Testowanie

Testowanie — klucz do zapewnienia jakości pamięci

Firma Kingston opracowała jeden z najbardziej zaawansowanych procesów testowania w branży. Stosujemy wielowarstwowy system testowania pozwalający zapewnić kontrolę jakości w całym procesie projektowania i produkcji. Kliknij tutaj, aby pobrać dokumentację techniczną firmy Kingston dotyczącą testowania.

Proces testowania wdrożony przez firmę Kingston łączy:

 • Testowanie pod kątem specyfikacji

 • Proces kwalifikacji komponentów

 • Testowanie obciążenia środowiskowego, zgodności i niezawodności

 • Testowanie produkcyjne 100 procent produktów

 • Procedury zapewniania jakości i monitorowania stopnia niezawodności

Ten kompleksowy proces pozwala uzyskać niezawodność i zgodność produktów, na których klienci firmy Kingston polegają już od ponad dwóch dekad.

 • Rozpoczęcie procesu

 • Testy konstrukcji i sprawdzanie poprawności inżynieryjnej

 • Kwalifikacja komponentów AVL

 • Kwalifikacja układów DRAM

 • Testowanie produkcyjne

 • Testowanie w 100 procentach

 • Zapewnianie jakości i monitorowanie stopnia niezawodności

 • Podsumowanie

Rozpoczęcie procesu

Inżynierowie i personel techniczny firmy Kingston najpierw przeprowadzają badania rynku komputerowego w celu zidentyfikowania systemów, które będą obsługiwane przez rozszerzenia pamięci.

Firma Kingston korzysta z najnowocześniejszych, wiodących w branży procesów projektowania oryginalnych modułów pamięci. Jako członek organizacji JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), firma Kingston uczestniczy w definiowaniu branżowych standardów.

Oprócz opracowywania produktów korzystających z istniejących technologii, firma Kingston poświęca dużo uwagi technice następnej generacji.

W przypadku każdej nowej konstrukcji proces testowania w firmie Kingston rozpoczyna się od udostępnienia inżynierom płyty prototypu. Proces testowania firmy Kingston ściśle odpowiada założeniom standardu DCAT (definiującego procedury konstrukcji, obsługi komponentów, montażu i testowania). Moduły są testowane na każdym etapie opracowywania.

Testy konstrukcji i sprawdzanie poprawności inżynieryjnej

Firma Kingston poddaje każdy nowy prototyp modułu rygorystycznym testom, aby zapewnić niezawodność, spójność i zgodność konstrukcji. Każdy wyprodukowany moduł jest w 100 procentach zgodny z systemem lub klasą systemów, dla których go zaprojektowano. Każda nowa konstrukcja jest poddawana szczegółowej ocenie i kompleksowym testom. Proces ten obejmuje:

 • Test specyfikacji

 • Test zgodności

 • Test wzorcowy z zastosowaniem oprogramowania

 • Test jakości sygnału i integralności modułu

 • Testy niezawodności

 • Test pasma międzykanałowego

 • Test specyfikacji ATE

Test specyfikacji

W celu zakwalifikowania nowej konstrukcji modułu inżynierowie testują jego prototyp pod kątem specyfikacji, aby upewnić się, że moduł spełnia założenia projektowe. Po zweryfikowaniu prototypu zostaje wyprodukowanych kilka nowych modułów.

Test zgodności

Następnie moduły są testowane na płycie głównej systemu w kontekście aplikacji i systemów operacyjnych najpowszechniej używanych w przypadku danego sprzętu. Firma Kingston przeprowadza testy nie tylko z zastosowaniem nowych systemów operacyjnych, lecz także ich starszych wersji oraz wersji beta. Moduły są również testowane pod kątem zgodności z użyciem narzędzi diagnostycznych producenta systemu.

Test wzorcowy z zastosowaniem oprogramowania

Inżynierowie firmy Kingston testują moduły na płytach systemowych, stosując rzeczywiste aplikacje. Na tym etapie inżynierowie przeprowadzają testy wzorcowe, korzystając z niezależnych narzędzi, między innymi ServerBench, NetBench i WebBench w przypadku pamięci do serwerów, WinStone i WinBench w przypadku pamięci do komputerów stacjonarnych oraz MacBench w przypadku platformy Macintosh.

Test jakości sygnału i integralności modułu

Ten test pozwala określić jakość sygnału oraz integralność modułu. Badając kształt fal i wykonując inne pomiary, inżynierowie testowi firmy Kingston są w stanie wykryć ewentualne problemy dotyczące przesyłania sygnałów elektrycznych do lokalizacji docelowych.

Testy niezawodności

Każda rodzina produktów jest poddawana dwuetapowemu testowi niezawodności. Najpierw moduł jest poddawany serii skalibrowanych testów w wysokiej i niskiej temperaturze obejmujących 1000 cykli. Następnie moduł jest wystawiany na działanie określonej temperatury i wilgotności przez 1000 godzin.

Test pasma międzykanałowego

Ten test, znany również pod nazwą testu „czterech narożników”, polega na poddaniu modułu cyklicznemu działaniu wysokich i niskich napięć oraz temperatury.

Test specyfikacji ATE (Automatic Test Equipment)

Test specyfikacji TE jest przeprowadzany za pomocą zaawansowanych urządzeń pracujących pod kontrolą autorskiego oprogramowania firmy Kingston. Testery firmy Kingston pozwalają na niezwykle sprawne wykonanie wielu procedur testowych.

Produkcja modułu jest rozważana wyłącznie w przypadku pomyślnego zakończenia wszystkich testów inżynieryjnych.

Kwalifikacja komponentów AVL

Proces kwalifikacji komponentów obejmuje następujące etapy:

 • Kwalifikacja układów DRAM

 • Kwalifikacja płytek drukowanych

Ponieważ jednym z najistotniejszych komponentów modułu pamięci są układy DRAM, firma Kingston przeprowadza ścisłą kwalifikację ich dostawców.

Firma Kingston przeprowadza również wstępną kwalifikację chipów do użycia w konstrukcji modułów. Etap ten jest konieczny ze względu na występowanie niewielkich różnic w fizycznej budowie modułów różnych producentów. Firma Kingston testuje w modułach różne marki układów DRAM, aby określić ich jakość i zgodność.

Wszystkie układy DRAM stosowane w pamięciach firmy Kingston są kompleksowo testowane przez naszych sprawdzonych dostawców. Procesy produkcji i testowania stosowane przez takie firmy podlegają również naszej ocenie i kwalifikacji. Ponadto przeprowadzamy regularne audyty zakładów produkcyjnych.

AVL (Advanced Validation Labs) to firma działająca na rynku nowoczesnych technologii, specjalizująca się w testowaniu przed- i poprodukcyjnym oraz sprawdzaniu poprawności działania pamięci, współpracująca z branżowymi producentami OEM.

www.validationlabs.com

Innym ważnym komponentem modułu pamięci jest płytka drukowana (PCB). W miarę wzrostu szybkości systemów i pamięci, jakość płytki drukowanej staje się coraz bardziej krytyczna. Dlatego właśnie firma Kingston nakłada na dostawców płytek PCB wymagania w zakresie kontroli impedancji.

Testowanie produkcyjne

Firma Kingston zawsze stosowała praktykę testowania wszystkich kompletnych produktów w procesie produkcyjnym. Oznacza to testowanie każdej komórki w każdym chipie, w każdym module. W przypadku modułu o pojemności 128 MB są to 1024 miliony komórek.

Podczas przeprowadzania testów produkcyjnych firma Kingston korzysta z wielu typów testerów. Nasi testerzy często korzystają z autorskich rozwiązań firmy Kingston w zakresie oprogramowania i/lub sprzętu. Nasze oprogramowanie do testowania produkcyjnego sprawdza między innymi szybkość modułów i prawidłowość adresowania instrukcji, a także wykrywa wszelkie nieprawidłowości w samym chipie. Ponadto przeprowadzamy niestandardowe testy pozwalające monitorować moduły pod kątem występowania problemów specyficznych dla określonych chipów, płyt systemowych czy środowisk pracy.

Kluczowym czynnikiem wyróżniającym proces testowania w firmie Kingston jest nasze doświadczenie w zakresie projektowania oraz właściwego wykorzystania sprzętu i oprogramowania testowego. Firma Kingston opracowuje oprogramowanie i sprzęt specjalnie pod kątem wykorzystania w procesie testowania na poziomie technologii modułu testowego, co pozwala sprawdzić produkty w szerszym zakresie.

Dodatkowo zatrudniamy specjalistów i korzystamy z określonych zasobów umożliwiających dokładne, efektywne wdrożenie procedur testowych. Firma Kingston stale inwestuje w najnowsze narzędzia oraz ciągle ulepsza autorski sprzęt i oprogramowanie do testowania.

Zapewnianie jakości i monitorowanie stopnia niezawodności

Nawet po osiągnięciu przez moduł etapu masowej produkcji firma Kingston nadal monitoruje jakość, wyrywkowo testując wybrane moduły pod kątem niezawodności.

Ponadto firma Kingston stosuje procedurę pętli, aby ustalić, czy wszelkie problemy techniczne zostały wykryte, odpowiednio zbadane i rozwiązane. Proces ten obejmuje analizę podstawowych przyczyn i prowadzenie szczegółowej dokumentacji wszelkich problemów wykrytych w środowisku zastosowań lub podczas testów wewnętrznych.

Podsumowanie

Te niezwykle rygorystyczne procedury pozwalają produkować pamięć, która doskonale działa zaraz po zakupie i pozwala tworzyć warte zaufania, trwałe i niezawodne produkty. Proces testowy firmy Kingston stale przyczynia się do podwyższenia standardów branżowych. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowego systemu, produkty firmy Kingston są kompleksowo testowane na każdym etapie produkcji modułu. Bez względu na to, czy chodzi o nowy moduł, czy układ produkowany od lat, firma Kingston przeprowadza testy z taką samą dbałością o jakość, zgodność i niezawodność.

Pamięć firmy Kingston cieszy się uznaniem na całym świecie ze względu na sprawdzoną jakość:

 • Najnowocześniejsze zastrzeżone technologie

 • Zaawansowane mechanizmy kontroli jakości

 • Zaangażowanie w produkcję najlepszych w swojej klasie modułów

Proces zapewniania jakości w firmie Kingston nie ogranicza się do testowania. Obejmuje on również nasze usługi serwisowe i pomoc techniczną. Firma Kingston udziela gwarancji na cały okres eksploatacji każdego modułu, świadcząc bezpłatne usługi pomocy technicznej i stosując bezproblemowe procedury zwrotów. Wszystkie procesy firmy Kingston są zgodne ze standardami certyfikatu ISO 9001, który uzyskaliśmy w roku 1994.

Firma Kingston będzie nadal przywiązywać szczególną wagę do zapewniania niezawodności i jakości produktów oraz obsługi klienta.

    Back To Top