Các Bộ phận DRAM nhúng dành cho nhà sản xuất thiết bị

Các linh kiện DRAM Kingston được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho các thiết bị nhúng và có các phiên bản điện áp thấp cho các ứng dụng ít tiêu thụ điện

Yêu cầu cung cấp thông tin

Mã sản phẩm và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

DDR3/3L PN Dung lượng Mô tả Gói Cấu hình
(Từ x Bit)
Speed Mbps VDD, VDDQ Operating Temp.
D1216ECMDXGJD 2Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 7.5x13.5x1.2 128Mx16 1866 Mbps 1.35V 0°C ~ +95°C
D2568ECMDPGJD 2Gb 78 ball FBGA DDR3/3L 7.5x10.6x1.2 256Mx8 1866 Mbps 1.35V 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJD 4Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 7.5x13.5x1.2 256Mx16 1866 Mbps 1.35V1 0°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJD 4Gb 78 ball FBGA DDR3/3L 7.5x10.6x1.2 512Mx8 1866 Mbps 1.35V1 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGME 4Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 7.5x13.5x1.2 256Mx16 2133 Mbps 1.35V1 0°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJD-U 8Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 9x13.5x1.2 512Mx16 1866 Mbps 1.35V1 0°C ~ +95°C
D1216ECMDXGJDI 2Gb 96 ball FBGA DDR3/3L I-Temp 7.5x13.5x1.2 128Mx16 1866 Mbps 1.35V -40°C ~ +95°C
D2568ECMDPGJDI 2Gb 78 ball FBGA DDR3/3L I-Temp 7.5x10.6x1.2 256Mx8 1866 Mbps 1.35V -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJDI 4Gb 96 ball FBGA DDR3/3L I-Temp 7.5x13.5x1.2 256Mx16 1866 Mbps 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJDI 4Gb 78 ball FBGA DDR3/3L I-Temp 7.5x10.6x1.2 512Mx8 1866 Mbps 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGMEI 4Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 7.5x13.5x1.2 256Mx16 2133 Mbps 1.35V1 -40°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJDI-U 8Gb 96 ball FBGA DDR3/3L 9x13.5x1.2 512Mx16 1866 Mbps 1.35V1 -40°C ~ +95°C