Bán Hàng hóa Trực tuyến – Điều khoản và Điều kiện

1. Những Điều khoản này

1.1 Những điều khoản và điều kiện này (Điều khoản) áp dụng cho mọi đơn hàng bạn đặt và việc cung cấp các sản phẩm và nội dung số nhúng (nếu có) được ghi rõ trong đơn hàng đó cũng như (Hàng hóa) chúng tôi cung cấp cho bạn.

1.2 Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản này trước khi bạn gửi đơn hàng của mình cho chúng tôi. Những Điều khoản này cho bạn biết chúng tôi là ai, cách chúng tôi sẽ cung cấp Hàng hóa cho bạn, cách bạn và chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta (Hợp đồng), điều cần làm nếu có vấn đề và các thông tin quan trọng khác. Nếu bạn cho rằng có lỗi trong những Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận.

1.3 Tại một số khu vực, bạn sẽ có các quyền khác nhau theo những Điều khoản này tùy thuộc vào bạn là doanh nghiệp hay người tiêu dùng. Bạn là người tiêu dùng nếu:

1.3.1 bạn là một cá nhân; và

1.3.2 bạn mua Hàng hóa từ chúng tôi hoàn toàn hoặc chủ yếu cho việc sử dụng cá nhân (không sử dụng cho việc buôn bán, kinh doanh, nghề thủ công hay nghề nghiệp của bạn).

1.4 1.4 Khi chúng tôi sử dụng các từ ngữ như “bằng văn bản” trong những Điều khoản này, điều này bao gồm cả email.

2. Giới thiệu về chúng tôi

2.1 Shop Europe Limited (05427464) (chúng tôi hoặc của chúng tôi), là một công ty đăng ký tại Anh và xứ Wales và có văn phòng đăng ký tọa lạc tại Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, Anh, TW16 7EP. Mã số thuế GTGT tại Vương quốc Anh của chúng tôi là GB 860 5775 04, mã số thuế GTGT tại Pháp của chúng tôi là FR 12 841 741 168.

2.2 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Hợp đồng hoặc bất kỳ Hàng hóa nào, vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi về:

Sản phẩm của Kingston

Chăm sóc Khách hàng: 8h sáng - 5h chiều GMT
ÁO - 0800 295569
ĐỨC - 0800 723 6584
Số điện thoại liên hệ tại Vương quốc Anh hoặc quốc tế - +44 (0)1932 738950
Email: [email protected]

Sản phẩm của HyperX

Chăm sóc Khách hàng: 8h sáng - 5h chiều GMT
ÁO - 0800 0706182
ĐỨC - 0800 7243564
Số điện thoại liên hệ tại Vương quốc Anh hoặc quốc tế - +44 (0)1932 73 9055
Email: [email protected]eu

3. Hợp đồng của chúng tôi với bạn

3.1 Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp, Hợp đồng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến việc mua hàng của bạn. Bạn chấp nhận rằng bạn chưa tin tưởng vào bất kỳ tuyên bố, lời hứa, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành nào được thực hiện hoặc đưa ra bởi hoặc thay mặt chúng tôi mà không được nêu ra trong những Điều khoản này và rằng bạn sẽ không khiếu nại về mô tả sai vô hại hoặc do sơ suất hoặc tuyên bố sai do sơ suất dựa trên bất kỳ tuyên bố nào trong những Điều khoản này.

3.2 Những Điều khoản này và Hợp đồng được soạn thảo và lập bằng tiếng Anh.

3.3 Chúng tôi cũng có thể cung cấp các phiên bản bằng ngôn ngữ địa phương của những Điều khoản này. Phiên bản tiếng Anh của những Điều khoản này (và mọi thông báo hoặc tài liệu khác liên quan đến những Điều khoản này hoặc một Hợp đồng) sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có xung đột.

4. Đặt hàng và Chấp nhận đơn hàng

4.1 Vui lòng làm theo các lời nhắc trên màn hình để đặt hàng. Mỗi đơn hàng là một đề nghị mua Hàng hóa bởi bạn theo những Điều khoản này.

4.2 Quy trình xử lý đơn hàng của chúng tôi cho phép bạn kiểm tra và sửa đổi mọi lỗi sai trước khi gửi đơn hàng của bạn cho chúng tôi. Vui lòng kiểm tra kỹ đơn hàng trước khi xác nhận.

4.3 Sau khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn hàng, nhưng xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đơn hàng của bạn đã được chấp nhận.

4.4 Chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn khi Hàng hóa được gửi đi từ kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể xác nhận sự chấp nhận của mình bằng cách gửi cho bạn một email. Hợp đồng giữa bạn và chúng tôi sẽ chỉ được hình thành khi Hàng hóa được gửi đi.

4.5 Nếu chúng tôi không thể cung cấp Hàng hóa cho bạn vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này bằng văn bản và chúng tôi sẽ không xử lý đơn hàng của bạn. Điều này có thể là do Hàng hóa đã hết hàng, do các giới hạn ngoài dự kiến về tài nguyên mà chúng tôi không thể lên kế hoạch một cách hợp lý, do chúng tôi xác định được một lỗi sai về giá hoặc mô tả của Hàng hóa hoặc do chúng tôi không thể đáp ứng thời hạn giao hàng mà bạn đã chỉ định. Nếu bạn đã thanh toán cho Hàng hóa, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn toàn bộ số tiền, bao gồm mọi chi phí giao hàng đã thu sớm nhất có thể.

4.6 Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với Hàng hóa trước khi giao hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết xem liệu có thể thay đổi được hay không. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cho bạn biết về mọi thay đổi đối với giá của Hàng hóa, thời gian cung cấp hoặc bất kỳ điều gì cần thiết khác xuất phát từ yêu cầu thay đổi của bạn và yêu cầu bạn xác nhận xem bạn có muốn tiếp tục thay đổi hay không. Nếu chúng tôi không thể thực hiện thay đổi hoặc hệ quả của việc thực hiện thay đổi là không thể chấp nhận được đối với bạn, bạn có thể chấm dứt Hợp đồng.

5. Hàng hóa của chúng tôi

5.1 Hình ảnh Hàng hóa trên trang web của chúng tôi chỉ có mục đích minh họa. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hiển thị màu sắc chính xác, chúng tôi không thể bảo đảm rằng việc hiển thị màu sắc trên máy tính của bạn thể hiện chính xác màu sắc của Hàng hóa. Màu sắc của Hàng hóa của bạn có thể khác biệt đôi chút so với những hình ảnh đó.

5.2 Việc đóng gói Hàng hóa của bạn có thể khác với hình ảnh trên trang web của chúng tôi.

5.3 Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông số kỹ thuật của Hàng hóa nếu được yêu cầu bởi mọi yêu cầu luật định hoặc quy định liên quan, hoặc để thực thi các điều chỉnh và cải tiến kỹ thuật nhỏ, ví dụ như để xử lý một mối đe dọa an ninh. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Hàng hóa.

5.4 Chúng tôi có thể cập nhật hoặc yêu cầu bạn cập nhật nội dung số, miễn là nội dung số sẽ luôn khớp với mô tả mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn trước khi bạn mua.

6. Giao hàng, chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu

6.1 Chi phí giao hàng sẽ như được hiển thị cho bạn trên trang web của chúng tôi.

6.2 Chúng tôi có thể liên hệ với bạn về ngày giao hàng dự kiến, sẽ là trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau ngày mà Hàng hóa được gửi đi từ kho hàng của chúng tôi. Thỉnh thoảng việc chúng tôi giao hàng đến bạn có thể bị ảnh hưởng bởi một Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Xem Khoản 16 để biết trách nhiệm của chúng tôi khi điều này xảy ra.

6.3 Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với Hàng hóa một khi Hàng hóa liên quan đã được giao đến địa chỉ giao hàng nêu ra trong đơn hàng của bạn.

6.4 Bạn sở hữu Hàng hóa một khi chúng tôi đã nhận được toàn bộ khoản thanh toán, bao gồm tất cả các khoản phí giao hàng liên quan.

6.5 Nếu không có ai tại địa chỉ của bạn để nhận hàng và Hàng hóa không thể gửi qua hộp thư của bạn, chúng tôi (hoặc người vận chuyển do chúng tôi sắp xếp) có thể để lại một ghi chú thông báo cho bạn về cách sắp xếp lại việc giao hàng hoặc lấy Hàng hóa từ một nhà kho địa phương.

6.6 Nếu bạn không lấy Hàng hóa từ chúng tôi như đã sắp xếp hoặc nếu, sau một lần giao hàng cho bạn không thành công, bạn không sắp xếp lại việc giao hàng hoặc lấy hàng từ một kho hàng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có thêm hướng dẫn. Nếu, mặc dù chúng tôi đã có những nỗ lực hợp lý, chúng tôi không thể liên hệ bạn hoặc sắp xếp lại việc giao hàng hoặc lấy hàng, chúng tôi có thể chấm dứt Hợp đồng và Khoản 10 sẽ áp dụng.

6.7 Chúng tôi giao hàng đến các quốc gia sau: Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh (Địa điểm giao hàng quốc tế). Tuy nhiên, có thể có những hạn chế đối với một số Hàng hóa cho những Địa điểm giao hàng quốc tế nhất định, vì vậy vui lòng xem lại kỹ thông tin trên trang đó trước khi đặt Hàng hóa.

6.8 Nếu bạn đặt Hàng hóa từ trang web của chúng tôi để giao đến một trong các Địa điểm giao hàng quốc tế, đơn hàng của bạn có thể phải chịu thuế nhập khẩu được áp dụng khi hàng đến địa điểm đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát những khoản phí này và chúng tôi không thể dự đoán số tiền.

6.9 Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế nhập khẩu. Vui lòng liên hệ văn phòng hải quan địa phương để biết thêm thông tin trước khi đặt hàng.

6.10 Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan của quốc gia mà Hàng hóa sẽ được gửi đến. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm bất kỳ luật nào như vậy.

6.11 Bạn có thể không được xuất khẩu Hàng hóa mua từ chúng tôi đến một quốc gia hoặc khu vực khác nếu bị luật kiểm soát xuất khẩu cấm. Nếu bạn định xuất khẩu Hàng hóa mua từ chúng tôi, bạn phải có được mọi giấy phép kiểm soát xuất khẩu hợp pháp theo yêu cầu (hoặc giấy tờ chấp thuận khác của chính phủ) trước khi làm như vậy.

7. Giá hàng hóa và thanh toán

7.1 Giá Hàng hóa (sẽ bao gồm thuế GTGT) sẽ được báo giá trên trang web của chúng tôi tại thời điểm bạn gửi đơn hàng của mình. Chúng tôi tiến hành mọi biện pháp thận trọng hợp lý để bảo đảm rằng giá Hàng hóa là đúng tại thời điểm thông tin liên quan được nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, vui lòng xem Khoản 7.3 để biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi sai trong giá Hàng hóa mà bạn đã đặt.

7.2 Giá cho Hàng hóa của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, nhưng các thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn hàng nào mà bạn đã đặt.

7.3 Chúng tôi bán một số lượng lớn Hàng hóa qua trang web của mình. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các nỗ lực hợp lý, luôn có khả năng là một số Hàng hóa trên trang web của chúng tôi có thể bị định giá sai. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi sai trong giá Hàng hóa mà bạn đã đặt, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về lỗi sai này và chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn tùy chọn tiếp tục mua Hàng hóa đúng giá hoặc hủy đơn hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không xử lý đơn hàng của bạn cho đến khi chúng tôi nhận được chỉ dẫn của bạn. Nếu bạn hủy đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản tiền mà bạn đã thanh toán. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn theo các thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt hàng, chúng tôi sẽ coi như đơn hàng đã bị hủy, đồng thời thông báo cho bạn bằng văn bản và hoàn lại mọi khoản tiền mà bạn đã thanh toán. Nếu chúng tôi có nhầm lẫn trong quá trình chấp nhận và xử lý đơn hàng bị định giá rõ ràng và không thể nhầm lẫn và có thể đã được bạn nhận ra một cách hợp lý là định giá sai, chúng tôi có thể hủy việc cung cấp Hàng hóa và hoàn lại mọi khoản tiền mà bạn đã thanh toán.

7.4 Bạn chỉ có thể thanh toán cho Hàng hóa bằng các phương thức thanh toán liệt kê trên trang web của chúng tôi.

7.5 Thanh toán cho Hàng hóa và tất cả các khoản phí giao hàng liên quan được thực hiện khi đặt đơn hàng cho Hàng hóa.

8. Quyền chấm dứt Hợp đồng của bạn

8.1 Quyền bạn có khi chấm dứt Hợp đồng sẽ tùy thuộc vào những gì bạn đã mua, bất kể có vấn đề với sản phẩm hay cách chúng tôi thực hiện đơn hàng hay không, bất kể thời điểm bạn quyết định chấm dứt Hợp đồng và bất kể bạn là người tiêu dùng hay khách hàng doanh nghiệp:

8.1.1 nếu sản phẩm bạn đã mua có lỗi hoặc bị mô tả sai, bạn có thể có quyền hợp pháp chấm dứt Hợp đồng (hoặc được sửa chữa hoặc thay thế Hàng hóa hoặc thực hiện lại dịch vụ hoặc nhận lại một phần hoặc toàn bộ tiền của bạn), xem Khoản 11 nếu bạn là người tiêu dùng và Khoản 12 nếu bạn là doanh nghiệp;

8.1.2 nếu bạn muốn chấm dứt Hợp đồng do một sự việc mà chúng tôi đã thực hiện hoặc đã thông báo với bạn là chúng tôi sắp thực hiện, xem Khoản 8.2;

8.1.3 nếu bạn là người tiêu dùng và vừa mới thay đổi quyết định của mình về Hàng hóa, xem Khoản 8.3. Bạn có thể được nhận tiền hoàn lại nếu bạn đang trong giai đoạn “lắng dịu”, nhưng khoản tiền này có thể bị giảm trừ và bạn sẽ phải thanh toán chi phí trả lại bất kỳ Hàng hóa nào;

8.1.4 trong tất cả các trường hợp khác (nếu chúng tôi không có lỗi và bạn không phải là người tiêu dùng thực thi quyền thay đổi quyết định của mình), xem Khoản 8.6.

8.2 Nếu bạn chấm dứt Hợp đồng vì lý do nêu ra tại 8.2.1 đến 8.2.3 dưới đây, Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức và chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ chi phí cho bạn đối với mọi Hàng hóa chưa được cung cấp. Các lý do là:

8.2.1 chúng tôi đã cho bạn biết về lỗi giá hoặc mô tả Hàng hóa mà bạn đã đặt hàng và bạn không muốn tiến hành;

8.2.2 có rủi ro việc cung cấp Hàng hóa có thể bị trì hoãn khá lâu do các Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi;

8.2.3 bạn có quyền hợp pháp chấm dứt Hợp đồng do một sự việc mà chúng tôi đã làm sai.

8.3 Nếu bạn là người tiêu dùng thì đối với hầu hết các sản phẩm mua trực tuyến, bạn có quyền hợp pháp thay đổi quyết định của mình trong vòng 14 (mười bốn) ngày và được hoàn tiền. Những quyền này, theo Quy định về Hợp đồng Tiêu dùng năm 2013, được giải thích chi tiết hơn trong những Điều khoản này.

8.4 Quyền thay đổi quyết định của bạn với tư cách là người tiêu dùng không áp dụng đối với:

8.4.1 mọi Hàng hóa đã được cá nhân hóa cho bạn; và

8.4.2 bản ghi âm thanh niêm phong hoặc video niêm phong hoặc phần mềm máy tính niêm phong, một khi những Hàng hóa này đã bị gỡ niêm phong sau khi bạn nhận được hàng hóa.

8.5 Nếu bạn là người tiêu dùng bạn có 14 (mười bốn) ngày sau ngày mà bạn (hoặc một người mà bạn chỉ định) nhận được Hàng hóa, trừ khi:

8.5.1 Hàng hóa của bạn được chia thành một số phần được giao vào các ngày khác nhau. Trong trường hợp này, bạn có 14 (mười bốn) ngày sau ngày mà bạn (hoặc một người mà bạn chỉ định) nhận được gói hàng cuối cùng.

8.5.2 Hàng hóa của bạn được giao định kỳ trong một khoảng thời gian đã định. Trong trường hợp này, bạn có 14 (mười bốn) ngày sau ngày mà bạn (hoặc một người mà bạn chỉ định) nhận được gói hàng đầu tiên của Hàng hóa.

8.6 Ngay cả khi chúng tôi không có lỗi và bạn không phải là người tiêu dùng có quyền thay đổi quyết định của mình (xem Khoản 8.1), bạn vẫn có thể chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn tất, nhưng có thể bạn phải bồi thường cho chúng tôi. Hợp đồng được hoàn tất khi Hàng hóa đã được giao và thanh toán. Nếu bạn muốn chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn tất mà trong đó chúng tôi không có lỗi và bạn không phải là người tiêu dùng đã thay đổi ý kiến của mình, chỉ cần liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết. Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức và chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản tiền đã được bạn thanh toán cho Hàng hóa chưa được cung cấp nhưng chúng tôi có thể khấu trừ khoản tiền hoàn lại đó (hoặc nếu bạn chưa thanh toán trước, thu phí bạn) khoản bồi thường hợp lý cho chi phí ròng mà chúng tôi phải chịu do việc bạn chấm dứt Hợp đồng.

9. Cách chấm dứt Hợp đồng với chúng tôi (bao gồm việc nếu bạn là người tiêu dùng đã thay đổi quyết định của mình)

9.1 Để chấm dứt Hợp đồng với chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách thực hiện một trong những điều sau:

Sản phẩm của Kingston

Gọi Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: 8h sáng - 5h chiều GMT
ÁO - 0800 295569
ĐỨC - 0800 723 6584
Số điện thoại liên hệ tại Vương quốc Anh hoặc quốc tế - +44 (0)1932 738950
Hoặc email cho chúng tôi đến: a href="mailto:[email protected]">[email protected]

Sản phẩm của HyperX

Gọi Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: 8h sáng - 5h chiều GMT
ÁO - 0800 0706182
ĐỨC - 0800 7243564
Số điện thoại liên hệ tại Vương quốc Anh hoặc quốc tế - +44 (0)1932 73 9055
Hoặc email cho chúng tôi đến: [email protected]

Vui lòng cung cấp tên, địa chỉ nhà, chi tiết đơn hàng và số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.

In biểu mẫu ra và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ trên biểu mẫu. Hoặc chỉ cần viết thư cho chúng tôi đến địa chỉ đó, bao gồm chi tiết về những gì bạn đã mua, thời điểm bạn đặt hàng hoặc nhận được sản phẩm cùng với tên và địa chỉ của bạn. /p>

9.2 Nếu bạn chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào sau khi Hàng hóa đã được gửi đến bạn hoặc bạn đã nhận được Hàng hóa, bạn phải trả lại cho chúng tôi. Bạn phải gửi trả lại Hàng hóa cho chúng tôi đến Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP. Vui lòng sử dụng nhãn hoàn trả được bao gồm trên phiếu đóng gói chứa trong gói giao hàng. Nếu bạn là người tiêu dùng thực thi quyền thay đổi quyết định của mình, bạn phải gửi Hàng hóa đi trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ lúc thông báo cho chúng tôi bạn muốn chấm dứt Hợp đồng.

9.3 Chúng tôi sẽ thanh toán chi phí hoàn trả:

9.3.1 nếu Hàng hóa có lỗi hoặc bị mô tả sai; hoặc

9.3.2 nếu bạn chấm dứt Hợp đồng do một lỗi sai về giá hoặc mô tả, sự trì hoãn giao hàng do các Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc bởi bạn có quyền hợp pháp làm như vậy do một việc mà chúng tôi đã làm sai,

Trong tất cả các trường hợp khác (bao gồm việc khi bạn là người tiêu dùng thực thi quyền thay đổi quyết định của mình), bạn phải thanh toán chi phí hoàn trả.

9.4 Nếu bạn có quyền được hoàn tiền theo Hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn bằng giá mà bạn đã thanh toán cho Hàng hóa, bao gồm phí giao hàng, theo phương thức mà bạn đã sử dụng để thanh toán. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khấu trừ từ giá như mô tả dưới đây.

9.5 Nếu bạn đang thực thi quyền thay đổi quyết định của mình:

9.5.1 chúng tôi có thể khấu trừ khoản tiền hoàn lại của bạn từ giá hàng hóa (trừ phí giao hàng) để thể hiện bất kỳ sự giảm giá trị nào của Hàng hóa, nếu điều này gây ra do việc bạn xử lý hàng hóa theo cách không được phép trong một cửa hàng. Nếu chúng tôi hoàn lại cho bạn giá tiền đã thanh toán trước khi chúng tôi có thể kiểm tra Hàng hóa và sau đó phát hiện ra bạn đã xử lý hàng hóa theo cách không thể chấp nhận được, bạn phải thanh toán cho chúng tôi một khoản tiền phù hợp.

9.5.2 khoản tiền hoàn lại tối đa đối với phí giao hàng sẽ là phí giao hàng theo phương thức giao hàng ít tốn kém nhất mà chúng tôi cung cấp.

9.6 Chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản tiền cho bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn là người tiêu dùng thực thi quyền thay đổi quyết định của mình, thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được thực hiện trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày mà chúng tôi nhận được lại Hàng hóa từ bạn hoặc, nếu sớm hơn, ngày mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng là bạn đã gửi trả lại Hàng hóa cho chúng tôi. Để biết thông tin về cách trả lại Hàng hóa cho chúng tôi, xem Khoản 9.2.

10. Quyền chấm dứt Hợp đồng của chúng tôi

10.1 Chúng tôi có thể chấm dứt Hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách viết thư cho bạn nếu:

10.1.1 bạn không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho chúng tôi khi đến hạn và bạn vẫn không thực hiện thanh toán trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ lúc chúng tôi nhắc bạn rằng khoản thanh toán đã đến hạn; hoặc

10.1.2 trong một khoảng thời gian hợp lý, bạn không cho phép chúng tôi giao Hàng hóa.

10.2 Nếu chúng tôi chấm dứt Hợp đồng trong các tình huống nêu ra trong Khoản 10.1 chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản tiền mà bạn đã thanh toán trước cho Hàng hóa mà chúng tôi chưa cung cấp nhưng chúng tôi có thể khấu trừ hoặc thu phí bạn một khoản bồi thường hợp lý cho chi phí ròng mà chúng tôi phải chịu do việc bạn phá vỡ Hợp đồng.

11. Quyền của bạn đối với Hàng hóa lỗi nếu bạn là người tiêu dùng

11.1 Nếu bạn là người tiêu dùng, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý cung cấp Hàng hóa tuân thủ Hợp đồng. Ghé thăm trung tâm/tổ chức tư vấn tiêu dùng địa phương để biết tóm tắt các quyền hợp pháp chính của bạn liên quan đến Hàng hóa. Không điều gì trong những Điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn.

11.2 Nếu bạn muốn thực thi quyền hợp pháp từ chối Hàng hóa của mình, bạn phải gửi lại Hàng hóa cho chúng tôi hoặc (nếu Hàng hóa không phù hợp để gửi qua bưu điện) cho phép chúng tôi lấy Hàng hóa từ bạn. Chúng tôi sẽ thanh toán chi phí gửi hoặc lấy hàng. Vui lòng sử dụng nhãn hoàn trả được bao gồm trong phiếu đóng gói chứa trong gói giao hàng.

11.3 Bạn cũng có thể khiếu nại theo Tuyên bố Bảo hành Giới hạn của Kingston, thông tin về điều này có thể tìm thấy tại đây.

12. Quyền của bạn đối với Hàng hóa lỗi nếu bạn là doanh nghiệp

12.1 Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp và bất kỳ Hàng hóa nào giao đến cho bạn được phát hiện có lỗi trong khoảng thời gian nêu ra trong Tuyên bố Bảo hành Giới hạn của Kingston, thông tin về điều này có thể tìm thấy tại đây (“Bảo hành”), chúng tôi sẽ cố gắng thay thế Hàng hóa. Nếu chúng tôi không thể thay thế Hàng hóa, chúng tôi sẽ hoàn lại giá trị hiện tại của Hàng hóa hoặc giá mua, tùy theo mức giá nào nhỏ hơn. Tất cả các khiếu nại về Hàng hóa bị lỗi sẽ được xử lý theo và tuân thủ các điều khoản của (bao gồm mọi giới hạn và loại trừ) Bảo hành.

12.2 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với mọi Hàng hóa bị lỗi nếu:

12.2.1 bạn sử dụng Hàng hóa đó thêm nữa sau khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn khiếu nại về Hàng hóa bị lỗi;

12.2.2 lỗi phát sinh do bạn không tuân thủ các hướng dẫn miệng hoặc bằng văn bản về bảo quản, lắp đặt, ủy quyền, sử dụng hoặc bảo dưỡng Hàng hóa hoặc (nếu không có) thông lệ trao đổi tốt;

12.2.3 lỗi phát sinh do việc chúng tôi làm theo bất kỳ bản vẽ, thiết kế hoặc thông số nào do bạn cung cấp;

12.2.4 bạn thay đổi hoặc sửa chữa Hàng hóa mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi; hoặc

12.2.5 lỗi phát sinh do việc hao mòn hợp lý, cố tình làm hỏng, sơ suất hoặc điều kiện hoạt động bất thường.

12.3 Trừ khi được nêu ra trong Khoản này 12, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn về việc Hàng hóa không tuân thủ Bảo hành.

12.4 Những Điều khoản này sẽ áp dụng đối với mọi Hàng hóa sửa chữa hoặc thay thế do chúng tôi cung cấp.

13. Trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu nếu bạn là người tiêu dùng

13.1 Nếu chúng tôi không tuân thủ những Điều khoản này, chúng tôi chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu do kết quả có thể dự đoán trước của việc chúng tôi phá vỡ Hợp đồng hoặc chúng tôi không sử dụng biện pháp thận trọng và kỹ năng hợp lý, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào không thể dự đoán trước. Để tránh nhầm lẫn, bạn chịu trách nhiệm bảo đảm việc bảo vệ đầy đủ và sao lưu dữ liệu và thiết bị và, theo Khoản 13.2, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn, cho dù là theo hợp đồng, do sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất) hoặc lỗi khác, cho những mất mát hoặc lỗi dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm.

13.2 Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu việc thực hiện điều đó là trái pháp luật. Điều này bao gồm nghĩa vụ pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi; đối với hành vi lừa đảo hoặc mô tả sai có tính lừa đảo; đối với việc xâm phạm các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến Hàng hóa như được nêu chi tiết trong Khoản 11.1; và đối với các sản phẩm lỗi theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 1987.

13.3 Nếu nội dung số bị lỗi mà chúng tôi đã cung cấp gây hư hỏng một thiết bị hoặc nội dung số thuộc về bạn và điều này gây ra do việc chúng tôi không sử dụng biện pháp thận trọng và kỹ năng hợp lý, chúng tôi sẽ sửa chữa hư hỏng hoặc bồi thường cho bạn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với hư hỏng mà lẽ ra bạn đã có thể tránh được bằng cách làm theo lời khuyên của chúng tôi áp dụng một bản cập được cung cấp cho bạn miễn phí hoặc đối với hư hỏng gây ra do việc bạn không làm đúng theo hướng dẫn lắp đặt hoặc sử dụng yêu cầu hệ thống tối thiểu được chúng tôi khuyến cáo.

13.4 Nếu bạn là người tiêu dùng, chúng tôi chỉ cung cấp Hàng hóa cho bạn để sử dụng trong nhà và riêng tư. Nếu bạn sử dụng Hàng hóa cho bất kỳ mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại nào, nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đối với bạn sẽ bị hạn chế như được nêu ra trong Khoản 14.

14. Trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu nếu bạn là doanh nghiệp

14.1 Không điều gì trong những Điều khoản này sẽ hạn chế hoặc loại trừ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đối với:

14.1.1 tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi (khi áp dụng);

14.1.2 hành vi lừa đảo hoặc mô tả sai có tính lừa đảo;

14.1.3 vi phạm các điều khoản được hàm ý bởi phần 12 của Đạo luật bán hàng hóa năm 1979;

14.1.4 sản phẩm lỗi theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1987; hoặc

14.1.5 mọi vấn đề mà theo đó sẽ là trái pháp luật khi chúng tôi loại trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ pháp lý.

14.2 Trừ khi đến mức độ được thể hiện rõ ràng trong Khoản 12.1 tất cả các điều khoản được hàm ý bởi các phần từ 13 đến 15 của Đạo luật bán hàng hóa năm 1979 được loại trừ.

14.3 Theo Khoản 14.1:

14.3.1 chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn, cho dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ luật định hoặc khác, đối với mọi thiệt hại về lợi nhuận hoặc mọi thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả theo hoặc liên quan đến Hợp đồng;

14.3.2 chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bạn, cho dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ luật định hoặc khác, đối với mọi mất mát hoặc lỗi dữ liệu, thông tin hoặc phần mềm; và

14.3.3 toàn bộ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đối với bạn cho tất cả các thiệt hại khác phát sinh theo hoặc liên quan đến Hợp đồng giữa chúng ta, cho dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ luật định hoặc khác, sẽ được giới hạn ở mức 100% tổng các khoản tiền được bạn thanh toán cho Hàng hóa theo Hợp đồng.

15. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu ra trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬTcủa chúng tôi.

16. Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

16.1 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với mọi việc không thực hiện, hoặc trì hoãn thực hiện, bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Hợp đồng gây ra do mọi hành động hoặc biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi).

16.2 Nếu xảy ra một Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng:

16.2.1 chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể một cách hợp lý để thông báo cho bạn; và

16.2.2 các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng sẽ được tạm hoãn và thời gian thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được kéo dài trong thời gian của Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi ảnh hưởng đến việc chúng tôi giao Hàng hóa cho bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp một thời gian giao hàng mới sau khi kết thúc Biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

17. Tổng quát

17.1 Chúng tôi có thể chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cho bạn biết nếu chúng tôi dự định thực hiện điều này. Nếu bạn không hài lòng với việc chuyển giao, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt Hợp đồng trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ lúc chúng tôi thông báo cho bạn biết về điều đó và chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn mọi khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện trước cho Hàng hóa mà chúng tôi chưa cung cấp cho bạn.

17.2 Bạn chỉ có thể chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho một người khác nếu chúng tôi đồng ý với điều này bằng văn bản.

17.3 Hợp đồng được ký kết giữa bạn và chúng tôi. Không một bên nào cần có sự đồng ý của bất kỳ người nào khác để chấm dứt Hợp đồng hoặc thực hiện mọi thay đổi đối với những Điều khoản này.

17.4 Mỗi đoạn trong những Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan nào quyết định rằng bất kỳ đoạn nào là trái pháp luật, các đoạn còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

17.5 Nếu chúng tôi không kiên quyết ngay lập tức rằng bạn làm bất kỳ điều gì mà bạn được yêu cầu phải làm theo Hợp đồng, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn tiến hành các bước chống lại bạn về việc bạn vi phạm Hợp đồng, điều đó không có nghĩa là bạn không phải thực hiện những điều đó và sẽ không ngăn cản chúng tôi tiến hành các bước chống lại bạn vào một thời điểm sau này. Ví dụ, nếu bạn bỏ sót một khoản thanh toán và chúng tôi không theo đuổi bạn mà tiếp tục cung cấp Hàng hóa, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bạn thực hiện thanh toán vào một thời điểm sau này.

17.6 Những Điều khoản này được quy định theo luật Anh. Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn có thể có quyền được bảo vệ theo các điều khoản bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc trong luật bảo vệ người tiêu dùng địa phương của bạn. Bạn có thể khởi xướng thủ tục tố tụng tại Anh hoặc tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú.

17.7 Giải quyết tranh chấp thay thế là một quá trình trong đó một cơ quan độc lập xem xét các sự thật của một tranh chấp và cố gắng giải quyết tranh chấp mà không phải trình lên tòa án. Nếu bạn là người tiêu dùng và không hài lòng với cách chúng tôi xử lý khiếu nại, bạn có thể muốn liên hệ nền tảng Giải quyết tranh chấp trực tuyến của Ủy ban châu Âu.

17.8 Nếu bạn là doanh nghiệp, mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng giữa chúng ta hoặc chủ đề hoặc sự hình thành (bao gồm tranh chấp và khiếu nại phi hợp đồng) sẽ được quy định bởi và diễn giải theo luật của Anh và xứ Wales và các tòa án của Anh và xứ Wales sẽ có quyền hạn độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại như vậy.

Phụ lục

BIỂU MẪU HỦY MẪU SẢN PHẨM

(Hoàn thành và trả lại biểu mẫu này chỉ khi bạn muốn rút khỏi Hợp đồng)

Gửi đến Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, Anh, TW16 7EP, số điện thoại: +44 1932 738888, email: [email protected] hoặc [email protected]

Tôi/Chúng tôi [*] tại đây đưa ra thông báo rằng Tôi/Chúng tôi [*] hủy [*] hợp đồng bán hàng của các hàng hóa sau [*]/ đối với việc cung cấp dịch vụ sau [*]

Đặt hàng vào [*]/nhận được vào [*],________________,

Tên của người tiêu dùng,
__________________________________________________________

Địa chỉ của người tiêu dùng,

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Chữ ký của người tiêu dùng (chỉ khi biểu mẫu này được thông báo trên giấy),

__________________________________________________________

Ngày

__________________

[*] Xóa khi cần