DTHX30 - USB Data Traveler DataTraveler HyperX 3.0
File Name File Size File Version
kingston_format_utility.exe 392KB v1.0.3.0

Description

DTHX30/XX - Tính năng định dạng

Mô tả:

USB Kingston được định dạng trước bằng file hệ thống FAT32 tương thích đa nền tảng và mang lại hiệu năng tối ưu. Định dạng ổ lưu trữ với Windows, Mac hoặc Linux có thể làm hiệu năng sụt giảm.

Giải pháp để đạt được hiệu năng tối ưu nhất có thể là định dạng ổ lưu trữ theo tính năng của Kingston nêu ra dưới đây.

Lưu ý: TẤT CẢ DỮ LIỆU SẼ BỊ XÓA. Vui lòng sao lưu dữ liệu lưu trữ trên ổ HyperX trước khi kích hoạt tính năng định dạng của Kingston.

Hệ điều hành hỗ trợ:
Windows 7 (SP1), Vista (SP1, SP2) và Windows XP (SP2, SP3)

Quy trình kích hoạt Tính năng định dạng của Kingston
-----------------------------------------------

Yêu cầu: DTHX30/XXGB

Lưu ý cài đặt:

Vui lòng cắm USB Kingston của bạn vào trước khi bắt đầu bước một.

Quy trình cài đặt:

  1. Nhấp vào liên kết Tính năng định dạng của Kingston để tải tính năng về trước
  2. Chọn “OPEN” và chờ ứng dụng được tải về hoàn tất
  3. Từ cửa sổ giải nén WinZip, nhấp vào phím “BROWSE”
  4. Lưu ở Desktop (để dễ dàng thao tác) và nhấp chọn rồi chọn “OK” để thực hiện
  5. Chọn “Unzip” để tiếp tục bước cuối cùng
  6. Nhấp đôi vào Tính năng định dạng của Kingston rồi chọn ổ USB phù hợp và chọn “Format” để bắt đầu tiến hành.

Cảnh báo: Tính năng định dạng của Kingston chỉ hỗ trợ cho DTHX30/XX.