Tìm hỗ trợ cho sản phẩm Kingston của bạn

Dễ dàng truy cập vào tất cả các thông tin bạn cần trên bất kỳ sản phẩm Kingston nào, từ Câu Hỏi Thường Gặp để hướng dẫn cài đặt đến trình điều khiển và tải xuống.

Gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday–Thursday 08:00–17:00; Friday 08:00–15:00

800 117004 (Closed)

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday–Thursday 08:00–17:00; Friday 08:00–15:00

800 117004 (Closed)

Các tùy chọn hỗ trợ toàn cầu

  • Bắc Mỹ
  • Châu Mỹ Latin
  • Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
  • Châu Á-Thái Bình Dương
Liên h ệ Điện thoại Fax
U.S. Sales Support - End User
+1 (800) 835-6575
+1 (714) 438-1845
U.S. Sales Support - Reseller
+1 (800) 435-2620
Canada
+1 (877) 546-4786
+1 (877) 546-4786
International Sales
+1 (800) 588-5518
+1 (877) 546-4786
Government (US Only)
+1 (800) 588-5518
US International Sales
+1 (714) 435-2600
RMA/Warranty - US
+1 (800) 337-3719
ValueRAM Sales - US
+1 (877) 435-8726
Support - US
+1 (800) 435-0640 / +1 (714) 435-2639
Liên h ệ Điện thoại Fax
Argentina
54(0)8008001418 (sin costo)
Bolivia
800-11-0241
Brasil
Telefone de Suporte Técnico 0800 810 5464 – Opção 1
Chile
56800914881 (sin costo)
Colombia
5718005189501
Costa Rica
5068005425515
El Salvador
800-6637
Latam - Sales
001 (714) 445-2894
Mexico
55 11 05 05 29 o 55 11 05 05 30
Panamá
01888-8226323
Perú
0800 508 42 (U.S. & Canada Only) (sin costo)
Uruguay
000 411 005 6392 (sin costo)
Venezuela
588001362347 (sin costo)
Otros Países
001 (714) 445 2894 (USA) Seleccione la opción 1.
Government (U.S. only)
+1 (800) 588-5518
+1 (877) 546-4786
Liên h ệ Điện thoại / E-mail Address
United Kingdom
01932 738950
Austria
0800 295569 [free phone]
Belgium
0707 07974
Denmark
701 00112
Finland
800 117004 [free phone]
France
0825 120 325
Germany
0800 7236584 [free phone]
Ireland
0818 462002
Italy
02 69 430 149
Netherlands
0900 0400265
Norway
815 00 047
Russia
+7 499 398 1723
Spain
902 02 20 51
Sweden
0771 422 433
Switzerland
0848 000 197
Turkey
+1 (877) 546-4786
Ukraine
Liên h ệ Điện thoại
Australia
1-800-620-569 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
New Zealand
0800 KINGSTON (0800 546-478) Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
China
800-810-1972 Toll-free
400-810-1972 Local Toll (For Mobile)
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
India
1860-233-4515 Toll Call
Monday to Saturday 09:30 - 17:00 GMT +5.5
Hong Kong
800-900478 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT+8 
Japan
00531-88-0018 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Malaysia
1800-812078 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Singapore
800-8861042 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Thailand
001800-886-0018 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Taiwan
0800-666-200 Toll-free
Monday to Friday 8:00 to 18:00 GMT + 8
Other Asian countries / regions
+886-3-566-7716 Toll Call
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.