คำแถลงของ Kingston เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ REACH ด้านสารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ (SVHC)

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับ SVHC และพบว่ามีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 0.1% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายการต่อไปนี้

ส่วนประกอบต่าง ๆสารที่มีข้อกังวลเป็นพิเศษเลข CASความเห็น
PCB ตะกั่ว 7439-92-1 สารนี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีตัวต้านทาน

นี่เป็นสารที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้จัดหาสินค้าจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อมูลสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SVHC) หากมีส่วนประกอบของสารเหล่านี้เกินกว่าเกณฑ์จำกัดที่ 0.1% ของตัวสินค้าหรือสิ่งของ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SVHC ได้จากรายการสารที่ต้องได้รับการรับรอง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลสารเคมีของยุโรป (ECHA)

European Court Justice ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนธันวาคมี 2015 ระบุว่าชิ้นส่วนที่ประกอบหรือยึดเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์เชิงซ้อนจะถือเป็นชิ้นส่วนร่วมกัน และมีพันธะผูกพันทางภาษีในการแจ้งและสำแดงข้อมูลสารประกอบที่อาจเป็นข้อกังวลเป็นพิเศษในสัดส่วนความเข้มข้นที่เกินกว่า 0.1% ของน้ำหนัก ผู้จัดหาชิ้นส่วนจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อมูลสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SVHC) หากมีส่วนประกอบของสารเหล่านี้เกินกว่าเกณฑ์จำกัดที่ 0.1% ของตัวส่วนประกอบ

คำขอถ้อยแถลงเกี่ยวกับ REACH

Kingston มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไข REACH ทุกประการ และยินดีแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อยืนยันว่าอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุม สามารถแจ้งขอคำแถลงได้ในกรณีที่ต้องการ .

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.