ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

นโยบายส่วนบุคคล

Kingston คือบริษัทระดับสากลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มปฏิบัติการในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการจัดการร่วมกันกับ Kingston Technology Company, Inc. ข้อมูลอ้างอิงในนโยบายส่วนบุคคลนี้และที่ระบุในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์เป็น ‘Kingston’ ‘ของเรา’ หรือ ‘เรา’ ให้หมายความถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการจัดการร่วมกันตามบริบทที่เกี่ยวข้อง นโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บโดย Kingston

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดเก็บโดย Kingston ภายในสหภาพยุโรปจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Kingston Technology Europe Co LLP และ Kingston Digital Europe Co LLP ซึ่งตั้งอยู่ที่ Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP UK

“PII” ที่กล่าวถึงในนโยบายส่วนบุคคลนี้หมายถึงข้อมูลระบุตัวบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่สามารถช่วยให้เราระบุตัวหรือค้นหาบุคคล รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ รหัสออนไลน์ (เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย) วันเกิด บัญชีธนาคารและประวัติทางการเงินอื่น ๆ เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตน รวมทั้งใบขับขี่ หนังสือเดินทางและหมายเลขบัตรเครดิต PII ไม่รวมข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้เผยแพร่ได้แก่บุคคลทั่วไปจากระเบียนข้อมูลของรัฐบาลกลาง มลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น

ที่ Kingston เราทราบดีกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นประเด็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ:

 • กรอบเวลาในการเก็บข้อมูล
 • ประเภทข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
 • แนวทางในการเก็บข้อมูล
 • แนวทางในการใช้ข้อมูล
 • เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด
 • บุคคลที่ได้รับการแบ่งสรรข้อมูล
 • ขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

Kingston อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น

 • โดยการสืบค้นหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านระบบเว็บทั้งที่จัดทำโดยตรงหรือกำกับดูแลโดย Kingston หรือผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา
 • การสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Kingston การติดต่อขอรับบริการลูกค้าหรือบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • การติดต่อกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์หรือช่องทางอื่น ๆ
 • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณหรือกรอกแบบสอบถาม
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นจาก Kingston รวมทั้งส่วนลด การแข่งขัน ฯลฯ
 • การแจ้งขอหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจาก Kingston หรือตัวแทนของ Kingston
 • การพบปะเป็นการส่วนตัวหรือแจกนามบัตรของคุณระหว่างงานเทรดโชว์ งานนิทรรศการ งานพิเศษของหน่วยงาน งานประชุม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอบรมหรือการประชุมด้านเทคโนโลยีและงานในโอกาสอื่น ๆ

สิทธิ์ในการโต้แย้งของคุณ

คุณสามารถแจ้งให้เราหยุดใช้ PII เกี่ยวกับคุณที่เราครอบครอง (รวมทั้ง PII ที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) เพื่อการทำการตลาดได้ทุกเมื่อ หลังจากได้รับการโต้แย้งจากคุณ เราจะหยุดใช้ PII ดังกล่าวของคุณ

หากคุณโต้แย้งการประมวลผล PII ของคุณซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจของเราหรือของบุคคลภายนอกอันพึงมี คุณสามารถระบุมูลเหตุในการโต้แย้งดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลแอดเดรสหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: https://www.kingston.com/en/support

มีการจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ ข้อมูลระบุตัวบุคคล (“PII” ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ตามนิยามข้างต้น) และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

ข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคลได้แก่ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคล ข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่ไม่ผูกพันกับชื่อ โดยเป็นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลวันที่และเวลาเยี่ยมชม หน้าที่เปิดในเว็บไซต์ เส้นทางเข้าสู่เว็บไซต์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้

มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร และเพราะเหตุใด

General

บริษัทไม่มีการจัดเก็บ PII ยกเว้นในกรณีที่คุณจงใจเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนยกเว้นในบางกรณีซึ่งเราจะชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อมูลนี้โดยปกติจะมีการจัดเก็บเมื่อคุณสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทางเว็บไซต์ แจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นคุณสมบัติในการทำงานของเว็บ หรือฟังก์ชั่นทางเว็บที่จัดทำหรือกำกับดูแลโดย Kingston หรือผ่านการนำเสนอ Kingston ผ่านโซเชียลมีเดีย การกรอกแบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (รวมทั้งการแข่งขันใด ๆ) การติดต่อกับเรา การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการทางโทรศัพท์กับบุคลากร การสมัครรับข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของ Kingston ไม่ว่าจะกับ Kingston หรือตัวแทนของ Kingston หรือเมื่อบริษัทพบกับคุณระหว่างการประชุมหรืองานใด ๆ หากคุณเปิดเผย PII จะมีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอันพึงมี รวมทั้งในกรณีที่คุณให้ความยินยอมอาจมีการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเห็นว่าคุณอาจให้ความสนใจ เราจะใช้ PII ของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณเป็นสำคัญ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงการให้บริการออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น

หากคุณให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านลิงค์จากอีเมลที่คุณได้รับจากเรา เราอาจใช้คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดที่คุณอาจให้ความสนใจ คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณให้ความสนใจ ข้อมูลที่คุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราจะถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกที่จะอ้างอิงกับระเบียนข้อมูลการให้ความยินยอมที่มีอยู่ของคุณในการรับข้อมูลด้านการตลาดจากเรา

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ทำรายการจัดซื้อผ่านเว็บไซต์ บริษัทจะมีการลงทะเบียนรายการซึ่งคุณจะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล ข้อมูลการเรียกเก็บและจัดส่งให้แก่บริษัท (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่บ้านหรือที่อื่น ชื่อเมือง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสหรือ PII อื่น ๆ) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำตามสัญญาของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คุณ ในกรณีที่คุณเลือกไม่แจ้ง PII ของคุณขณะมีการแจ้งขอข้อมูล คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขณะลงทะเบียน บริษัทอาจสอบถามชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนัมเบอร์และวันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ็อื่น ๆ จากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและข้อผูกพันตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อจัดบริการและข้อมูลให้แก่คุณ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับคุณตามสมควร ในกรณีที่คุณไม่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปตามปกติ

ข้อมูลติดต่อ

บริษัทจะใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลและให้บริการหลังจากจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจากเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกหรือปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อติดต่อกับคุณ (รวมทั้งส่งข้อมูลด้านการตลาดต่าง ๆ หากคุณให้ความยินยอม) หรือเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่คุณอาจมี และเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษผ่านทางเว็บไซต์หากคุณให้ความยินยอม ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณนี้อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคลากรของเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำรายการให้กับคุณ หรือเพื่อจัดส่งคำสั่งหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์แก่คุณ

ข้อมูลบัตรเครดิต

หากคุณสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือเทรดโชว์ หรือแจ้งของ RMA (การรับรองสินค้าตีกลับ) ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกนำไปสู่บริการเกตเวย์จากภายนอกเพื่อแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ รวมทั้งเลขบัตรเครดิต และรหัสนิรภัย ( CVV2, CVC2, CID ) วันหมดอายุและที่อยู่เรียกเก็บเงิน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อทำตามสัญญาข้อตกลงของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ และเพื่อการจัดเก็บเงินที่คุณค้างจ่ายกับเราตามสมควร บริการเกตเวย์ชำระเงินจากภายนอกให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) สำหรับการทำรายการชำระเงิน

แบบสอบถามออนไลน์

Iเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ PII ของคุณ (รวมทั้งข้อมูลระบุตัว รายละเอียดติดต่อ และข้อมูลการใช้งานของคุณ) เพื่อส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับคุณ แบบสอบถามเหล่านี้ช่วยให้เราทราบข้อมูลความพึงพอใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คำตอบของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถปฏฺิเสธการให้สัมภาษณ์ได้

ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์หรืออีเมลแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ

บริษัทมีการจัดส่งข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และอีเมลส่งเสริมการขายเป็นประจำเพื่อเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้า รวมทั้งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือให้ความยินยอมในการรับข้อมูลอัพเดตและอีเมลดังกล่าวจากเรา บริษัทจะใช้ PII (ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ) ของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลถึงคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ หากคุณยินยอมรับอีเมลเหล่านี้ไว้ หากคุณเลือกรับอีเมลเหล่านี้และไม่ต้องการรับในเวลาต่อมา กรุณาทำตามคำแนะนำในการแจ้งยกเลิกตามที่ระบุในอีเมล หรือล็อกอินเข้าไปในบัญชีของคุณจากเว็บไซต์ และทำตามคำแนะนำเพื่อทำการแก้ไขตามความเหมาะสม

การติดต่อ

หากคุณติดต่อกับบริษัทเพื่อแจ้งผลตอบรับ ความเห็น ข้อสงสัยหรือแจ้งข้อมูลใด ๆ บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อดังกล่าวและรวบรวม PII ของคุณไว้เพื่อดำเนินการตามคำขอ และตอบกลับคำขอ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

มีการจัดเก็บข้อมูลไม่ส่วนตัวของคุณอย่างไร

General

บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคลอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และอาจใช้คุ้กกี้ แท็ก หรือบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเรียกค้นหรือจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคลนี้เพื่อให้ทราบการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผ่านระบบออนไลน์แก่ลูกค้าของเราโดยรวม

คุ้กกี้

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของบริษัท

ไฟล์บันทึกประวัติ

ไฟบันทึกใช้เพื่อบันทึกองค์ประกอบต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม ซึ่งอาจได้แก่ ที่อยู่ IP เวอร์ชั่นและประเภทของเบราเซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าที่เยี่ยมชม หน้าที่เข้า/ออก ไซต์อ้างอิง ประเภทสถาปัตยกรรม ข้อมูลพื้นที่ ความเร็วในการเชื่อมต่อ ฯลฯ เรามีการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อประเมินแนวทางการปรับแต่งไซต์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยไม่มีข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลแต่อย่างใด

ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา

ขณะเรียกดูเว็บไซต์นี้และไซต์จากภายนอก บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลด้านการใช้งาน หรือการสืบค้นเนื้อหาเพื่อตรวจสอบว่าหน้าเอกสารใดที่มีการเยี่ยมชม และมีการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ นานเท่าใด ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณหรือเชื่อมโยงกับตัวคุณแต่อย่างใด เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อรองรับหรือเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือคำแนะนำใด ๆ ถึงคุณผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์จากภายนอก รวมทั้งเพื่อเป้าหมายภายในของหน่วยงาน ในบางช่วงอาจมีการแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกมายังเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ ผู้ได้ข้อมูลจะไม่สามารถบ่งชี้ตัวคุณได้ในทางใด ๆ

ที่อยู่ IP และรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ

ในกรณีที่มีการเรียกค้นเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้ เราอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบการละเมิดระบบความปลอดภัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคล เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษา PII ของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางบัญชีหรือการรายงานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับ PII เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของ PII ดังกล่าว และโอกาสเสี่ยงจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผล PII ของคุณ และโอกาสในการปฏิบัติตามเป้าหมายของเราผ่านช่องทางอื่น ๆ ร่วมกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีคุณสามารถแจ้งให้เราลบ PII ของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ”

มีการแชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างไรบ้าง

General

PII ที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะจะถูกบันทึกไว้และใช้สำหรับเป้าหมายที่ระบุ ยกเว้นคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคลให้แก่บุคคลที่สามเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเรา ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มี PII แต่อย่างใด นอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไม่มีการค้า แบ่งสรร ให้เช่า จำหน่ายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามแต่อย่างใด

พันธมิตรของเรา

ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเปิดเผย PII ของคุณให้กับหน่วยงานตามกฎหมายที่บริษัทกำกับดูแลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือกับผู้ที่มีการกำกับดูแลการดำเนินการร่วมกับเรา หน่วยงานในสังกัดเหล่านี้สามารถใข้ PII ของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ และภายใต้วัตถุประสงค์และสาเหตุที่ระบุไว้

ผู้ให้บริการของเราและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เเราอาจเปิดเผย PII ของคุณกับหน่วยธุรกิจบางแห่งที่จัดบริการให้แก่ Kingston เช่น (ในเบื้องต้น) เราอาจเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตของคุณกับผู้ให้บริการด้านการเงินของเราหรือธนาคารเพื่อทำธุรกรรม ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราที่คุณให้ความสนใจจะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อจัดการรายการจัดส่งเมลสำหรับลูกค้าของเรา ชื่อและที่อยู่ของคุณจะถูกเปิดเผยไปยังส่วนบริการนำส่งที่เราใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อจากเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจากภายนอกและพันธมิตรเหล่านี้อาจสามารถเรียกค้น PII ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการ ทั้งนี้ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เรายังอาจเปิดเผย PII ของคุณกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่คุณอาจให้ความสนใจ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลจากคุณ

การบังคับใช้

เราอาจเปิดเผย PII ของคุณ หรือใช้ข้อมูลนี้ตามขอบเขตในการเปิดเผยที่จำเป็นและตามข้อกำหนดเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับ Kingston และเพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Kingston รวมทั้งสิทธิ์อันพึงมี ทรัพย์สินและพนักงานของบริษัท

เราอาจมีการเปิดเผย PII ของคุณหลังจากได้รับคำขอโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นเพื่อการตรวจสอบการกระทำผิดทางอาญา การฉ้อโกง หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่ต้องสงสัยใด ๆ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือเห็นว่ามีความจำเป็น

ข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมได้

บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมได้เกี่ยวกับเว็บไซต์กับพันธมิตร ผู้ลงทุน ผู้โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลอื่น ข้อมูลทั่วไปที่มีการรวบรวมอาจได้แก่จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ รายได้ รวมทั้งการชำระเงินของผู้ใช้ สถิติการใช้งานและผลตอบรับของผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไปที่มีการรวบรวมไม่ครอบคลุมไปถึง PII ที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือเชื่อมโยงกับตัวคุณ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการควบคุม

ในกรณีที่บริษัทอื่นเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของ Kingston หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม เช่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ การล้มละลายหรือการรับช่วงต่อ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดและส่งต่อให้กับบริษัทผู้ควบรวมกิจการ
 เจ้าของธุรกิจของเรารายใหม่สามารถใช้ PII ของคุณภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ และจะต้องดูแล PII ของคุณไว้อย่างปลอดภัยตามเงื่อนไขทางกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายส่วนบุคคลสำหรับเด็ก

เว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็ก หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจัดทำบัญชีผู้ใช้ของตนเองs.

ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่มีการรวบรวม จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูล PII ใด ๆ จากผู้เยาวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้าม: (i) จัดทำหรือพยายามจัดทำบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ (ii) สมัครบริการใด ๆ (iii) ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถแจ้งขอให้ Kingston ลบ PII ของบุตรหลานที่มีการจัดส่งโดยคุณไม่ให้ความยินยอมหรือที่มีการแจ้งอายุเป็นเท็จ เมื่อได้รับการร้องขอจากคุณ บริษัทจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลของเรา

คำขอดังกล่าวจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและอีเมลแอดเดรสที่ได้รับจากบุตรหลานของคุณ และให้ส่งไปยัง
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: https://www.kingston.com/en/support

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัท

ข้อมูลที่เราจัดเก็บได้จากคุณ อาจถูกส่งต่อ จัดเก็บหรือประมวลผลหรือสืบค้นจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หากมีการโอน PII ของคุณไปนอก EEA เราจะกำหนดมาตรการป้องกันที่เท่าเทียมกัน โดยจะมีมาตรการป้องกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

เราจะโอน PII ของคุณเฉพาะในประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดหรือ

ระหว่างที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาข้อตกลงบางอย่างที่คณะกรรมาธิการยุโปรให้การรับรองเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องมีมาตรการป้องกันเท่าเทียมกับในยุโรป หรือ

หากมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการในสหรัฐฯ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลให้แก่บุคคลเหล่านี้หากมีการรับรอง Pravacy Shield ที่กำหนดให้ต้องกำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ คณะกรรมาธิการยุโรป EU-US Privacy Shield

EU-U.S. Privacy Shield

Kingston ปฏิบัติตาม EU-US Privacy Shield Framework (มาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูลของสหรัฐฯ และ EU) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษา PII จากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป Kingston ขอรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ EU-US Privacy Shield ที่มีประกาศแจ้ง กำหนด และควบคุมไว้สำหรับการถ่ายโอน ดูแลความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดเกี่ยวกับเป้าหมายการใช้งาาน การสืบค้น การปรับเปลี่ยน การบังคับใช้และเกณฑ์ความรับผิดชอบหรือการยุติข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield โดยเข้าไปที่ https://www.privacyshield.gov/.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิธีอนุญาโตตุลาการได้ผ่านคณะอนุญาโตตุลาการของ Privacy Shield ที่ https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.

จริงจัง บุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราสามารถติดต่อกับ Kingston ได้ที่:
Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

[email protected]

Kingston ยังมุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปกป้องข้อมูลของ EU (DPA) ในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Privacy Shield ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียนของคุณในเวลาที่เหมาะสมจากเรา หรือหากเราไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนของคุณจนเป็นที่พอใจ กรุณาติดต่อ EU DPA เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำร้อง บริการของ EU DPA จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความเป็นส่วนตัวของ Kingston ได้ที่ https://www.kingston.com/company/privacy-shield.

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผย PII ให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน Kingston จะดำเนินการตรวจสอบ ให้ความร่วมมือหรือพยายามแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผย PII อย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายชุดนี้ภายใน 30 วันนับจากได้รับคำร้องหรือร้องเรียนจากคุณ

Kingston อาจถูกสอบสวนและกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ โดยอำนาจของ Federal Trade Commission เพื่อยืนยันว่า Kingston มีการปฏิบัติตาม Privacy Shield อย่างเคร่งครัด

การรักษาความปลอดภัย

Kingston มีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งาน หรือการแก้ไข เปิดเผยหรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทมีการจำกัดการเรียกค้นข้อมูล PII เฉพาะสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษัท เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการปกป้องด้วยระบบไฟร์วอลล์ และติดตั้งในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลสองทาง เข้ารหัสข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ได้ 100% แต่บริษัทเชื่อว่าขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อปกป้อง PII ของคุณสามารถลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลได้อย่างมากสอดคล้องตามประเภทของข้อมูล

ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล

ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ คุณสามารถทบทวน แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ตนเองจัดส่งไว้ได้ เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราที่มีเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องและขอแนะนำให้คุณแจ้งให้มีการแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ผิดเพี้ยน โดยเข้าไปยังบัญชีใช้งานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์

สิทธิ์ของคุณ

นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการโต้แย้งตามที่ระบุไว้ด้านบนของนโยบายส่วนบุคคลนี้ คุณยังมีสิทธิ์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับ PII ของคุณ:

สิทธิ์ในการสืบค้นและในการแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ในการทราบว่า PII ของตนเองถูกประมวลผลโดยเราหรือไม่ PII ประเภทใดที่เราครอบครองเกี่ยวกับตัวคุณ เราต้องการประมวลผล PII ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด เราจะเก็บรักษา PII ของคุณไว้นานเท่าใด และใครบ้างที่ได้รับ PII ของคุณจากเรา (เราอาจแจ้งผู้รับจริงหรือระบุเป็นประเภทของผู้รับ)

หาก PII ที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับตัวคุณไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยการสืบค้นบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่งอีเมลหรือโทรหาเราเพื่อแจ้งให้ทำการแก้ไข

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

คุณสามารถแจ้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อให้เราลบ PII ของคุณที่เราจัดเก็บ (รวมทั้ง PII ที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) หาก:

 • เราไม่ต้องใช้ PII ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บอีกต่อไปหรือ
 • คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมในการใช้ PII ของเราหรือ
 • หากเราไม่มีความจำเป็นที่เหมาะสมอีกต่อไปในการรักษาหรือประมวลผล PII ของคุณหรือ
 • หากเรามีการประมวลผล PII ของคุณโดยการขัดต่อกฎหมายหรือ
 • หากคุณโต้แย้งการใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาด และเราไม่มีเหตุผลอื่นในการประมวลผล PII ของคุณหรือ
 • PII ที่เราครอบครองถูกจัดส่งโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีขณะแจ้งข้อมูลดังกล่าว

หลังจากได้รับคำขอจากคุณในการลบ PII ของคุณด้วยสาเหตุใด ๆ ข้างต้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายให้อนุญาต ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการในอดีตเพื่อเป็นข้อมูลประวัติการดำเนินธุรกิจและเพื่อปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย บริษัทจึงอาจไม่สามารถลบข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณในการลบ PII เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการเก็บรักษาไว้ และสาเหตุในการเก็บข้อมูลไว้ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณสามารถแจ้งไม่ให้เราประมวลผล PII ของคุณหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลทางโทรศัพท์หรืออีเมล (รวมทั้ง PII ที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) หาก:

 • คุณไม่ต้องการให้เราประมวลผล PII ของคุณขณะที่เรากำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือ
 • เราประมวลผล PII ของคุณโดยไม่มีเหตุสมควรตามกฎหมาย โดยที่คุณไม่ได้เรียกร้องให้เราลบ PII ของคุณหรือ
 • คุณโต้แย้งการประมวลผล PII ของคุณโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากด้านการตลาด และเราอยู่ระหว่างพิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผล PII ของคุณต่อไปหรือไม่หรือ
 • เราไม่ต้องใช้ PII ของคุณอีกต่อไป โดยคุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการ จัดการหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการรับ PII เกี่ยวกับตัวคุณที่คุณแจ้งแก่เรา และมีสิทธิ์ในการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่น คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราโอน PII ดังกล่าวโดยตรงจากเราไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค เราจะจัดหา PII ในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน เป็นที่ยอมรับทั่วไปและสามารถเปิดอ่านผ่านเครื่องได้ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: https://www.kingston.com/en/support

หากคุณเชื่อว่าเราบกพร่องในการประมวลผล PII ของคุณภายใต้สิทธิ์ของคุณตามข้อบังคับทั่วไปด้านการปกป้องข้อมูล และหลังจากที่แจ้งให้เราทราบว่าเราล้มเหลวในการจัดการข้อกังวลของคุณ จากนั้นคุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศในแถบ EU ที่คุณอาศัยอยู่ ที่คุณทำงานหรือที่คุณกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ของคุณเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับเราหรือบุคคลใดที่เราส่งต่อ PII ของคุณ หากคุณเชื่อว่าเรา (หรือบุคคลที่เราส่งต่อ PII ของคุณ) บกพร่องในการประมวลผล PII ของคุณภายใต้สิทธิ์ของคุณตามข้อบังคับทั่วไปด้านการปกป้องข้อมูล การดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านศาลของประเทศรัฐสมาชิก EU ที่คุณอาศัยหรือที่เรา (หรือผู้ที่เราส่งต่อ PII ของคุณ) มีการจัดตั้ง

เว็บไซต์ของเราอาจมีแจ้งลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกเป็นครั้งคราว หากคุณเข้าไปที่ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีกำหนดนโยบายส่วนบุคคลของตนไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนคุณจัดส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวโดยแจ้งนโยบายใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้นโยบายส่วนบุคคลเป็นประจำจากเว็บไซต์ หากคุณต้องการโต้แย้งการแก้ไขนโยบายส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อทางบริษัทตามช่องทางที่ระบุข้างต้นหากคุณมีข้อโต้แย้งใดๆ

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston