Quản lý các chính sách ổ đĩa flash USB mã hóa Ironkey và Kingston của quý vị từ xa trong toàn công ty với DataLocker

Dễ dàng quản lý USB mã hóa với một lớp bảo mật dữ liệu bổ sung

DataLocker

Để cung cấp các giải pháp quản lý cho các USB mã hóa của mình, Kingston Digital đã cộng tác với DataLocker. Thông qua SafeConsole và Enterprise Management System (EMS), DataLocker cung cấp các giải pháp phần mềm cho các USB mã hóa DataTraveler® và IronKeyTM của Kingston cho phép người dùng quản lý chúng một cách tập trung.

DTVP30 and DT4000 G2

Các ổ DataTraveler Vault Privacy 3.0 và DataTraveler 4000 G2 có các phiên bản Quản lý (quản lý tùy chọn) hỗ trợ giải pháp quản lý tập trung SafeConsole của DataLocker để mang đến một bộ hoàn chỉnh các công cụ quản lý khi sử dụng cùng với giải pháp dựa trên đám mây hoặc tại chỗ. Các quản trị viên CNTT có thể quản lý USB bảo mật một cách tập trung để đáp ứng các yêu cầu cần tuân thủ và cung cấp một mức độ hỗ trợ cao hơn. Việc kích hoạt rất đơn giản và cho phép các chuyên gia CNTT đặt lại mật khẩu từ xa, thiết lập cấu hình các chính sách mật khẩu và thiết bị, kích hoạt kiểm tra tính tuân thủ và hơn thế nữa. Những công cụ mạnh mẽ này đơn giản hóa quá trình tích hợp, vận hành và quản lý ổ ngay cả ở những nơi xa xôi.

IronKey Drives

D300 của IronKey có một phiên bản Quản lý (quản lý bắt buộc) và S1000 (quản lý bắt buộc) và W700 (quản lý tùy chọn) là các phiên bản Doanh nghiệp. Cả hai đều hỗ trợ IronKey EMS by DataLocker và đơn giản hóa việc tuân thủ các quy định bảo mật bằng cách mang lại cho các quản trị viên hệ thống quyền kiểm soát đối với các ổ được triển khai khắp doanh nghiệp. EMS có dưới dạng một giải pháp dựa trên đám mây hoặc tại chỗ và cho phép bạn thiết lập và bảo mật một không gian làm việc tập trung hoặc một trung tâm lệnh lưu trữ nơi bạn có thể triển khai và quản lý các thiết bị một cách dễ dàng.

Quản trị linh hoạt dựa trên vai trò cho phép bạn bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí bằng cách quản lý các chính sách sử dụng và mã hóa, hạn chế mật khẩu và nhiều hơn nữa từ một console tập trung.

Các ổ tại thực địa có thể được giám sát với một hệ thống theo dõi tài sản linh hoạt và mạnh mẽ để bảo đảm rằng các thiết bị luôn cập nhật phần mềm mới nhất thông qua tính năng Bắt buộc Cập nhật có trong một số thiết bị IronKey.

Nó cũng cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mà không phải liên hệ với quản trị viên hoặc nhân viên Trợ giúp với giải pháp tại chỗ.

Công cụ chống virus / mã độc cho các thiết bị được quản lý bằng SafeConsole Được McAfee hỗ trợCông cụ chống virus / chống mã độc của IronKey EMS Được McAfee hỗ trợ
Được cung cấp cho Kingston DataTraveler Vault Privacy3.0Kingston DataTraveler 4000G2 Có phiên bản doanh nghiệp của IronKey D300MIronKey S1000
 • Dịch vụ chống mã độc cho phép quản trị viên kích hoạt và theo dõi chế độ chống mã độc tự chạy trên các thiết bị được quản lý
 • Tính năng bảo vệ tích hợp sẵn tự động quét các tập tin đang được lưu trữ
 • Bảo vệ các tập tin của bạn chống virus, sâu, ngựa trojan và các mối đe dọa khác từ mã độc / phần mềm tống tiền
 • Dịch vụ chống mã độc cho phép quản trị viên kích hoạt và theo dõi chế độ chống mã độc tự chạy trên các thiết bị được quản lý
 • Tính năng bảo vệ tích hợp sẵn tự động quét các tập tin đang được lưu trữ
 • Bảo vệ các tập tin của bạn chống virus, sâu, ngựa trojan và các mối đe dọa khác từ mã độc / phần mềm tống tiền

Các giải pháp quản lý USB mã hóa của Kingston Technology và DataLocker

Kingston Technology và DataLocker cung cấp các giải pháp quản lý cho các ổ USB DataTraveler (Quản lý) và mã hóa IronKey (Doanh nghiệp và Quản lý). SafeConsole và IronKey EMS by DataLocker cho phép quản lý một cách tập trung các USB mã hóa đã đề cập.

Bảng dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng của cả SafeConsole và EMS.

SafeConsoleIronKey EMS
Hoạt động với Kingston DTVP 3.0 Quản lý (quản lý tùy chọn)
Kingston DT4000G2 Quản lý (quản lý tùy chọn)
IronKey D300 Phiên bản Quản lý (quản lý bắt buộc)
IronKey S1000 Doanh nghiệp (quản lý bắt buộc)
IronKey W700 (quản lý tùy chọn)
Lý tưởng cho
 • Yêu cầu cài đặt đơn giản
 • Yêu cầu tích hợp Active Directory
 • Lưu trữ đám mây tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á, một người thuê duy nhất
 • Hiệu quả về mặt chi phí
 • Di chuyển khóa từ môi trường được quản lý sang không quản lý
 • Cần tích hợp công cụ chống virus
 • Cài đặt máy chủ có độ sẵn sàng cao
 • Nhiều máy chủ dự phòng
 • Các tổ chức tình báo và tổ chức mật của chính phủ tại các nước thành viên NATO
 • Lưu trữ đám mây chỉ ở Hoa Kỳ, nhiều người thuê
 • Cần tích hợp chống virus
 • Các công ty yêu cầu bảo mật nâng cao và sản phẩm hàng đầu
6 tính năng hàng đầu
 • Xử lý nhiều trạng thái của thiết bị hơn – tắt, đặt lại, thất lạc
 • Chính sách mật khẩu
 • Đặt lại mật khẩu, cùng với tự phục vụ bằng cách sử dụng ZoneBuilder
 • Hàng rào địa lý để hạn chế việc sử dụng trong các vùng lãnh thổ nhất định nhằm bảo đảm sự tuân thủ
 • Nhà phát hành có thể gửi các tập tin trực tiếp đến các thiết bị một cách bảo mật
 • Bảo vệ các tập tin của bạn chống virus, sâu, ngựa Trojan và các mối đe dọa khác từ mã độc / phần mềm tống tiền
 • Phá hủy vĩnh viễn thiết bị với Silver Bullet
 • Chính sách mật khẩu
 • Đặt lại mật khẩu
 • Tích hợp với SIEM, syslog-ng.
 • Người dùng nhóm không có Active Directory
 • Bảo vệ các tập tin của bạn chống virus, sâu, ngựa Trojan và các mối đe dọa khác từ mã độc / phần mềm tống tiền

Để nhận được các thiết bị đánh giá, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng Kingston hoặc DataLocker tại [email protected]