Ảnh hưởng COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới chịu ảnh hưởng không nhỏ dưới sự hạn chế của chính phủ các nước và mong muốn của chúng tôi trong việc đẩy lùi sự lây lan của COVID -19. Phần lớn nhân viên của Kingston Technology và HyperX Gaming tại trụ sở chính của công ty tại Fountain Valley, California được thông báo làm việc tại nhà từ ngày 16 tháng 3. Tất cả các văn phòng Kingston trên toàn thế giới đều tuân theo những hướng dẫn tương tự. Tất cả các thắc mắc và thông tin qua email và các hình thức liên lạc khác đều được xem xét và trả lời một cách kĩ lưỡng. Các giao dịch sản phẩm Kingston và HyperX có thể tạm hoãn trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi sẽ xử lí mọi yêu cầu và các đơn đặt hàng trong thời gian sớm nhất. cảm ơn vì sự cộng tác và thông cảm của các bạn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.