SSD integrat

Declarație de garanție limitată

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") garantează clientului OEM („Client”) întreaga sa linie de produse SSD integrate („Produse”) față de orice fel de defecte de fabricație ori a materialelor folosite, în condiții normale de utilizare și service, pentru termenul de garanție aplicabil descris mai jos. Această garanție acoperă fiecare produs timp de trei (3) ani de la data expedierii sau la sfârșitul perioadei de valabilitate, oricare ar fi prima („Perioada de garanție”). La propria sa alegere, firma Kingston va repara sau înlocui orice produs care nu funcționează conform garanției, cu un produs similar sau echivalent din punct de vedere al funcționalității, ori va vărsa în contul Clientului o sumă egală cu prețul plătit pentru acel produs care se defectează în timpul perioadei de garanție aplicabilă. Compania Kingston va avea la dispoziţie o perioadă de timp rezonabilă pentru a repara sau înlocui orice produs defect, returnat în baza garanției sau pentru a face un ramburs în contul Clientului.

Prin acceptarea termenilor contractului comercial business-to-business pentru achiziționarea Produselor la care este atașată această Garanție, Clientul are dreptul la Garanție așa cum aceasta este prezentată aici. Pentru a beneficia de această garanție, (i) Clientul trebuie să aplice instrucțiunile companiei Kingston cu privire la retur; (ii) Clientul trebuie să notifice cu promptitudine firma Kingston, în scris, pe durata perioadei aplicabile de garanție, precum că produsul este defect și trebuie să dea o explicaţie referitoare la deficienţă; (iii) produsul trebuie returnat la centrul de service desemnat de firma Kingston, pe riscul și cheltuiala Clientului; și (iv) firma Kingston trebuie să fie convinsă că deficienţele reclamate există și nu au fost cauzate prin accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, modificări, reparații, instalare inadecvată sau testare inadecvată. Dacă firma Kingston constată că produsul returnat nu este defect sau că deficienţa a fost cauzată prin accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, modificări, reparații, instalare inadecvată sau testare indecvată, Clientul va suporta toate costurile pentru analizarea defectelor, pentru expediere și toate celelalte costuri în legătură cu aceasta.

Prezenta garanție nu se aplică unui produs care a fost utilizat în mod necorespunzător (inclusiv descărcare statică, instalare inadecvată, reparare, accident sau utilizare neconformă cu instrucțiunile date de firma Kingston), a fost neglijat sau modificat sau pe care firma Kingston nu îl poate testa în condiții normale de testare.

Defecțiunile datorate activităţii de scriere excesivă sunt considerate a fi stare de sfârșit al duratei de viață și nu sunt acoperite de această garanție. În procesul de implementarede c[tre Kingston a SSD-urilor SMART pentru SATA, un produs nou, neutilizat, va afișa o valoare a indicatorului de uzură de o sută (100) pentru atributul SMART 231 (E7h) etichetat ca „SSD Life Remaining”, în timp ce un Produs care a atins limita de garanție va afișa o valoare a indicatorului de uzură de unu (1). La SSD-urile NVMe, un produs nou, neutilizat, va prezenta un „Procent utilizat” de valoare 0, în timp ce un produs care și-a atins limita de garanție va prezenta un „Procent utilizat” de valoare mai mare sau egală cu o sută (100). Consultați Kingston.com/wa pentru detalii.

Sistemul OEM are responsabilitatea de a asigura compatibilitatea sistemului gazdă și a aplicației cu o marjă suficientă. Defecțiunile legate de uzura NAND nu fac obiectul acestei garanții. Produsele sunt concepute ca un mediu de stocare pentru consumatori sau clienți. Utilizarea Produselor într-un alt tip de aplicație sau aplicarea unei sarcini de lucru mai mari decât cele menționate în specificațiile Produsului poate cauza uzura prematură sau defecțiuni care nu vor fi acoperite de această garanție.

În plus, Kingston oferă servicii de garanție numai Clientului original care integrează Produsele în dispozitivele sale după un proces de calificare cu personalul Kingston.

Toate produsele returnate devin proprietatea firmei Kingston. Produsele vor fi înlocuite cu altele noi sau vor fi recondiționate, la alegerea companiei Kingston. Orice produs înlocuit sau reparat va avea o garanție limitată de 90 de zile, sau perioada rămasă din garanția inițială stabilită pentru acel produs specific la data respectivă, oricare dintre acestea două reprezintă o perioadă mai îndelungată. Firma Kingston nu este responsabilă pentru software-ul sau firmware-ul Clientului, pentru datele de configurare nici pentru datele de memorie conținute, stocate pe acestea sau integrate în oricare Produs returnat la Kingston, în baza garanției.

Clientul trebuie să contacteze firma Kingston pentru un număr aferent Autorizației de Retur Bunuri (ARB), anterior returnării unui produs la firma Kingston. Orice produs returnat la firma Kingston fără un număr valid de Autorizație de Retur Bunuri marcat clar pe exteriorul pachetului va fi returnat Clientului, pe cheltuiala acestuia. Firma Kingston își va asuma costurile pentru returul produselor defecte cu condiția respectării de către Client a instrucțiunilor de expediere date de departamentul ARB al companiei Kingston. Firma Kingston este responsabilă pentru costurile de expediere de la Kingston la Client.

FĂRĂ A ADUCE ATINGERE GARANȚIEI ANTERIOARE SAU ALTOR TERMENI ȘI CONDIȚII STABILITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT, KINGSTON FURNIZEAZĂ TOATE PROTOTIPURILE, CONCEPTELE ȘI SOFTWARE-UL DE REFERINȚĂ ȘI PENTRU PRODUSE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE.

GARANȚII EXCLUSIVE: DACĂ UN PRODUS KINGSTON NU FUNCȚIONEAZĂ AȘA CUM SE GARANTEAZĂ MAI SUS, SINGURUL REMEDIU PENTRU CLIENT VA FI REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA PRODUSULUI SAU OBȚINEREA UNUI RAMBURS PENTRU PRODUSUL ÎN DISCUȚIE, LA ALEGEREA FIRMEI KINGSTON. GARANȚIILE ȘI REMEDIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ȘI ȚIN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII SAU CONDIȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN FAPT SAU PRIN EFECTUL LEGII, STATUTARE SAU ÎN ALT FEL, INCLUSIV GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUME SCOP. KINGSTON NU ÎȘI ASUMĂ ȘI NICI NU AUTORIZEAZĂO ALTĂ PERSOANĂ SĂ ÎȘI ASUME ÎN NUMELE SĂU VREO ALTĂ RESPONSABILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU VÂNZAREA, INSTALAREA, MENTENANȚA SAU UTILIZAREA PRODUSELOR SALE. FIRMA KINGSTON NU VA FI CONSIDERATĂ RESPONSABILĂ ÎN BAZA ACESTEI GARANȚII DACĂ DUPĂ TESTĂRI ȘI EXAMINARE SE DOVEDEȘTE CĂ DEFECTUL RECLAMAT AL PRODUSULUI NU EXISTĂ SAU A FOST CAUZAT DE UTILIZAREA INCORECTĂ, NEGLIJAREA, INSTALAREA SAU TESTAREA INADECVATĂ DE CĂTRE CLIENT SAU DE CĂTRE UN TERȚ, TENTATIVA DE REPARARE NEAUTORIZATĂ SAU ORICE ALTĂ CAUZĂ ÎN AFARA SCOPULUI DESEMNAT, SAU DATORITĂ UNUI ACCIDENT, INCENDIU, TRĂSNET SAU ALT FEL DE PERICOL.

LIMITARE A RĂSPUNDERII: ÎN NICIUN CAZ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN BAZA CONTRACTULUI SAU A UNUI DELICT (INCLUSIV DIN NEGLIJENȚĂ), COMPANIA KINGSTON NU VA FI CONSIDERATĂ RESPONSABILĂ PENTRU PAGUBE INCIDENTE, CONSECUTIVE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE DE ORICE FEL, NICI PENTRU PIERDEREA DE VENITURI, PIERDERI COMERCIALE SAU ALTE PIERDERI FINANCIARE CE AR FI PROVOCATE DE SAU LEGATE DE VÂNZAREA, INSTALAREA, MENTENANȚA, UTILIZAREA, PERFORMANȚA, EȘECUL SAU ÎNTRERUPEREA PRODUSELOR, CHIAR DACĂ COMPANIA KINGSTON A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. RESPONSABILITATEA CUMULATĂ TOTALĂ, ÎN BAZA GARANȚIEI, A FIRMEI KINGSTON FAȚĂ DE CLIENT NU VA DEPĂȘI PREȚUL PE CARE CLIENTUL L-A PLĂTIT PLUS COSTURILE NECESARE SUPORTATE DE FIRMA KINGSTON.

FIRMA KINGSTON DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE ȘI IMPLICITE ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. DACĂ FIRMA KINGSTON NU POATE SĂ DECLINE GARANȚIILE IMPLICITE ÎN BAZA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, ATUNCI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE POSIBIL, ACESTE GARANȚII IMPLICITE SE LIMITEAZĂ LA DURATA GARANȚIEI EXPRESE. DURATA GARANȚIEI ORICĂRUIA DINTRE PRODUSELE ÎNLOCUITE VA FI ORI DE 90 DE ZILE, ORI ACEA PARTE DIN PERIOADA DE GARANȚIE CARE A MAI RĂMAS PENTRU PRODUSUL INIȚIAL, ORICARE DINTRE ACESTE DOUĂ PERIOADE VA FI MAI ÎNDELUNGATĂ.

NIMIC DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ NU VA PUTEA FI INVOCAT PENTRU EXCLUDEREA, RESTRICȚIA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII KINGSTON PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIGENȚA KINGSTON.

Rev. 08/2021