Design-In SSD

Korlátozott jótállási nyilatkozat

A Kingston Digital, Inc. („Kingston”) garantálja az OEM-ügyfél („Ügyfél”) számára, hogy Design-In SSD termékeinek („Termékek”) teljes családja normál használat és szervizelés esetén az alább meghatározott jótállási időszak végéig gyártási és anyaghibáktól mentes lesz. A jelen jótállás valamennyi Termékre érvényes a szállítás dátumától számított három (3) évig vagy az élettartam végéig, attól függően, hogy melyik következik be előbb („Jótállási időszak”). A Kingston valamennyi nem a garantált módon működő terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli egy hasonló vagy funkcionálisan egyenértékű termékre, vagy a kifizetett árnak megfelelő összeget jóváírja az Ügyfél számláján minden olyan Termék esetében, amely az érvényes Jótállási időszakban meghibásodik. A Kingston valamennyi visszaküldött hibás termék esetében észszerű időn belül végzi el a javítást vagy a cserét, illetve a jóváírást az Ügyfél számláján.

Az Ügyfél jogosult az itt meghatározott Jótállásra, amennyiben elfogadja a vállalkozások közötti kereskedelmi szerződés feltételeit azon Termékek megvásárlásával kapcsolatban, amelyekhez a jelen Jótállás tartozik. A jelen Jótállás igénybevételéhez (i) az Ügyfélnek a Kingston visszaküldési utasításai szerint kell eljárnia; (ii) az Ügyfélnek azonnal írásban értesítenie kell a Kingstont az érvényes Jótállási időszakon belül, hogy a Termék hibás, és ismertetnie kell a hibát; (iii) az Ügyfélnek az ilyen Terméket saját kockázatára és költségére kell visszaküldenie a Kingston megadott szervizlétesítményébe; és (iv) a Kingstonnak meg kell győződnie arról, hogy a reklamált hibák valósak, és nem baleset, rendeltetésellenes használat, gondatlanság, módosítás, javítás, helytelen telepítés vagy helytelen tesztelés következményei. Amennyiben a Kingston megállapítja, hogy a visszaküldött Termék nem hibás, vagy hogy a hiba baleset, rendeltetésellenes használat, gondatlanság, módosítás, helytelen javítás, helytelen telepítés vagy helytelen tesztelés következménye, akkor a hibaelemző tesztelés és a szállítás költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az Ügyfelet terheli.

A jelen Jótállás nem vonatkozik a Termékre, ha azt rendeltetésellenesen használták (ideértve a statikus kisütést, helytelen telepítést, javítást, balesetet vagy a Kingston által rendelkezésre bocsátott utasításoknak nem megfelelő használatot), gondatlanul bántak vele vagy módosították, illetve ha a Kingston nem tudja tesztelni a Terméket a normál tesztelési körülményei között.

A túlzott írási aktivitás miatti meghibásodás „élettartam vége” állapotnak számít, és nem tartozik a jelen jótállás hatálya alá. A SMART Kingston általi, SATA SSD-k számára történő megvalósításában az új, használatlan Termék kopásjelzőjének értéke egyszáz (100) a „fennmaradó SSD-élettartam”címkéjű, 231-es SMART-attribútumnál (E7h), míg a jótállási korlát elérésekor a Termék kopásjelzőjének értéke egy (1). Az új, használatlan NVMe SSD termék „felhasználási százalék” állapotattribútumának értéke 0; a jótállási korlát elérésekor a „felhasználási százalék” értéke egyszáz (100) vagy ennél nagyobb. Részleteket a Kingston.com/wa címen találhat.

A rendszer OEM-ének felelőssége, hogy elégséges tartalékkal biztosítsa a gazdarendszer és az alkalmazás kompatibilitását. A NAND-elhasználódással kapcsolatos hibákra a jelen jótállás nem terjed ki. A Termékek Ügyfél vagy Kliens fokozatú tárolótermékként szolgálnak. A Termékek egyéb típusú alkalmazásban történő használata vagy a Termék specifikációiban megadottnál nagyobb munkaterhelés idő előtti kopáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet, amire a jelen Jótállás nem terjed ki.

Továbbá a Kingston csak az eredeti Ügyfél számára nyújt jótállási szolgáltatást, aki a Kingstonnal folytatott minősítési eljárás után integrálja eszközeibe a Termékeket.

Valamennyi visszaküldött Termék a Kingston tulajdonába kerül. A csereként szolgáló Termék a Kingston saját belátása szerint új vagy felújított Termék is lehet. A kicserélt vagy megjavított Termékre az eredeti Jótállás hátralévő része, de legalább 90 napos korlátozott jótállás érvényes. A Kingston nem felel semmilyen egyedi szoftverért vagy firmware-ért, konfigurációs vagy memóriaadatokért, amelyeket a Kingston részére bármilyen garanciális okból visszaküldött Termékek tartalmaznak, tárolnak, vagy amelyekkel az ilyen Termékek integrálva vannak.

Az Ügyfélnek anyagvisszaküldési engedélyszámot („RMA”) kell beszereznie a Kingstontól,, mielőtt visszaküldené a Terméket a Kingston részére. Amennyiben a Kingston részére visszaküldött Termék csomagjának külsején nincs jól láthatóan feltüntetve az érvényes RMA szám, akkor a csomagot az Ügyfél költségén visszaküldjük az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél a Kingston RMA osztályának szállítási útmutatása szerint jár el, a Kingston vállalja a hibás termék visszaküldésének költségeit. A Kingstontól az Ügyfél részére történő visszaszállítás költségei a Kingstont terhelik.

A FENTI JÓTÁLLÁSTÓL ÉS AZ ITT MEGHATÁROZOTT MINDEN EGYÉB FELTÉTELTŐL ÉS KITÉTELTŐL FÜGGETLENÜL A KINGSTON MINDEN PROTOTÍPUST, REFERENCIATERVET ÉS SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFAJTA JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BOCSÁT RENDELKEZÉSRE A TERMÉKEKHEZ.

KIZÁRÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK: AMENNYIBEN EGY KINGSTON TERMÉK NEM A FENTI JÓTÁLLÁSNAK MEGFELELŐEN MŰKÖDIK, A KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA A TERMÉK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE, ILLETVE AZ ADOTT TERMÉKNEK MEGFELELŐ JÓVÁÍRÁS, A KINGSTON SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT. A FENTI JÓTÁLLÁSOK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS MINDEN EGYÉB – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – JÓTÁLLÁS ÉS FELTÉTEL HELYÉBE LÉPNEK, DE FACTO VAGY DE IURE, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB MÓDON, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET IS. A KINGSTON SEMMILYEN EGYÉB FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉKEI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, KARBANTARTÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN, ÉS NEM HATALMAZ FEL SEMMILYEN EGYÉB SZEMÉLYT ILYEN FELELŐSSÉGEK VÁLLALÁSÁRA A NEVÉBEN. A JELEN JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN A KINGSTON NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL, AMENNYIBEN AZ ÁLTALA VÉGZETT TESZTELÉS ÉS VIZSGÁLAT SORÁN KIDERÜL, HOGY A TERMÉK ÁLLÍTÓLAGOS HIBÁJA NEM LÉTEZIK, VAGY HOGY A HIBÁT AZ ÜGYFÉL VAGY BÁRMILYEN EGYÉB HARMADIK FÉL OKOZTA RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLATTAL, GONDATLANSÁGGAL, HELYTELEN TELEPÍTÉSSEL VAGY TESZTELÉSSEL, ILLETÉKTELEN JAVÍTÁS MEGKÍSÉRLÉSÉVEL VAGY BÁRMI EGYÉBBEL, AMI KÍVÜL ESIK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATON, VAGY A HIBA BALESET, TŰZ, VILLÁMLÁS VAGY EGYÉB KOCKÁZAT KÖVETKEZMÉNYE.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS: A KINGSTON SEMMILYEN ESETBEN – SEM SZERZŐDÉS, SEM MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) ALAPJÁN – NEM FELEL A VÉLETLEN, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉSI JELLEGŰ KÁROK SEMMILYEN FAJTÁJÁÉRT, SEM A BEVÉTELKIESÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ELVESZETT MEGTAKARÍTÁSÉRT, ÜZLETVESZTÉSÉRT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKÉRT, AZ ADATOK SEMMILYEN ELVESZTÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, ILLETVE A HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK A TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, TELEPÍTÉSÉBŐL, KARBANTARTÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL, MŰKÖDÉSÉBŐL, HIBÁJÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÜK MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDNEK VAGY EZEKKEL FÜGGENEK ÖSSZE, MÉG AKKOR SEM, HA A KINGSTON ÉRTESÜLT ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A KINGSTON TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN SOHA NEM HALADJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A JÓTÁLLÁS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKÉRT FIZETETT VÉTELÁR ÉS A KINGSTON RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGEK ÖSSZEGÉT.

A KINGSTON A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK ELHÁRÍTÁSÁT, AKKOR AZ ILYEN HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSOK A LEHETSÉGES MÉRTÉKIG A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓNAK. A KICSERÉLT TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKA AZONOS AZ EREDETI TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKÁNAK HÁTRALÉVŐ RÉSZÉVEL, DE LEGALÁBB 90 NAPOS KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS.

A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT SEMMILYEN RÉSZE NEM ALKALMAZHATÓ A KINGSTON FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSÁRA VAGY KORLÁTOZÁSÁRA A KINGSTON GONDATLANSÁGA OKOZTA HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN.

Rev. 08/2021