Ograniczona gwarancja firmy Kingston

Poniżej znajdują się pełne informacje na temat warunków gwarancji firmy Kingston. Wybierając temat z poniższej listy, można szybko przejść do odpowiedniej sekcji:

Firma Kingston gwarantuje klientowi, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym jej produktów, że te produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w tym dokumencie. Zgodnie z poniższymi warunkami i ograniczeniami firma Kingston naprawi lub wymieni, według własnego uznania, części jej produktów uznane za wadliwe na skutek nieprawidłowego wykonania lub nieodpowiednich materiałów. Naprawione części lub produkty zamienne zostaną przekazane przez firmę Kingston na zasadzie wymiany i będą nowe lub regenerowane. Wszystkie regenerowane produkty zostały przetestowane i uznane za równoważne nowym produktom pod względem funkcjonalności. Jeżeli firma Kingston nie może naprawić lub wymienić produktu, zwróci koszt lub przyzna kredyt w wysokości równej mniejszej z następujących wartości: cena produktu w dniu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego lub cena zakupu. Wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu zawierającego datę i miejsce zakupu oraz opis i cenę produktu.

Ta ograniczona gwarancja nie uwzględnia uszkodzenia produktu na skutek nieprawidłowej instalacji, wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użycia, klęski żywiołowej, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia zasilania, nietypowych warunków mechanicznych lub środowiskowych albo nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (i) produkt nie był używany zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami lub (ii) produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje również w przypadku modyfikacji, wymazania lub usunięcia oryginalnych informacji identyfikacyjnych, nieprawidłowego użytkowania lub pakowania produktu, sprzedaży produktu na rynku wtórnym albo ponownej sprzedaży produktu niezgodnie z przepisami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych albo innymi obowiązującymi przepisami eksportowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja uwzględnia tylko naprawę, wymianę, zwrot kosztów lub kredyt w przypadku wadliwych produktów firmy Kingston spełniających powyższe warunki. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku szkód lub strat jakiegokolwiek rodzaju, w tym spowodowanych utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem treści bądź danych, lub poniesienia przez użytkownika kosztów związanych z identyfikacją źródła problemów w systemie albo usuwania, serwisowania lub instalowania produktów firmy Kingston. Niniejsza gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych firm, podłączonych urządzeń ani zapisanych danych. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste lub wynikowe straty lub szkody związane z oprogramowaniem innych firm, podłączonym sprzętem lub przechowywanymi danymi. W przypadku zgłoszenia roszczenia zobowiązanie firmy Kingston ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu lub zwrotu kosztów, według wyłącznego uznania firmy Kingston.

Czas obowiązywania gwarancji

Gwarancja wieczysta:**

Niniejsza gwarancja na cały okres eksploatacji obejmuje następujące produkty firmy Kingston:

moduły pamięci, w tym ValueRAM®, HyperX®, Server Premier, pamięci dostępne w sprzedaży detalicznej oraz pamięci dedykowane firmy Kingston; karty pamięci flash (np. Secure Digital, Secure Digital HC i XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia z wyłączeniem przemysłowych kart pamięci microSD odpornych na skrajne temperatury, karty High Endurance microSD (SDCE) i Bali microSDHC klasy 10 UHS-1) oraz adaptery kart pamięci flash.

Pięć lat gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez pięć lat od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: pamięci USB DataTraveler® (z wyłączeniem pamięci DataTraveler® Workspace, pamięć DataTraveler 2000), pamięci Design-In Client DRAM („CBD”), pamięci USB IronKey®, a także dyski SSD (półprzewodnikowe) Now® KC100 oraz przemysłowe karty pamięci microSD odporne na skrajne temperatury.

Pięcioletnia, warunkowa gwarancja na dyski SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte tą gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) pięć (5) lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego; (ii) kiedy wskaźnik zużycia dysku SSD SATA mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu SMART 231, oznaczony etykietą „SSD Wear Indicator”, osiągnie znormalizowaną wartość jeden (1) zgodnie ze wskazaniem w aplikacji SSD Manager firmy Kingston („KSM”), lub (iii) kiedy wskaźnik dysku SSD NVME mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu Health (Kondycja) i oznaczony etykietą „Percentage Used” (Procentowa wartość zużycia) osiągnie znormalizowaną wartość sto (100) według wskazania aplikacji KSM.

Aplikacja KSM jest wymieniona w arkuszu danych produktów i jest dostępna na stronie internetowej firmy Kingston pod adresem www.kingston.com/SSDmanager. Wartość procentowa wskaźnika zużycia nowego, nieużywanego dysku SATA SSD wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji, wartość tego wskaźnika wynosi jeden (1). Wartość procentowa wskaźnika zużycia nowego, nieużywanego dysku SSD z interfejsem NVMe wynosi 0, natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji wartość tego wskaźnika jest większa lub równa sto (100).

Poniższa tabela zawiera informacje o gwarancji na określone dyski SSD:

5 lat warunkowej gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5 lat warunkowej gwarancji (NVME SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx

Trzy lata gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez trzy lata od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: pamięć Data Traveler 2000, karta microSD o dużej trwałości (SDCE), DataTraveler20(DT20), pamięć Data Traveler microDuo3 G2 (DTDUO3G2) oraz wybrane dyski SSD zgodnie z poniższą tabelą:

Trzy lata gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
E50 SE50S37xxx
E100 SE100S37xxx
Hyper X Fury SHFxxx
Hyper X Predator SHPM2280P2xxx
Hyper X Savage SHSS37Axxx
KC300 SKC300S37Axxx
KC310 SKC310S37Axxx
KC380 SKC380S3xxx
M.2 SATA SM2280S3xxx
MS200 MS200S3xxx
V300 SV300S37Axxx
V310 SV310S3xxx

Trzyletnia, warunkowa gwarancja na dyski SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte tą gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) trzy lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego; (ii) kiedy wskaźnik zużycia dysku SSD SATA mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu SMART 231, oznaczony etykietą „SSD Wear Indicator”, osiągnie znormalizowaną wartość jeden (1) zgodnie ze wskazaniem w aplikacji Kingston SSD Manager („KSM”); lub (iii) kiedy wskaźnik dysku SSD NVME mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu Health (Kondycja) i oznaczony etykietą „Percentage Used” (Procentowa wartość zużycia) osiągnie znormalizowaną wartość sto (100) według wskazania aplikacji KSM.

Aplikacja KSM jest wymieniona w arkuszu danych produktu i jest dostępna na stronie internetowej firmy Kingston pod adresem www.kingston.com/SSDmanager. W przypadku dysków SSD SATA wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), a koniec okresu gwarancji następuje, gdy wskaźnik zużycia wynosi jeden (1). Wartość procentowa wskaźnika zużycia nowego, nieużywanego dysku SSD z interfejsem NVMe wynosi 0, natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji wartość tego wskaźnika jest większa lub równa sto (100).

Poniższa tabela zawiera informacje o gwarancji na określone dyski SSD:

Trzy lata warunkowej gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
A400 SA400S37xxx
Hyper X Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV300 SUV300S37Axxx
UV400 SUV400S37xxx

Dwa lata gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dwa lata od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: dysk SSDNow® S200/30 GB, dysk SSDNow® SMS200/30GB, pamięć DataTraveler® Workspace, pamięć DataTraveler® Bolt Duo, karta pamięci MobileLite® Wireless - Gen 3, karta pamięci MobileLite® Wireless - Gen 2, czytnik MobileLite®, czytnik kart microSD, zestaw słuchawkowy HyperX™ Cloud (z wyłączeniem artykułów promocyjnych w zestawie), zestaw słuchawkowy HyperX™ Cloud (z wyłączeniem zestawu HyperX Orbit i artykułów promocyjnych w zestawie), podkładki pod mysz HyperX™, stacja dokująca Nucleum™, klawiatury HyperX™, myszy HyperX™, mikrofony HyperX™, nakładki na klawisze HyperX™, podkładka pod nadgarstek HyperX™, ładowarka ChargePlay™ Duo oraz produkty objęte programem personalizacji produktów firmy Kingston. W przypadku produktów oferowanych w ramach programu personalizacji produktów firmy Kingston uznanie lub zwrot kosztów są możliwe tylko w dwuletnim okresie gwarancyjnym. W niektórych przypadkach firma Kingston może opcjonalnie dokonać wymiany wadliwych produktów zamówionych w ramach programu personalizacji na funkcjonalnie równoważne produkty.

Rok gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez rok od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: MobileLite® Wireless - Gen 1, DataTraveler® Accessory Kit, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader, Bali microSDHC Class 10 UHS-1 oraz HyperX Orbit Series oraz HyperX™ Fan.

Gwarancja sześciomiesięczna

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez sześć miesięcy od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym: akcesoria do zestawów słuchawkowych HyperX, obejmujące odłączane mikrofony, nauszniki, moduły sterowania, przedłużacze z dwoma złączami 3,5mm, przedłużacze do komputera, przewody rozdzielające, adaptery samolotowe i futerały z siatki.

90 dni gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez dziewięćdziesiąt dni od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego: regenerowane zestawy słuchawkowe HyperX™, recertyfikowane klawiatury HyperX™ oraz recertyfikowane myszy HyperX™.

W przypadku, gdy produkt został wycofany, firma Kingston według własnego uznania albo naprawi wadliwy produkt, zaproponuje wymianę na porównywalny produkt albo zwróci klientowi kwotę odpowiadającą cenie zakupu lub aktualnej cenie produktu (zastosowanie ma niższa z tych kwot).

Naprawiony lub wymieniony produkt będzie wciąż objęty tą ograniczoną gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancyjnego lub przez 90 dni (obowiązywać będzie dłuższy z tych okresów).

Ta ograniczona gwarancja dotyczy tylko klienta, który zakupił produkt i jest jego użytkownikiem końcowym, zgodnie z warunkami opisanymi w tym dokumencie. Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest zbywalna. W przypadku produktów kupionych w zestawach w celu skorzystania z gwarancji należy zwrócić cały zestaw.

Bezpłatna pomoc techniczna

W przypadku trudności z instalacją lub korzystaniem z produktu firmy Kingston przed przekazaniem urządzenia do naprawy można skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Kingston.

Aby uzyskać pomoc techniczną za pośrednictwem Internetu, odwiedź witrynę kingston.com/support.

Firma Kingston zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim dla klientów na całym świecie.

Stany Zjednoczone i Kanada:

Z pomocą techniczną firmy Kingston w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu:
+1 (714) 435-2639 lub numer bezpłatny: +1 (800) 435-0640.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

Z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów, dla których podano, że jest to niemożliwe, można skontaktować się pod numerem +44 (0) 1932 738888; lista numerów płatnych wg stawek lokalnych jest dostępna w witrynie www.kingston.com/en/company/contacts.

Azja:

Aby uzyskać pomoc techniczną w krajach Azji, odwiedź jedną z poniższych stron internetowych:
Produkty Kingston: https://www.kingston.com/en/support
Produkty HyperX: https://www.hyperxgaming.com/en/support

Rosja, Białoruś:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Rosji pod adresem [email protected] lub bezpłatnym numerem telefonu na terenie Federacji Rosyjskiej: 8 (800) 700-1350.

Ukraina:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston na Ukrainie pod adresem [email protected]

Kraje Azji Środkowej i Kaukazu, Mołdawia:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston dla krajów Wspólnoty Niepodległych państw pod adresem [email protected]

Procedury i wymagania dotyczące roszczeń gwarancyjnych

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, można zwrócić wadliwy produkt w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony. Przed zwrotem produktu należy uzyskać informacje o zasadach zwrotu. Zazwyczaj należy podać informacje umożliwiające identyfikację produktu, łącznie z numerem modelu i numerem seryjnym (jeżeli jest dostępny) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Będzie wymagane okazanie dowodu zakupu. W przypadku wymiany lub zwrotu ceny dowolnych części lub produktów stają się one własnością firmy Kingston w chwili ich odbioru. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie przesłany na koszt firmy Kingston. W zakresie dozwolonym przez właściwe prawo gwarancja nie obejmuje produktów, które nie zostały zaimportowane lub sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów firmy Kingston, a firma Kingston może, według własnego uznania, naprawić lub wymienić wadliwy produkt odpłatnie. Ma to na celu poświadczenie jakości. Dostępne warunki gwarancji można uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

Stany Zjednoczone:

W Stanach Zjednoczonych można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (Return Material Authorization, RMA) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać na stronie kingston.com/us/support albo dzwoniąc do działu obsługi klienta firmy Kingston pod numer +1 (714) 438-1810 lub +1 (800) 337-3719. W przypadku zwrotu pamięci ValueRAM należy skontaktować się z działem pomocy technicznej pod numerem +1 (800) 435-0640, aby uzyskać pomoc i obsługę na podstawie numeru RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być prawidłowo zapakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Produkt przesłany do centrum serwisowego bez numeru RMA w widocznym miejscu na opakowaniu zostanie zwrócony bez otwierania opakowania.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli nie można zwrócić produktu w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony, można zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (Return Material Authorization, RMA) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać na stronie kingston.com/en/support. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK (Wielka Brytania). Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty muszą być prawidłowo opakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Jeśli numer RMA nie będzie umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu, przesyłka zostanie odesłana użytkownikowi bez otwierania.

Azja:

W Azji należy wybrać odpowiedni region. Na Tajwanie można zwrócić wadliwy produkt do lokalnego dystrybutora, do centrum serwisowego lub wypełnić wniosek online. Formularz znajduje się na stronie https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply. W Chinach można ubiegać się o przyznanie numeru RMA za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego. Lista centrów serwisowych na terenie Chin znajduje się na stronie https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzech (3) dni wysłać produkt na adres Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Użytkownik ponosi koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być prawidłowo opakowane, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. Na opakowaniu należy umieścić w widocznym miejscu numer RMA firmy Kingston. Produkt przesłany do centrum serwisowego bez numeru RMA w widocznym miejscu na opakowaniu zostanie zwrócony bez otwierania opakowania.

We wszystkich pozostałych krajach w Azji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania numeru RMA.

ZASTRZEŻENIA

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POWYŻSZA GWARANCJA OKREŚLA WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FIRMY KINGSTON I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE I DEKLARACJE SŁOWNE I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH ZAPISÓW FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW KINGSTON I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE NIE OKREŚLONE POWYŻEJ, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH, STANOWYCH, REGIONALNYCH LUB LOKALNYCH, TAKIE JAK DOROZUMIANA GWARANCJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ OGRANICZONE CZASOWO DO OKRESÓW PODANYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE KRAJE LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE OKRESU, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ GWARANCJE TEGO TYPU, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

PRODUKTY FIRMY KINGSTON NIE SĄ AUTORYZOWANE DO UŻYTKU JAKO PODSTAWOWE SKŁADNIKI WYPOSAŻENIA DO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ALBO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH USTERKA LUB AWARIA PRODUKTÓW MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZRANIENIE LUB ZGON. FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŚMIERĆ ŻADNEJ OSOBY ANI STRATY, OBRAŻENIA LUB SZKODY DOTYCZĄCE OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW W URZĄDZENIACH WOJSKOWYCH LUB POKREWNYCH, URZĄDZENIACH DO STEROWANIA RUCHEM ULICZNYM, SYSTEMACH OCHRONY PRZED SKUTKAMI KATASTROFY I URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH LUB POKREWNYCH.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KINGSTON ZGODNIE Z TĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ GWARANCJĄ, WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY PRODUKTU STANOWIĄ JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA OŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED NABYWCĄ LUB UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM PRODUKTU FIRMY KINGSTON ZA ŻADNE SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU FIRMY KINGSTON, NAWET JEŻELI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA USTAWOWE I, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI, MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA.

W PRZYPADKU OBYWATELI WIELKIEJ BRYTANII LUB KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ, JEŻELI TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, A NIE FIRMĘ, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO USTAWOWYCH PRAW NABYWCY ZWIĄZANYCH Z WADLIWYMI PRODUKTAMI. PORADĘ DOTYCZĄCĄ PRAW USTAWOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ W LOKALNYM PUNKCIE POMOCY KONSUMENCKIEJ. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE LUB WPROWADZENIE W BŁĄD NA SKUTEK ZANIEDBANIA.

Niniejszej gwarancji udziela:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Produkty wbudowane i pamięci DRAM

Zapoznaj się z warunkami gwarancji na produkty wbudowane oraz komponenty DRAM

Klienci w Australii:

Informacje gwarancyjne dotyczące Australii zawiera Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Kingston.

Aktualizacja: 05/2020

Poprzednie gwarancje

05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.