överensstämmelsedeklaration

RED-direktiv 2014/53/EU

För att få en kopia av överensstämmelsedeklarationen skickar du in en skriftlig begäran, uppger produkt- och modellnummer till antingen:

[email protected]

eller

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Storbritannien

Para consultar información acerca de cómo el virus COVID-19 ha afectado a nuestras operaciones comerciales, haga clic aquí.