุรายละเอียดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้

8.4 สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคในการเปลี่ยนการตัดสินใจจะไม่มีผลในกรณีของ:

8.4.1 สินค้าที่ปรับแต่งไว้โดยเฉพาะสำหรับคุณ

8.4.2 ข้อมูลเสียง หรือบันทึกวิดีโอหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ปิดผนึก หลังจากสินค้าถูกเปิดผนึกหลังจากที่คุณได้รับสินค้าไปแล้ว

8.5 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย คุณมีเวลา 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับสินค้า ยกเว้นหาก:

8.5.1 สินค้าของคุณถูกแยกเป็นการจัดส่งหลายจุดในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ในกรณีนี้คุณมีเวลาจนถึง 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับการจัดส่งรายการสุดท้าย

8.5.2 สินค้าของคุณเป็นการจัดส่งแบบปกติตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ ในกรณีนี้คุณมีเวลาจนถึง 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่คุณ (หรือคนที่คุณมอบหมาย) ได้รับการจัดส่งสินค้าชุดแรก

8.6 แม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ได้มีสถานะเป็นผู้บริโภครายย่อยที่มีสิทธิ์เปลี่ยนการตัดสินใจได้ (ดูรายละเอียดในข้อ 8.1) คุณยังสามารถสิ้นสุดสัญญานี้ได้ก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เรา สัญญาข้อคกลงนี้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการจัดส่งและจ่ายเงินค่าสินค้าแล้ว หากคุณต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงก่อนเสร็จสมบูรณ์โดยที่ไม่ใช่ความผิดของเรา และคุณไม่ใช่ผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการเปลี่ยนการตัดสินใจ กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งให้เราทราบ สัญญาข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดทันทีและเราจะคืนเงินที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้าซึ่งไม่ได้มีการจัดให้ ทั้งนี้เราอาจหักเงินบางส่วน (หรือในกรณีที่คุณไม่ได้ชำระเงินล่วงหน้า เราอาจคิดค่าใช้จ่ายกับคุณ) ตามสมควรอ้างอิงตามค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงของคุณ

9. การสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงกับเรา (รวมทั้งกรณีที่คุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่เปลี่ยนการตัดสินใจ)

9.1 กรุณาแจ้งสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงกับเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า: 8:00 - 17:00 น. GMT
ออสเตรีย - 0800 295569
เยอรมนี - 0800 723 6584
สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นติดต่อหมายเลข - +44 (0)1932 738950
หรือส่งอีเมลถึงเราที่: [email protected]

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม HyperX

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า: 8:00 - 17:00 น. GMT
ออสเตรีย - 0800 0706182
เยอรมนี - 0800 7243564
สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นติดต่อหมายเลข - +44 (0)1932 73 9055
หรือส่งอีเมลถึงเราที่: [email protected]

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการสั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสของคุณ

พิมพ์จากแบบฟอร์ม แล้วส่งถึงเราได้ตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ที่แจ้ง ระบุรายละเอียดสิ่งที่ซื้อ เวลาที่สั่งซื้อหรือได้รับสินค้า ชื่อและที่อยู่ของคุณ

9.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดหลังจากสั่งจ่ายสินค้าให้คุณแล้ว หรือคุณได้รับสินค้าแล้ว คุณจะต้องจัดส่งสินค้าคืนให้แก่เรา คุณจะต้องจัดส่งสินค้าคืนให้แก่เราที่ Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP กรุณาใช้ฉลากส่งคืนที่จัดมาให้ในใบรายการบรรจุสินค้าที่จัดส่งมาให้พร้อมกัน หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการใช้สิทธิ์เปลี่ยนการตัดสินใจ ให้ส่งสินค้ากลับภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากแจ้งให้เราทราบว่าต้องการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

9.3 เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน:

9.3.1 หากสินค้ามีข้อบกพร่องหรือมีรายละเอียดผิดพลาดหรือ

9.3.2 หากคุณสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียด ความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม หรือเนื่องจากคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากความผิดของเรา

ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมทั้งในกรณีที่คุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ) คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน

9.4 หากคุณมีสิทธิ์ในการคืนเงินภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ เราจะคืนเงินตามราคาที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใด ๆ ตามช่องทางที่คุณใช้สำหรับชำระเงิน ทั้งนี้ เราอาจหักเงินบางส่วนจากราคาภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

9.5 หากคุณใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ:

9.5.1 เราอาจลดจำนวนเงินคืนจากราคาสินค้าของคุณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) เพื่อให้ตรงกับมูลค่าสินค้าที่ลดลง หากเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ของคุณที่ทางร้านค้าไม่อนุญาต หากเราคืนเงินให้แก่คุณตามจำนวนที่จ่ายก่อนสามารถตรวจสอบสินค้า และพบในภายหลังว่าคุณมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม คุณจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่เราตามจำนวนที่เหมาะสม

9.5.2 ยอดเงินคืนสูงสุดสำหรับค่าจัดส่งคือจะพิจารณาจากค่าจัดส่งโดยวิธีการจัดส่งที่มีราคาต่ำที่สุดที่เราจัดไว้

9.6 เราจะคืนเงินพึงจ่ายให้แก่คุณโดยเร็วที่สุด หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยที่ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินใจ การคืนเงินของคุณจะดำเนินการภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้ากลับจากคุณ หรือวันที่คุณแจ้งให้เราทราบพร้อมหลักฐานยืนยันว่าคุณได้จัดส่งสินค้ากลับให้แก่เราแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสินค้าคืนให้แก่เราได้จากข้อ 9.2

10. สิทธิ์ของเราในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลง

10.1 เราอาจสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหาก:

10.1.1 คุณไม่ชำระเงินใด ๆ ให้แก่เราตามกำหนด และไม่ชำระเงินภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบว่าถึงกำหนดการชำระเงิน หรือ

10.1.2 คุณไม่ให้อนุญาตเราจัดส่งสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม

10.2 หากเราสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงภายใต้สถานการณ์ที่ระบุในข้อ 10.1 เราจะคืนเงินให้แก่คุณตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้าเป็นค่าสินค้าที่เราไม่ได้จัดให้ โดยอาจหักเงินหรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิเนื่องจากการละเมิดสัญญาข้อตกลงของคุณ

11. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับสินค้าที่มีตำหนิหากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย

11.1 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าที่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง ติดต่อศูนย์/หน่วยงานให้บริการผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณแต่อย่างใด

11.2 หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปฏิเสธสินค้า คุณจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้แก่เรา (หากสามารถทำได้) หรือเปิดโอกาสให้เราไปจัดเก็บสินค้าจากคุณ เราจะชำระค่าจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้า กรุณาใช้ฉลากส่งคืนที่จัดมาให้ในใบรายการบรรจุสินค้าที่จัดส่งมาให้พร้อมกัน

11.3 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ตามคำแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

12. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับสินค้าที่มีตำหนิหากคุณเป็นผู้ประกอบการ

12.1 หากคุณเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจและสินค้าที่จัดส่งให้แก่คุณพบว่ามีข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ระบุในคำแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ที่นี่ (“การรับประกัน”) เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้แก่คุณ หากเราไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า เราจะคืนเงินตามมูลค่าสินค้า ณ ปัจจุบันหรือตามราคาที่จัดซื้อ พิจารณาตามกรณีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า การใช้สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหาจะมีการจัดการภายใต้เงื่อนไข (รวมทั้งข้อจำกัดและข้อสงวนใด ๆ ที่มี) การรับประกัน

12.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสินค้าที่มีข้อบกพร่องหาก:

12.2.1 คุณมีการใช้งานสินค้าต่อไปหลังจากแจ้งให้เราทราบว่าต้องการเคลมสินค้าที่มีปัญหา

12.2.2 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามถ้อยคำหรือเอกสารแนะนำของเราเกี่ยวกับการจัดเก็บ ติดตั้ง เดินระบบ ใช้งานหรือดูแลรักษาสินค้า หรือมาตรการในการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสม (หากไม่มีเงื่อนไขสำหรับกรณีก่อนหน้านี้กำหนดไว้)

12.2.3 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการที่เราทำตามแบบแปลน ผลงานออกแบบหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่คุณกำหนด

12.2.4 คุณมีการแก้ไขหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือ

12.2.5 ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการสึกหรอและเสียหายตามสภาพ การจงใจทำให้เสียหาย การละเลยหรือการใช้งานผิดไปจากเงื่อนไขปกติ

12.3 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 12 นี้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน

12.4 เงื่อนไขเหล่านี้ให้มีผลกับสินค้าที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนแทนโดยเรา

13. ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้บริโภครายย่อย

13.1 หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะารับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหากเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้จากการละเมิดสัญญาข้อตกลงของเรา หรือการไม่ใช้การดูแลและทักษะที่เหมาะสม ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คุณมีหน้าที่ปกป้องและสำรองข้อมูลและอุปกรณ์ใช้งานตามสมควร โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยการละเมิด (รวมทั้งการเพิกเฉย) หรือโดยสาเหตุอื่นใดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล สารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 13.2

13.2 เราไม่มีกำหนดข้อสงวนหรือข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณหากเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากการละเลยของเรา พนักงานของเรา ตัวแทนหรือผู้รับเหมา การฉ้อโกงหรือการสำแดงเท็จ การละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ระบุในข้อ 11.1 และผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Act 1987

13.3 หากข้อมูลดิจิตอลที่มีปัญหาที่เราจัดหาให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูลดิจิตอลของคุณ และมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของเราในการดูแลและใช้ทักษะตามสมควร เราจะทำการแก้ไขความเสียหายหรือจ่ายค่าชดเขยให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของเราในการติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่เสนอให้แก่คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ถูกต้อง หรือจัดเตรียมส่วนประกอบทางระบบเบื้องต้นตามที่เราให้คำแนะนำ

13.4 หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย เราจะจัดหาสินค้าให้แก่คุณเพื่อการใช้งานในครัวเรือนเป็นการส่วนตัวเท่านั้น หากคุณใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทางธุรกิจหรือเพื่อจำหน่ายต่อใด ๆ ความรับผิดชอบของเราต่อคุณให้จำกัดตามที่ระบุในข้อ 14

14. ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้ประกอบการ

14.1 เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการจำกัดหรือกำหนดข้อสงวนความรับผิดชอบของเราสำหรับ:

14.1.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการละเลยของเรา หรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาของเรา (แล้วแต่กรณี)

14.1.2 การฉ้อโกงหรือสำแดงเท็จ

14.1.3 การละเมิดเงื่อนไขในมาตรา 12 ของกฎหมาย Goods Act 1979

14.1.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Act 1987 หรือ

14.1.5 กรณีใด ๆ ที่กฎหมายห้ามไม่ให้เรากำหนดข้อสงวนหรือจำกัดความรับผิดชอบ

14.2 นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อ 12.1 เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในมาตร 13 - 15 ของกฎหมาย Sale of Goods Act 1979 ไม่ถือมีผลในที่นี้

14.3 ภายใต้ข้อ 14.1:

14.3.1 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยเหตุละเมิด (รวมทั้งการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับหรือโดยเหตุอื่นใด และการสูญเสียผลกำไรหรือความสูญเสียโดยอ้อมหรืออันเป็นผลต่อเนื่องภายใต้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาข้อตกลง

14.3.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณไม่ว่าจะโดยสัญญาข้อตกลง เหตุละเมิด (รวมทั้งการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล สารสนเทศหรือซอฟต์แวร์และ

14.3.3 ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณ และความสูญเสียอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงนี้ระหว่างเรา ทั้งโดยสัญญาข้อตกลง โดยเหตุละเมิด (หรือการละเลย) การละเมิดหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือโดยเหตุอื่นใด ให้จำกัดอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของยอดทั้งหมดที่คุณจ่ายเป็นค่าสินค้าภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้

15. เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างไรบ้าง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ใน นโยบายส่วนบุคคลของเรา

16. สิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรา

16.1 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความบกพร่องในการดำเนินการ หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือข้อผูกมัดใด ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือกิจการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในการควบคุมตามสมควรของเรา (สิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรา)

16.2 หากสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเราเกิดขึ้นและมีผลต่อการดำเนินการของเราภายใต้พันธะผู้พันในสัญญาข้อตกลงนี้:

16.2.1 เราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบและ

16.2.2 พันธะกรณีของเราภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้ระงับลง และเวลาในการดำเนินการตามพันธะผูกพันของเราให้ยืดออกไปตลอดที่ยังเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา หากสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมของเรามีผลต่อการจัดส่งสินค้าของเราให้แก่คุณ เราจะกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ให้แก่คุณหลังจากพ้นเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของเรา

17. General

17.1 เราอาจโอนสิทธิและหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้แก่หน่วยงานอื่น เราจะติดต่อหาคุณเพื่อแจ้งให้ทราบแผนดำเนินการนี้ หากคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนผู้จัดการด้งกล่าว กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบ และเราจะคืนเงินที่คุณชำระค่าสินค้าไว้ล่วงหน้าหากยังไม่ได้มีการจัดสินค้าให้แก่คุณ

17.2 คุณสามารถโอนสิทธิ์หรือหน้าที่ของคุณภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

17.3 สัญญาข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเรา ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายในการสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงหรือในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ

17.4 เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าของเงื่อนไขนี้ให้มีผลแยกเฉพาะ หากศาลหรือหน่วยงานปกครองที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยว่าเงื่อนไขข้อใดขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไขที่เหลือให้มีผลโดยสมบูรณ์ตามเดิม

17.5 หากเราไม่เรียกร้องให้คุณดำเนินการใด ๆ อันเป็นพันธะผูกพันของคุณภายใต้สัญญาข้อตกลงนี้ในทันที หรือหากเราล่าช้าในการดำเนินการใด ๆ กับคุณเมื่อคุณละเมิดสัญญาข้อตกลง จะไม่ถือว่าคุณได้รับการยกเว้นหรือตัดสิทธิ์เราในการดำเนินมาตรการกับคุณในภายหลัง เช่น หากคุณไม่ได้ชำระเงิน และเราไม่ได้ติดตามทวงหน้าและยังคงจัดสินค้าให้ เรายังสามารถเรียกให้คุณชำระเงินได้ต่อไปในภายหลัง

17.6 เงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อย คุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถดำเนินคดีทั้งในอังกฤษหรือในศาลของประเทศที่คุณพำนัก

17.7 แนวทางสำรองในการยุติข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่หน่วยงานอิสระจะเข้ามาพิจารณาข้อเท็จจริงในข้อโต้แย้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาทโดยที่ไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล หากคุณเป็นผู้บริโภครายย่อยและไม่พอใจกับการจัดการข้อร้องเรียนของเรา คุณสามารถติดต่อกับระบบยุติข้อพิพาทออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Online Dispute Resolution)

17.8 หากคุณเป็นผู้ประกอบการ ข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากสัญญาข้อตกลงระหว่างเราหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือในการกำหนดรายละเอียดใด ๆ (รวมทั้งข้อโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลง) ให้อยู่ภายใต้และพิจารณาตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ ศาลของอังกฤษและเวลส์ให้ถือมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว

กำหนดเวลา

แบบฟอร์มยกเลิก

(กรอกรายละเอียดและส่งคืนแบบฟอร์มนี้หากคุณต้องการเพิกถอนสัญญาข้อตกลงนี้)

ถึง Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP หมายเลขโทรศัพท์: +44 1932 738888 อีเมล: [email protected] or [email protected]

ข้าพเจ้า/เรา [*] ขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้า/เรา [*] ประสงค์จะยกเลิก [*] สัญญาข้อตกลงการขายสินค้าต่อไปนี้ของข้าพเจ้า/เรา [*]/ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการต่อไปนี้ [*]

สั่งเมื่อ [*]/รับเมื่อ [*] ________________,

ชื่อผู้บริโภค
__________________________________________________________

ที่อยู่ผู้บริโภค

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ลายมือชื่อผู้บริโภค (เฉพาะในกรณีที่เป็นแบบฟอร์มจัดพิมพ์)

__________________________________________________________

วันที่

__________________

[*] ลบตามความเหมาะสม