Dónde comprar

Abajo los distribuidores y mayoristas aprobados por Kingston, si Usted desea comprar un producto individual, por favor compruebe en nuestras páginas de producto para comprar en nuestros etailer especialmente seleccionados.

Địa chỉ mua hàng

Flash & SSD Products


Memory Products


Trở thành Đại lý


Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vui lòng hoàn thành và nộp mẫu đơn dưới đây sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc lập tài khoản mới, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn?

Para consultar información acerca de cómo el virus COVID-19 ha afectado a nuestras operaciones comerciales, haga clic aquí.