Tuyên bố về REACH của Kingston về hóa chất có mức độ lo ngại rất cao (SVHC)

Các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra hàm lượng SVHC và đều được kết luận nằm dưới ngưỡng 0,1%. Danh sách dưới đây cung cấp thêm chi tiết:

Linh kiện thành phầnHóa chất có mức độ lo ngại rất caoCAS NumberBình luận
PCB Chì 7439-92-1 Chất này có trong mọi sản phẩm chứa điện trở.

Hóa chất có mức độ lo ngại rất cao

Các nhà cung cấp vật phẩm phải cung cấp cho người nhận thông tin về Hóa chất có Mức độ Lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này vượt quá giới hạn nồng độ 0,1% ở một vật phẩm. SVHC sẽ được xác định thông qua danh sách các hóa chất tình nghi sẽ được Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) lập.

Tháng 12 năm 2015, Tòa án Công lý Châu Âu ra phán quyết rằng các vật phẩm được lắp ráp hoặc kết hợp với nhau trong một sản phẩm phức tạp vẫn được xem là vật phẩm riêng biệt và thuộc phạm vi các nghĩa vụ liên quan phải thông báo và cung cấp thông tin khi các vật phẩm này chứa một hóa chất có mức độ lo ngại rất cao có nồng độ trên mức 0,1% khối lượng của vật phẩm.
 Các nhà cung ứng phải cung cấp cho người nhận thông tin về Hóa chất có Mức độ Lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này có nồng độ vượt quá giới hạn 0,1% trong một vật phẩm thành phần.

Yêu cầu tuyên bố REACH

Kingston cam kết đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của REACH và sẽ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin về các hóa chất trong sản phẩm của mình thuộc phạm vi của quy định. Có thể cung cấp một tuyên bố khi có yêu cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.