คำถามที่พบบ่อย

Part Specific FAQs

IronKey ต้องการอักขระกำกับไดร์ฟต่อเนื่องสองตัวต่อจากของไดร์ฟทางกายภาพตัวล่าสุดที่ปรากฏขึ้นก่อน ‘ช่องว่าง’ ในส่วนกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟ (ดูภาพด้านล่าง) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแชร์เครือข่าย เนื่องจากเป็นการกำหนดรายการตามโพรไฟล์ผู้ใช้ ไม่ใช่โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ระบบ จึงมีการแจ้งใน OS

ซึ่งหมายความว่า Windows อาจกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟให้กับ IronKey ซึ่งถูกใช้งานอยู่โดยส่วนแชร์เครือข่ายหรือในเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) ทำให้อักขระกำกับไดร์ฟชนกัน ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายให้บริการเพื่อแก้ไขอักขระกำกับไดร์ฟใน Windows Disk Manager (ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)

จากตัวอย่างนี้ IronKey ใช้ F: ซึ่งเป็นอักขระกำกับไดร์ฟตัวแรกที่มีต่อจาก E: (ดิสก์กายภาพล่าสุดก่อนช่องว่างในอักขระกำกับไดร์ฟ เนื่องจากอักขระ G: เป็นส่วนแชร์เครือข่าย ไม่ใช่โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ IronKey อาจพยายามใช้เป็นอักขระกำกับไดร์ฟตัวที่สอง ทำให้เกิดอักขระซ้ำกันขึ้น

หากไม่มีการแชร์เครือข่ายในระบบของคุณ และ IronKey ยังไม่โหลด คุณอาจมีช่องว่างระหว่างอักขระกำกับไดร์ฟที่มีอักขระกำกับไดร์ฟว่างเพียงตัวเดียว หากคุณไม่มีอักขระกำกับไดร์ฟอื่น หรือมีช่องว่างมากกว่าอักขระกำกับไดร์ฟสองตัว ให้ตรวจสอบว่าคุณมีแฟลชการ์ดรีดเดอร์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยส่วนใหญ่อักขระกำกับไดร์ฟเหล่านี้จะถูกซ่อนไว้จนกว่าจะเสียบการ์ด

คุณอาจต้องย้ายอักขระกำกับไดร์ฟที่ชนกันเพื่อให้ IronKey สามารถทำงานได้ ไปที่ control panel>administrative tools>computer management>disk management สังเกตไดร์ฟที่บนแถบคำสั่งหน้าต่างด้านล่าง คลิกขวาที่อักขระกำกับไดร์ฟที่ชนกัน แล้วเลือก “change drive letter and paths” จากกล่องโต้ตอบถัดไป คลิกที่ปุ่ม "Change" จากนั้นกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟใหม่ที่ไม่ชนกับของ IronKey

อาจเป็นไปได้ว่าการ์ดรีดเดอร์ ดิสก์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าใช้อักขระกำกับไดร์ฟดังกล่าว และทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น

ทั้งนี้ Drive Letter Management หรือ DLM มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมากใน Windows XP SP3, Vista และ 7 คุณจึงอาจไม่พบปัญหานี้ แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

FAQ: KDT-101916-D300-01

แสดงว่าคุณใช้ไดร์ฟ D300 Managed (D300M) Managed ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และใช้ IronKey Enterprise Management Service ที่จัดการจากส่วนกลาง (สิทธิ์ใช้งานประจำปีตออุปกรณ์ และส่วนการจัดซื้อแยกเฉพาะ) นี่คือ Management Service ที่ใช้ออกรหัสเปิดใช้งานและถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบ ต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยสองตัวเพื่อเรียกใช้บัญชี Enterprise ไดร์ฟนี้ไม่สามารถใช้เป็นไดร์ฟ USB นิรภัยแยกเดี่ยวได้

FAQ: KDT-092916-D300M-01
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01
To resolve, you will need to update your Ironkey D300 secure USB drive for MacOS Catalina. To update, click on the link below to
download the IKD300_Mac_Updater.app and IKD300 Mac Updater Instructions. Note: Please read the updater instructions in its
entirety prior to running the update.

Updater: https://media.kingston.com/support/downloads/IKD300_Mac_Updater.zip

For more information about the "App” not optimized or “App” needs update error message,
feel free to reference Apple’s support article. https://support.apple.com/en-us/HT208436

MacOS: IKD300_Mac_Updater.app supported on MacOS 10.15 Catalina. FAQ: KIK-D300-CATA
ไม่ได้ ข้อมูลในไดร์ฟจะไม่สามารถกู้คืนได้ แม้ว่าคุณจะกำหนดรหัสผ่านใหม่ ข้อมูลในไดร์ฟจะถูกลบทิ้งและคีย์เข้ารหัสใหม่จะถูกจัดทำขึ้น จำนวนการกรอกรหัสผ่านที่ล้มเหลวจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกัน หากคุณไม่สามารถระบุรหัสผ่านสำหรับไดร์ฟ ข้อมูลในไดร์ฟจะสูญหาย

FAQ: KDT-111714-PRV-05

ไดรฟ์ออกแบบมาให้มีการเข้ารหัส 100% ระบบความปลอดภัยในไดรฟ์ไม่สามารถลบหรือปิดการทำงานได้

FAQ: KDT-012914-PRV-04

ปัญหาอาจเกิดมาจากข้อมูลอัพเดตไปลบโฟลเดอร์ Temp สำหรับผู้ใช้ของคุณ ไดร์ฟใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัย

การเข้าไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์นี้ทำได้โดยยกเลิกการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดก่อน ยกเลิกการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์โดยคลิกขวาที่ปุ่ม Start จากนั้นเลือก File Explorer คลิกที่ File ด้านบน จากนั้นเลือก Change Folder and Search Options คลิกที่แท็บ View จากนั้นเลือก Show Hidden Files and Folders

หลังจากยกเลิกการซ่อน ให้เข้าไปที่ C: drive>Users>Username (ชื่อผู้ใช้อาจเป็นชื่อคุณ)>App Data หากไม่มีไฟล์ Temp ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อเป็น Temp หลังจากเสร็จสิ้น ลองใช้งานไดร์ฟอีกครั้ง

FAQ: KDT-101515-PRV-08

General USB FAQs

แม้ว่าจะสามารถบู๊ตได้จาก DataTraveler แต่ไม่ใช่คุณสมบัติการทำงานที่ Kingston รองรับไดร์ฟเหล่านี้มีไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

FAQ: KTD-082913-GEN-27

ในการโอนไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 4GB DataTraveler จะต้องใช้ระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ทั้งนี้ระบบไฟล์ FAT32 ไม่รองรับการจัดการไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB (ต้องต่ำกว่า 4GB หนึ่งไบต์) ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อฟอร์แมต DataTraveler เป็นระบบ NTFS

คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดใน DataTraveler จะหายไป! กรุณาสำรองข้อมูลใน DataTraveler ก่อนดำเนินการต่อ

 1. ไปที่ My Computer (Computer ใน Vista และ 7) คลิกขวาที่ไดร์ฟ Kingston จากนั้นเลือก Format
 2. เลือก NTFS หรือ exFAT จากส่วนแสดงรายการระบบไฟล์
 3. เลือก Quick Format เป็นตัวเลือกในการฟอร์แมต จากนั้นคลิก Start
  หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก NTFS ให้ปิดหน้าต่าง Format จากนั้นทำตามขั้นตอน 4-9
 4. คลิกขวาที่ My Computer (Computer จาก Vista) จากนั้นเลือก Properties
 5. เลือกแท็บ Hardware จากนั้นคลิก Device Manager
 6. ขยายดิสก์ไดร์ฟ จากนั้นคลิกขวาที่ไดร์ฟ Kingston เลือก Properties
 7. คลิกที่แท็บ Policies จากนั้นเลือก "Optimize for performance"
 8. คลิก OK
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

ทั้งนี้ MacOS 10.6.5 รองรับความเร็วในการอ่านและเขียนเต็มประสิทธิภาพสำหรับไดร์ฟ exFAT MacOS ยังสามารถอ่านอย่างเดียวในไดร์ฟ NTFS ได้

อุปกรณ์บางตัว (เครื่องเล่น MP3 กรอบภาพดิจิตอล ฯลฯ) ไม่สามารถอ่านไฟล์ NFTS หรือ exFAT ได้

นอกจากนี้จะต้องอัพเดต Windows XP และ Vista เพื่อให้สามารถค้นข้อมูล exFAT ได้/p>

FAQ: KDT-010611-GEN-05

Windows related FAQs

เราพบปัญหานี้เมื่อซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบล็อคผู้ใช้ไม่ให้เขียนไปยังแผ่น CD/DVD เรียกใช้ gpedit.msc ไปที่ Windows settings>security setting>local policies>security options แล้วปิดค่า Devices: Restrict CD-ROM access to locally logged-on user only ไว้

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมากเกินไปในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้เช่นกัน หลังจากล้างอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว ไดร์ฟจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง ทำได้โดยไปที่ start จากนั้นพิมพ์ regedit ในฟิลด์ค้นหา สำรองข้อมูลรีจิสตรี้ไว้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการสำรองข้อมูลรีจิสตรี้ของคุณ

http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Back-up-the-registry

จากรายการไดเรคทอรี่ทางด้านซ้าย ค้นหา HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices ลบรายการทั้งหมดยกเว้นค่าเริ่มต้น (เนื่องจากไม่สามารถลบได้อยู่แล้ว)

สามารถไปที่ Device Manager เมื่อเชื่อมต่อ Data Traveler เพื่อดูว่าไดร์ฟปรากฏขึ้นพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองหรือไม่ การยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ และการสแกนฮาร์ดแวร์ใหม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางครั้ง ลองใช้วิธีนี้แม้จะไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองปรากฏขึ้นที่อุปกรณ์ ต้องเรียกใช้เป็น Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนนี้หากล็อกอินเป็น non-Admin

ตรวจสอบค่าสำหรับโปรแกรมความปลอดภัย (Norton, Symantec ฯลฯ)

FAQ: KDT-121311-PRV-03

คำถามเพิ่มเติม

Yes. The IronKey EMS Cloud management system hosted by our partner, DataLocker Inc, has begun with the
End of Life (EOL) process set for January 1, 2023. For details about the Ironkey EMS Cloud Service EOL Click Here. FAQ: KIK-EMS_EOL

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday–Thursday 08:00–17:00; Friday 08:00–15:00 (GMT)

01932 738950

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

ในการโอนไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 4GB DataTraveler จะต้องใช้ระบบไฟล์ NTFS หรือ exFAT ทั้งนี้ระบบไฟล์ FAT32 ไม่รองรับการจัดการไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB (ต้องต่ำกว่า 4GB หนึ่งไบต์) ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อฟอร์แมต DataTraveler เป็นระบบ NTFS

คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดใน DataTraveler จะหายไป! กรุณาสำรองข้อมูลใน DataTraveler ก่อนดำเนินการต่อ

 1. ไปที่ My Computer (Computer ใน Vista และ 7) คลิกขวาที่ไดร์ฟ Kingston จากนั้นเลือก Format
 2. เลือก NTFS หรือ exFAT จากส่วนแสดงรายการระบบไฟล์
 3. เลือก Quick Format เป็นตัวเลือกในการฟอร์แมต จากนั้นคลิก Start
  หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก NTFS ให้ปิดหน้าต่าง Format จากนั้นทำตามขั้นตอน 4-9
 4. คลิกขวาที่ My Computer (Computer จาก Vista) จากนั้นเลือก Properties
 5. เลือกแท็บ Hardware จากนั้นคลิก Device Manager
 6. ขยายดิสก์ไดร์ฟ จากนั้นคลิกขวาที่ไดร์ฟ Kingston เลือก Properties
 7. คลิกที่แท็บ Policies จากนั้นเลือก "Optimize for performance"
 8. คลิก OK
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

ทั้งนี้ MacOS 10.6.5 รองรับความเร็วในการอ่านและเขียนเต็มประสิทธิภาพสำหรับไดร์ฟ exFAT MacOS ยังสามารถอ่านอย่างเดียวในไดร์ฟ NTFS ได้

อุปกรณ์บางตัว (เครื่องเล่น MP3 กรอบภาพดิจิตอล ฯลฯ) ไม่สามารถอ่านไฟล์ NFTS หรือ exFAT ได้

นอกจากนี้จะต้องอัพเดต Windows XP และ Vista เพื่อให้สามารถค้นข้อมูล exFAT ได้/p>

FAQ: KDT-010611-GEN-05
ไม่ได้ ข้อมูลในไดร์ฟจะไม่สามารถกู้คืนได้ แม้ว่าคุณจะกำหนดรหัสผ่านใหม่ ข้อมูลในไดร์ฟจะถูกลบทิ้งและคีย์เข้ารหัสใหม่จะถูกจัดทำขึ้น จำนวนการกรอกรหัสผ่านที่ล้มเหลวจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกัน หากคุณไม่สามารถระบุรหัสผ่านสำหรับไดร์ฟ ข้อมูลในไดร์ฟจะสูญหาย

FAQ: KDT-111714-PRV-05

แม้ว่าจะสามารถบู๊ตได้จาก DataTraveler แต่ไม่ใช่คุณสมบัติการทำงานที่ Kingston รองรับไดร์ฟเหล่านี้มีไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

FAQ: KTD-082913-GEN-27

ไดรฟ์ออกแบบมาให้มีการเข้ารหัส 100% ระบบความปลอดภัยในไดรฟ์ไม่สามารถลบหรือปิดการทำงานได้

FAQ: KDT-012914-PRV-04

ปัญหาอาจเกิดมาจากข้อมูลอัพเดตไปลบโฟลเดอร์ Temp สำหรับผู้ใช้ของคุณ ไดร์ฟใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัย

การเข้าไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์นี้ทำได้โดยยกเลิกการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดก่อน ยกเลิกการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์โดยคลิกขวาที่ปุ่ม Start จากนั้นเลือก File Explorer คลิกที่ File ด้านบน จากนั้นเลือก Change Folder and Search Options คลิกที่แท็บ View จากนั้นเลือก Show Hidden Files and Folders

หลังจากยกเลิกการซ่อน ให้เข้าไปที่ C: drive>Users>Username (ชื่อผู้ใช้อาจเป็นชื่อคุณ)>App Data หากไม่มีไฟล์ Temp ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อเป็น Temp หลังจากเสร็จสิ้น ลองใช้งานไดร์ฟอีกครั้ง

FAQ: KDT-101515-PRV-08

IronKey ต้องการอักขระกำกับไดร์ฟต่อเนื่องสองตัวต่อจากของไดร์ฟทางกายภาพตัวล่าสุดที่ปรากฏขึ้นก่อน ‘ช่องว่าง’ ในส่วนกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟ (ดูภาพด้านล่าง) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแชร์เครือข่าย เนื่องจากเป็นการกำหนดรายการตามโพรไฟล์ผู้ใช้ ไม่ใช่โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ระบบ จึงมีการแจ้งใน OS

ซึ่งหมายความว่า Windows อาจกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟให้กับ IronKey ซึ่งถูกใช้งานอยู่โดยส่วนแชร์เครือข่ายหรือในเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) ทำให้อักขระกำกับไดร์ฟชนกัน ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายให้บริการเพื่อแก้ไขอักขระกำกับไดร์ฟใน Windows Disk Manager (ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)

จากตัวอย่างนี้ IronKey ใช้ F: ซึ่งเป็นอักขระกำกับไดร์ฟตัวแรกที่มีต่อจาก E: (ดิสก์กายภาพล่าสุดก่อนช่องว่างในอักขระกำกับไดร์ฟ เนื่องจากอักขระ G: เป็นส่วนแชร์เครือข่าย ไม่ใช่โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ IronKey อาจพยายามใช้เป็นอักขระกำกับไดร์ฟตัวที่สอง ทำให้เกิดอักขระซ้ำกันขึ้น

หากไม่มีการแชร์เครือข่ายในระบบของคุณ และ IronKey ยังไม่โหลด คุณอาจมีช่องว่างระหว่างอักขระกำกับไดร์ฟที่มีอักขระกำกับไดร์ฟว่างเพียงตัวเดียว หากคุณไม่มีอักขระกำกับไดร์ฟอื่น หรือมีช่องว่างมากกว่าอักขระกำกับไดร์ฟสองตัว ให้ตรวจสอบว่าคุณมีแฟลชการ์ดรีดเดอร์ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยส่วนใหญ่อักขระกำกับไดร์ฟเหล่านี้จะถูกซ่อนไว้จนกว่าจะเสียบการ์ด

คุณอาจต้องย้ายอักขระกำกับไดร์ฟที่ชนกันเพื่อให้ IronKey สามารถทำงานได้ ไปที่ control panel>administrative tools>computer management>disk management สังเกตไดร์ฟที่บนแถบคำสั่งหน้าต่างด้านล่าง คลิกขวาที่อักขระกำกับไดร์ฟที่ชนกัน แล้วเลือก “change drive letter and paths” จากกล่องโต้ตอบถัดไป คลิกที่ปุ่ม "Change" จากนั้นกำหนดอักขระกำกับไดร์ฟใหม่ที่ไม่ชนกับของ IronKey

อาจเป็นไปได้ว่าการ์ดรีดเดอร์ ดิสก์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์อื่นที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าใช้อักขระกำกับไดร์ฟดังกล่าว และทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น

ทั้งนี้ Drive Letter Management หรือ DLM มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมากใน Windows XP SP3, Vista และ 7 คุณจึงอาจไม่พบปัญหานี้ แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

FAQ: KDT-101916-D300-01

แสดงว่าคุณใช้ไดร์ฟ D300 Managed (D300M) Managed ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และใช้ IronKey Enterprise Management Service ที่จัดการจากส่วนกลาง (สิทธิ์ใช้งานประจำปีตออุปกรณ์ และส่วนการจัดซื้อแยกเฉพาะ) นี่คือ Management Service ที่ใช้ออกรหัสเปิดใช้งานและถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบ ต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยสองตัวเพื่อเรียกใช้บัญชี Enterprise ไดร์ฟนี้ไม่สามารถใช้เป็นไดร์ฟ USB นิรภัยแยกเดี่ยวได้

FAQ: KDT-092916-D300M-01
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01
Yes. The IronKey EMS Cloud management system hosted by our partner, DataLocker Inc, has begun with the
End of Life (EOL) process set for January 1, 2023. For details about the Ironkey EMS Cloud Service EOL Click Here. FAQ: KIK-EMS_EOL

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday–Thursday 08:00–17:00; Friday 08:00–15:00 (GMT)

01932 738950