We've updated our Privacy Policy with new contact details for privacy matters. Please review our updated Privacy Policy.

Kingston có chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng và tuân theo rất nhiều chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường

Tuân thủ

Chính sách Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe và An toàn

Công cụ chúng tôi sử dụng để thực hiện các mục tiêu của mình.

Cam kết

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự liêm chính, thành công, và chất lượng của công ty chúng tôi, sẽ tiếp tục cải thiện, phòng chống ô nhiễm, và tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi cam kết tuân thủ các luật, quy định liên quan và áp dụng của EHS, và các yêu cầu khác mà tổ chức của chúng tôi đăng ký. Các cam kết này phù hợp với tính chất và quy mô của các tác động môi trường liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và sức khỏe nghề nghiệp cũng như các nguy cơ an toàn.

Trách nhiệm

Chúng tôi chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và các bên có lợi ích.

Tin cậy

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy.

Trao quyền

Chúng tôi được trao quyền để linh hoạt hơn và liên tục cải tiến các quy trình của mình.

Tuyên bố Tuân thủ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 là một sự công nhận trên toàn thế giới về chất lượng nhất quán và ưu việt của Kingston về dịch vụ khách hàng, cũng như bảo đảm các sản phẩm chất lượng cao bao gồm sản phẩm nâng cao bộ nhớ và các sản phẩm lưu trữ dữ liệu.

Trụ sở chính của Kingston Technology tại Hoa Kỳ đã liên tiếp được chứng nhận ISO 9001 kể từ lần đánh giá đầu tiên vào năm 1994. Các nhà máy khác của Kingston tại Vương quốc Anh, Ireland, Đài Loan và Trung Quốc cũng đã được chứng nhận ISO.

Kingston trải qua các cuộc kiểm tra thường xuyên bởi các chuyên viên đánh giá ISO từ bên thứ ba, khách hàng, nhà cung cấp, và nhân viên của mình. Kết quả của các cuộc kiểm tra này được sử dụng để nâng cao và củng cố hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.

Chương trình chất lượng của chúng tôi là bằng chứng từ số khách hàng hài lòng ngày càng tăng của chúng tôi. Kingston phấn đấu để vẫn là một hãng đi đầu trong ngành này bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi chia sẻ các lợi ích của chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi với khách hàng và tự hào về cam kết của mình để làm khách hàng hài lòng.

Chứng nhận Chất lượng, Bảo mật Thông tin, Môi trường, Sức khoẻ và An toàn
Nhà máy KingstonChứng nhận
Kingston, Fountain Valley, ISO 9001 KTFVISO9001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001:2018 KTCFV-ISO45001-2018.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO/IEC 27001 KTFVISO_IEC-27001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 9001 KTCN_ISO9001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, Trung Quốc, OHSAS 18001 KTCN_18001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 45001:2018 KTCN-ISO-45001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 27001 KTCN_ISO_27001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 9001 KTTW-ISO9001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, Đài Loan, OHSAS 18001 KTTW-OHSAS18001.pdf
Kingston, Đài Loan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-1.pdf
Kingston (KTI), Đài Loan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000.pdf
Kingston (KDI), Đài Loan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-2.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 27001 KTTW_ISO_27001.pdf
Kingston, Vương quốc Anh, ISO 9001 KTUK-ISO9001.pdf
Kingston, Vương quốc Anh, OHSAS 18001 KTUK-OHSAS18001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 9001 KTCIE-ISO-9001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 14001 KTCIE-ISO-14001.pdf
Kingston, Ireland, OHSAS 18001 KTCIE-OHSAS-18001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 27001 KTCIE-ISO-27001.pdf

Tuyên bố Tuân thủ ISO 14001
Hệ thống Quản lý Môi trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sự nhận biết cũng như giảm tác động mà các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi gây ra với môi trường, đội ngũ quản lý của Kingston đã cam kết đầu tư và triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường cho từng địa điểm sản xuất trên toàn thế giới của chúng tôi. Các hệ thống này được lập mô hình để tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001, hỗ trợ các công ty trong việc tạo ra và duy trì một Hệ thống Quản lý Môi trường.

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cho thấy cam kết của Kingston trong việc tích cực giải quyết các tác động của chúng tôi đối với môi trường toàn cầu.

ISO 14001 là tiêu chuẩn được công nhận quốc tế cho các Hệ thống Quản lý Môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm đồng bộ hóa các nguyên tắc và thực tiễn môi trường có giá trị với mục tiêu giúp các công ty xác định các vấn đề môi trường gắn với hoạt động của họ, và để quản lý các vấn đề đó thành công. Mặc dù tiêu chuẩn này không có các yêu cầu thực hiện cụ thể, nó gồm có các yêu cầu đối với cam kết ngăn chặn ô nhiễm cũng như sự tuân thủ với các yêu cầu quy định. Quan trọng hơn, tiêu chuẩn này nhận ra tác động tích cực của một công ty đối với môi trường, đạt được thông qua hoạt động được quản lý và cải tiến liên tục.

ISO 45001 - Tuyên bố tuân thủ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp

Kingston chuyên tâm tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho nhân viên, nhà thầu và khách tham quan trên toàn thế giới. Kingston tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang liên quan đến ISO 45001.

ISO 45001, trước đây gọi là OHSAS 18001, là Chuỗi Đánh giá An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp dành cho các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn. Nó được thiết kế để giúp một tổ chức kiểm soát các nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn. Tiêu chuẩn này được phát triển dưới sự hợp tác của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu thịnh hành về một tiêu chuẩn được công nhận để dựa vào đó mà chứng nhận và đánh giá. Mặc dù tiêu chuẩn này không có các yêu cầu thực hiện cụ thể, nó gồm có các yêu cầu đối với cam kết quản lý nguy cơ và rủi ro cũng như sự tuân thủ với các yêu cầu quy định.

Kingston thực hiện một loạt các chương trình và quá trình, trong số đó có các thiết bị công thái, bảo vệ máy, khóa/chặn và sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân để đạt được sự bảo vệ tốt hơn và ngăn ngừa tai nạn nghề nghiệp và bệnh tật cho nhân viên, nhà thầu và khách. Tất cả các nhân viên đều cam kết xác định và báo cáo mối lo ngại về an toàn và tham gia thực hiện các giải pháp đề phòng mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Tuyên bố tuân thủ ISO / IEC 27001

Tại Công ty Kingston Technology, Inc ("Kingston"), ban giám đốc của chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc được đăng ký với một tiêu chuẩn Bảo mật Thông tin, chẳng hạn như ISO / IEC 27001. Việc duy trì đăng ký này phản ánh rằng các thực tiễn và chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi đáp ứng tất cả các yếu tố mà tiêu chuẩn yêu cầu.

Khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng Kingston hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường an toàn và rằng chúng tôi chuyên tâm liên tục và luôn đạt và vượt các tiêu chuẩn bảo mật.

Kingston được chứng nhận ISO/IEC 27001 cho các hệ thống quản lý bảo mật thông tin vào ngày 03 tháng 01 năm 2011. Cơ quan chứng nhận là Hệ thống quản lý Hoa Kỳ BSI, Inc. Cam kết tuân thủ của chúng tôi với tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 được thể hiện rõ ở rất nhiều quy trình được thực hành và củng cố tại các công ty của chúng tôi. Điều này bao gồm định hướng ISO / IEC 27001, đào tạo nhân viên, văn bản hóa một cách chính xác các quy trình bảo mật thông tin, bảo đảm mỗi nhân viên có đủ nguồn lực và hỗ trợ từ tổ chức để tuân thủ tiêu chuẩn ISO / IEC 27001.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.