Kingston, Sosyal ve Çevresel Olarak Sorumlu biçimde çalışma şekli

Genel Bakış

Kingston Technology Company, Inc., işlerini Sosyal ve Çevresel Açıdan Sorumlu (SER) biçimde yürütmek konusunda kararlıdır. Geçtiğimiz 24 yıl boyunca Kingston, şirketin temel değerleri üzerinde toplanan temel bir felsefeyi uygulamıştır: saygı, sadakat, dürüstlük, esneklik ve uyum sağlama, çalışanlarımıza yatırım yapma ve iş arkadaşlarımızla birlikte işte eğlenme. Bu temel değerler aynı zamanda iş yaptığımız toplumlarda olumlu bir fark yaratma ve çevrenin korunmasına yardımcı olma yükümlülüklerimizi de etkilemektedir.t.

Sosyal Sorumluluk

Kingston'ın çalışanları bizim en önemli kaynağımızdır. Haziran 2004'te sertifikası alınan OHSAS 18001 yönetim sistemini kullanarak tüm tesislerimizde saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktayız.

Güvenlik alanında, risk değerlendirmesi, iş yerinde sağlık ve güvenlik eğitimi gibi kaza önleme adımlarını ve tüm tesislerde acil durum alıştırmalarını uygulamaya aldık. Sağlık tarafında ise Kingston çalışanları için çeşitli sağlık programları sunmaktadır. Bunlar arasında sağlık bakım uzmanlarından sağlık eğitimleri, spor programları ve sağlık bültenleri yer almaktadır.

Kingston, çeşitliliğe değer verilen ve saygı duyulan bir kültürü sürdürmek konusunda kararlıdır. Tüm bireylere çalışma hayatının tümünde ırkına, rengine, milliyetine, atalarına, dinine, cinsiyetine, cinsel kimliğine, hamilelik durumuna, medeni haline, gerçek ya da algılanan cinsel eğilimine, yaşına, fiziksel ya da zihinsel engeline, aile bakımı durumuna, emeklilik durumuna ya da genetik özellikleri dahil olmak üzere tıbbi koşullarına bakmadan adil biçimde davranırız. Kingston, yukarıda belirtilen ya da diğer yasal olarak koruma altında olan hususlara karşı bireylere ayrımcılık ya da taciz uygulanmasını yasaklamaktadır.

Kingston, dünyanın her yerindeki çalışanlarının haklarını hem ilkesel olarak hem de uygulamada korumak konusunda kararlıdır. Tüm Kingston tesislerinde asgari çalışma yaşı, çalışma saatleri, fazla mesai, ücretler ve ödenekler ile ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki yerel çalışma yasalarına tam uyum içinde çalışırız. İstihdam gönüllülük esasına dayalıdır ve çalışanlar özgür biçimde işte kalabilmektedir.

Savaş Madenleri

Kingston, müşterilerimizin, ürünlerimizin üretiminde kullanılan maden kaynaklarının, "savaş madenleri" olmaması gerektiği konusundaki kaygısını paylaşmaktadır. Savaş madenleri, silahlı çatışmaların ya da insan hakları ihlallerinin olduğu ülkelerden çıkartılan belirli 3TG madenleri (kalay, tantalum, tungsten ve altın) içermektedir. Bu kaygıyla, iki aşamalı bir yaklaşımı kullanarak ilgileniyoruz.

Bu kaygıyla, iki aşamalı bir yaklaşımı kullanarak ilgileniyoruz.

1) Kingston, üretim sürecimizde kullanılmak üzere satın alınan ve madenler içeren malzemelerde, savaş madenlerinin bulunmamasını sağlamak için gerekli işlemleri yapmıştır. Kingston, ürünlerinin üretim sürecinde kullanılan metal alaşımlı malzemelerin tüm tedarikçilerinden, bu madenlerin ve ham maddelerin çatışmalardan etkilenen ya da yüksek riskli alanlar ve insan hakları ihlallerinin olduğu diğer ülkeler ya da bölgelerden alınmadığı konusunda yazılı güvenceler almıştır.

2) Kingston, ürünlerimizde kullanılan satın alınan bileşenlerin, savaş madenleri içermediğinden emin olmak için tedarik zinciriyle de çalışmaktadır. Tedarikçilerimizden bizim kaygılarımızı desteklemelerini istiyoruz ve bu konudaki hassasiyetimizin bir parçası olarak gerekli destekleyici verileri ve kullanılabilir kanıtları toplamak için çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Çevre Sorumluluğu

Kingston, sorumlu bir çevre savunucusu olmak için elinden geleni yapmaktadır. Haziran 2004'te Kingston, çevresel konularla ilgili yol gösteren ISO 14001 sertifikasını almıştır. Karbon ayak izimizi azaltmak için çevre açısından daha hassas biçimde çalışıyoruz ve Karbon Açıklama Projesi'ne katılarak çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Karbon ayak izimizin büyük bir bölümünü tesislerimizdeki enerji kullanımı oluşturduğundan, enerji kullanımımızı azaltmanın yollarını arıyoruz.

Tüm tesislerimizde, çalışmalarımızdan kaynaklanan atıkların büyük çoğunluğunu geri dönüştürmek için çalışıyoruz. Kingston, ABD'deki müşterilerimiz için bir elektronik geri dönüşüm programı başlatan ilk bellek üreticisidir.

Kingston, daha çevre dostu malzemeler kullanarak ve tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeleri daha fazla kullanmanın yollarını arayarak paketlerinde daha akıllı ve sorumlu seçimler yapmaktadır.

Topluluk

Kingston, Küresel Vatandaş olarak görevlerini anlamaktadır ve mümkün olan her zaman olumlu değişiklikler yaratmak için çabalamaktadır. Çalışanlarımızın yardımıyla Kingston yerel bölge gıda bankalarına katkıda bulunmak, hayır işlerine sponsor olmak ve okullara eğitim donanımları bağışlamak gibi yollarla iş yaptığı toplumları geliştirme çabalarına katılmaktadır.

Karbon Saydamlık Projesi

Karbon Saydamlık Projesi olarak da bilinen CDP, şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin, kendi çevresel etkilerini ölçmesini ve yönetmesini sağlayan global bir açıklama sistemi yürütmektedir.

CDP'nin tedarik zinciri programı, tedarikçilerin iklim, orman ve su güvenliği verilerini müşterilerine göndermesini sağlamaktadır.

Açıklama ve harekete geçmenin somut iş avantajlarının farkına varan şirketler, iklim değişimini, ormansızlaştırmayı ve su güvenliğini daha iyi hale getirmek için isteklerini bildirmekte ve anlamlı adımlar atmaktadır. Bu durum, şirketlere, uzun vadeli sürdürülebilirliği ve karlılığı sağlamanın yanı sıra yasal ve politika değişikliklerine göre gerekenleri yapmak için gerekli olanakları sunmaktadır

Her yıl Kingston, dünyanın çeşitli yerlerindeki tesislerimizden gelen verileri ve bilgilerin kapsamını geliştirmek için çalışmaktadır.

İklim Değişimi

Toplam Global Kapsam 1 Bölgeye Göre Emisyonlar Tüm Yıl 2019
Konum1. Kapsam emisyonlar (metrik ton C02e)
Amerika Birleşik Devletleri: 12.92
Tayvan, Büyük Çin 0.01
Çin 133.8
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 0.79
Toplam Global Kapsam 2 Bölgeye Göre Emisyonlar Tüm Yıl 2019
Konum2. Kapsam, konum esaslı (metrik ton C02e)Satın alınan ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ya da soğutma (Megavat-saat)Satın alınan ve tüketilen, pazara dayalı bir yaklaşımla hesaplanan düşük karbonlu elektrik, ısı, buhar ya da soğutma (Megavat-saat)
Amerika Birleşik Devletleri: 1627.28 7273.64 0
Tayvan, Büyük Çin 16313.41 21280.3 0
Çin 11196.66 15186.74 0
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 552.81 1295.89 0

2010 California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası (SB 657) ve 2015 Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası

31 Aralık 2018 ile Biten Mali Yıl

Kingston Technology Corporation ve iştirakleri, (birlikte "Kingston" olarak anılacak) müşterilerimizin, satın aldıkları Kingston ürünlerinin köle çalıştırma ve insan kaçakçılığı ile ilgili yasalara uygun bir tedarik zincirinde üretildiği ve satın alındığı konusundaki kaygılarını paylaşmaktadır. Bu nedenle Kingston, satışa sunulan somut mallar için doğrudan tedarik zincirimizin bu tür ilgili yasalara uygun olduğundan emin olmak için önlemler almaktadır. 2010 California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası'na (SB 657) ve 2015 Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası'na karşı Kingston aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmiştir:

Responsible Business Alliance'ın )http://www.responsiblebusiness.org/) bir üyesidir. Kingston Mesleki Ahlak Kuralları, zorla, bağımlı ve sözleşmeli kölelik ve hapishanede istemsiz çalıştırmanın kullanılmasını yasaklayan sosyal ve etik konular üzerinde bir dizi standart belirleyen RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nı temel almaktadır. Kingston, RBA’nın bir üyesi olarak kendi çalışmalarının RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nın gereklerine kademeli olarak uyumlu hale getirmek ve tedarikçilerinin ve alt yüklenicilerinin de aynısını yapması için desteklemek konusunda kararlıdır. Kingston, faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde RBA Mesleki Ahlak Kuralları'nı uygulamak için sürekli iyileştirme yaklaşımı yapmak konusunda çaba gösterir.

Kingston, ürünlerimizde bulunan malzemelerin, iş yaptıkları ülke ya da ülkelerdeki kölelik ya da insan kaçakçılığıyla ilgili yasalara uygun olduğunu onaylamak için doğrudan tedarikçilerine Kingston Uygulama Kuralları ve doğrulama mektupları göndermektedir.

Kingston aynı zamanda kölelik ve insan kaçakçılığı standartlarını karşılayamayan çalışanlar ve yükleniciler için şirket için güvenilirlik standardını ve prosedürlerini sürdürmektedir. Tedarik zinciri yönetimi konusunda doğrudan sorumluluğa sahip çalışanları ve yönetimi, SB 657'nin ve 2015 Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası unsurları ile ilgili eğitim almaktadır.

Kingston, insan kaçakçılığı ve kölelik risklerini değerlendirmek ve tespit etmek için ürün tedarik zincirlerimizin doğrulanmasını sağlamaktadır. Bu süreçler arasında doğrudan tedarikçilere, yanıtların değerlendirildiği kendi kendini değerlendirme anketleri göndermek; eğitimli Kingston personelinin, tedarikçinin, tedarik zincirlerinde insan kaçakçılığı ve kölelik açısından şirket standartları ile uyumunu değerlendirmek için tedarikçilerde denetim yapması; ve yetkili üçüncü şahıs/bağımsız denetim kurumlarının düzenli olarak Kingston'ın ürün tedarik zincirlerini kontrol etmesi sayılabilir.
Rosy Wang signature
01/01/2018

California Prop 65 Uyarısı

İlk olarak “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986” (1986 Güvenli İçme Suyu ve Toksik Yaptırım Yasası) olarak adlandırılan California Proposition 65, toksik kimyasallarla ilgili kaygıları gidermek için oy verenler tarafından kabul edilmiş bir yasadır. California Proposition 65, Kaliforniya'daki tüketicilere, Kaliforniya eyaleti tarafından belirli eşik seviyelerinin üzerinde olduğunda kansere, doğum kusurlarına ve üremeyle ilgili diğer zararlara neden olduğu kabul edilen kimyasallar içeren ürünlerde özel uyarılar alma hakkını vermektedir. Proposition 65 uyarısı bir ürünün herhangi bir ürün güvenliği standardını ya da gereksinimini ihlal ettiği anlamına gelmez.

Bu nedenle Kingston, belirli ürünler için bazı ürün paketlerinde aşağıdaki uyarıyı vermektedir:

UYARI: Bu üründe, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ya da üremeyle ilgili diğer zararlara neden olduğu kabul edilen kimyasallar bulunmaktadır.

RBA (daha önce EICC)

Kingston Technology Company, Inc., Responsible Business Alliance’a (RBA) (eskiden Electronic Industry Citizenship Coalition'a (EICC)) katıldığını ve 15 Nisan 2016 tarihinde Aday Üye olduğunu duyurdu.

RBA; kendini, global elektronik sistem tedarik zincirinden etkilenen toplulukların ve çalışanların haklarını ve refahını desteklemeye adamış en büyük elektronik şirketi koalisyonudur. Kingston, kolektif RBA yaklaşımını tanımakta ve bu yaklaşıma ve RBA üyelerinin hep birlikte ulaşmayı düşündüğü hedeflere saygı duyarak bunlara riayet etmektedir. Kingston RBA Aday Üyesi olarak, kendini RBA vizyonu ve misyonunu desteklemeye adamıştır:

RBA Vizyonu

Sürdürülebilir çalışan, çevre ve işletme değeri yaratan bir global elektronik endüstrisi.

RBA Misyonu

Üyeler, tedarikçiler ve hissedarlar, önde gelen standartlar ve uygulamalarla çalışma koşullarını ve çevresel koşulları iyileştirmek için iş birliği içindedir.

RBA Mesleki Ahlak Kuralları, elektronik endüstrisi tedarik zincirinde sosyal, çevresel ve etik hususlara yönelik bir dizi standartlardan oluşur ve Kingston, RBA Üye Adayı olarak kendi faaliyetlerini sürekli RBA Mesleki Ahlak Kuralları hükümlerine uygun hale getirmeye ve kendi birinci kademe tedarikçilerini de bu konuda desteklemeye ve teşvik etmeye adamıştır. Kingston, faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde RBA Mesleki Ahlak Kurallarını uygulamak için sürekli iyileştirme yaklaşımı ile RBA araçlarını kullanmaya adanmış bir şirkettir.

RBA ve sürdürülebilir elektronik endüstrisi için üyelerin nasıl bir iş birliği içinde bulunduğuna ilişkin daha fazla bilgi için lütfen http://www.responsiblebusiness.org/ adresini ziyaret edin

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

İletişimde kalın! Kingston haberleri ve çok daha fazlası için e-postalarımıza kayıt olun.