Bộ nhớ phù hợp với không gian ảo hóa như thế nào

Một cơ sở hạ tầng ảo hóa thành công bắt đầu bằng một nền tảng tốt.

Hãy thiết lập cơ sở hạ tầng ảo của bạn với Bộ nhớ máy chủ dành riêng cho từng hệ thống của Kingston.

Cơ sở hạ tầng ảo chỉ đạt hiệu quả khi được thiết lập dựa trên bộ nhớ của nó. Mỗi máy chủ được ảo hoá cần cài đặt số lượng bộ nhớ phù hợp để chạy phần mềm ảo hóa và để hỗ trợ máy ảo dự phòng của các ứng dụng nhằm tránh ảnh hưởng tới hiệu năng.

Khi sử dụng bộ nhớ của Kingston, bạn có thể yên tâm khi môi trường ảo hoá của bạn được cấu trúc rất hoàn chỉnh. Bộ nhớ máy chủ của Kingston được chế tạo từ các linh kiện chất lượng, kiểm nghiệm kĩ càng, được bảo hành trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí đi kèm chương trình dịch vụ KingstonCare miễn phí.

Tìm hiểu thêm về Bộ nhớ Máy chủ Dành riêng cho từng Hệ thống

Kingston là thành viên đáng tự hào của Chương trình Đối tác Liên minh Công nghệ VMware từ năm 2005

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Ảo hóa

Tại sao Kingston quan tâm đến thị trường Ảo hóa?
Vì mỗi máy chủ được ảo hóa cần được cài đặt đủ bộ nhớ để có thể hỗ trợ đúng cách cho các Máy Ảo của mình và các ứng dụng của máy.

Kingston có sản phẩm dành riêng cho ảo hóa hay không?
Không, bộ nhớ của chúng tôi chỉ đơn giản là bộ nhớ —bộ nhớ sẽ được cài đặt vào máy chủ vật lý.

Tại sao máy chủ cần thêm bộ nhớ cho việc ảo hóa?
Có hai lý do chính để có thêm bộ nhớ khả dụng — để chạy phầm mềm ảo hóa và để hỗ trợ tất cả các Máy Ảo cùng các ứng dụng của máy mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

Các công ty phầm mềm ảo hóa có công nhận bộ nhớ là thành phần phần cứng quan trọng hay không?
Có. Thực tế, Kingston đã làm việc với Vmware, công ty hàng đầu về không gian ảo hóa, để tạo tài liệu kỹ thuật về vai trò của bộ nhớ trong VI3 – nền hệ thống ảo hóa máy chủ doanh nghiệp của họ.

Có phải việc ảo hóa sẽ làm giảm các yêu cầu về phần cứng?
Phải. Các trình điều khiển quan trọng cho việc áp dụng CNTT đưa nhiều lợi ích vào việc ảo hóa trung tâm dữ liệu và hợp nhất phần cứng máy chủ. Tuy nhiên mỗi máy chủ được ảo hóa cần có đủ bộ nhớ vật lý để đảm bảo việc hợp nhất thành công.

Các công ty phầm mềm ảo hóa có đưa các tính năng quản lý bộ nhớ vào để giảm các yêu cầu về bộ nhớ hay không?
Có, phầm mềm ảo hóa thường bao gồm các tính năng quản lý việc quá tải bộ nhớ. VMware cung cấp các khả năng chia sẻ và hoán đổi/mở rộng bộ nhớ để có thể chia sẻ và phân bổ lại mạnh mẽ các nguồn bộ nhớ hạn chế. Tuy nhiên, với bộ nhớ vật lý đầy đủ, sự tác động đến hiệu năng của các tính năng này sẽ được giảm thiểu.

Cơ sở hạ tầng ảo là gì?
Trong môi trường CNTT đã được ảo hóa, cơ sở hạ tầng ảo là tầng bao gồm vùng chứa các bộ xử lý, bộ lưu trữ, bộ nhớ và các nguồn dùng chung. Ở phần trên cùng của tầng này, có thể thiết lập và tùy chỉnh các Máy Ảo vào việc sử dụng theo từng bộ phận riêng. Đây là nơi bộ nhớ máy chủ của Kingston phù hợp với giải pháp — bộ nhớ của chúng tôi là phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng ảo.