Samoszyfrujące dyski chronią newralgiczne dane biznesowe

Pobierz plik PDF

W ostatnich latach mamy od czynienia z rosnącą liczbą naruszeń bezpieczeństwa, kradzieży i utraty poufnych danych firmowych i osobistych. Globalne uregulowania, takie jak obowiązujące w UE rozporządzenie RODO dotyczące bezpieczeństwa danych, przyniosły ze sobą widmo kar pieniężnych w razie utraty danych wynikającej z niedbałości. Z tego powodu wiele organizacji postanowiło skutecznie zabezpieczyć swoje dane biznesowe. Dane biznesowe to podstawa działalności każdej organizacji, dlatego jedynie ich skuteczna ochrona przed zagrożeniami pozwala na uniknięcie skutków prawnych i finansowych.

Zastosowanie dysków samoszyfrujących (SED, Self-Encrypting Drive), które zapewniają sprzętowe szyfrowanie danych 256-bitową metodą AES, szybko stało się rozwiązaniem pozwalającym zatrzymać coraz częstsze przypadki utraty danych wynikające z kradzieży lub zagubienia komputerów, laptopów i tabletów zawierających poufne dane firmy, kontrahentów i klientów.

Dysk Kingston zgodny ze standardem Opal – zabezpieczenia bez uszczerbku dla wydajności

Dysk Kingston Technology UV500 jest przeznaczony dla organizacji chcących zwiększyć zabezpieczenia systemów klienckich. Wykorzystuje on technologię 3D NAND Flash i jest zgodny ze standardem TCG Opal 2.0, opartym na szyfrowaniu danych 256-bitową metodą AES. Różne rozmiary, takie jak 2.5”, M.2 i mSATA, pozwalają na elastyczne wdrażanie rozwiązań w komputerach stacjonarnych, małych komputerach PC, laptopach i tabletach.

Dysk UV500 jako rozwiązanie zabezpieczające umożliwia działom informatycznym ochronę danych firmowych, takich jak firmowe adresy IP, dane dotyczące klientów lub pracowników, czy też innych wrażliwych danych na firmowych laptopach i komputerach stacjonarnych.

Dlaczego TCG Opal?

Specyfikacja Opal została opracowana przez TCG (Trusted Computing Group). Jest to standard opisujący tworzenie i zarządzanie uniwersalnymi dyskami samoszyfrującymi w celu ochrony danych w drodze i w spoczynku przed utratą, kradzieżą, zmianą przeznaczenia lub końcem eksploatacji dysku.

Łatwość wdrożenia, używania i zarządzania – dyski Kingston zgodne ze standardem TCG Opal przynoszą wiele korzyści każdej organizacji.

Wydajność technologii 3D NAND

Dyski zaprojektowano z użyciem najnowszych technologii oraz technik szyfrowania sprzętowego. Dzięki temu mogą pracować z pełną szybkością przesyłu danych, a szyfrowanie ma minimalny wpływ na wydajność systemu w porównaniu do szyfrowania programowego.

Szyfrowany dysk SSD

System Opal to sprawdzony standard poufności danych, umożliwiający organizacjom zastosowanie sprzętowego szyfrowania jako najefektywniejszego rozwiązania ograniczającego dostęp do nieupoważnionego użycia. Dyski dostępne są w wielu rozmiarach: 2,5” / M.2 / mSATA. Dzięki zgodności z rozporządzeniem RODO umożliwiają firmom spełnienie wymagań przepisowych.

Ochrona przed utratą danych (DLP)

Zminimalizuj ryzyko kradzieży danych w porównaniu do tradycyjnych dysków twardych, które nie są chronione ani zabezpieczone. Oferowane dyski są łatwe do wdrożenia i uzupełniają rozwiązania zabezpieczeń dysków w punktach końcowych pochodzące od niezależnych dostawców oprogramowania, takich jak m.in. WinMagic, Symantec, McAfee i Sophos.

Silniejsze zabezpieczenia

Szyfrowanie jest zawsze włączone i nie można go wyłączyć. Zapobiega to dostępowi do dysku bez uwierzytelnienia. Klucze szyfrujące są generowane w obrębie dysku i nigdy go nie opuszczają.

Niższy koszt eksploatacji (TCO)

Brak potrzeby stosowania złożonej infrastruktury do zarządzania kluczami szyfrującymi. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w systemach operacyjnych, aplikacjach czy narzędziach. Umożliwia to firmom obniżenie kosztów w porównaniu do szyfrowania programowego.

Wykorzystaj korzyści związane ze standardem TCG Opal 2.0

Zgodność dysku Kingston UV500 z najważniejszymi niezależnymi dostawcami oprogramowania TCG Opal, takimi jak m.in. WinMagic Symantec, MacAfee i Sophos, ułatwia zarządzanie i upraszcza wdrażanie.
Najważniejsze cechy:

  • Przydział użytkowników do określonych systemów i administrowanie użytkownikami umożliwiające cofnięcie dostępu użytkownika i zresetowanie hasła
  • Egzekwowanie zabezpieczeń dysku w oparciu o obowiązujące procedury w sposób niezauważalny dla użytkowników
  • Zarządzanie aktywami systemów i użytkownikami poprzez Active Directory i inne rozwiązania
  • Narzędzie przywracające ustawienia fabryczne pozwala administratorowi bezpieczeństwa informacji na szybkie wykasowanie i wymazanie zawartości dysku rozruchowego wybranego komputera.

Dowiedz się więcej o dysku UV500