We've updated our Privacy Policy with new contact details for privacy matters. Please review our updated Privacy Policy.

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm Kingston của bạn

Dễ dàng truy cập vào tất cả các thông tin bạn cần trên bất kỳ sản phẩm Kingston nào, từ Câu Hỏi Thường Gặp để hướng dẫn cài đặt đến trình điều khiển và tải xuống.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday–Thursday 08:00–17:00;  Friday 08:00–15:00

Trò chuyện ngay
Gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday–Thursday 08:00–17:00;  Friday 08:00–15:00

0900 0400265

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.