W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.

Pamięć i optymalizacja

Optymalizacja pamięci i dysków SSD w serwerach

Jeśli dział informatyczny firmy rozważa wprowadzenie systemu Windows Server 2012 i programu SQL Server 2012, ważne jest, aby znać wpływ zachowania pamięci serwerów oraz pamięci masowej SSD na kluczowe funkcje obu tych platform. W dokumencie utworzonym w imieniu firmy Kingston przez firmę VDX — doskonałą firmę konsultingową specjalizującą się w tworzeniu elastycznych rozwiązań dla komputerów stacjonarnych i centrów danych — przedstawiono wyniki dokładnych testów zastosowania wirtualizacji i oprogramowania SQL Server, a więc dwóch obszarów reprezentujących najlepsze miejsca, dla których warto rozważyć optymalizację pamięci serwerów oraz dysków SSD w celu pełnego wykorzystania nowych możliwości i udoskonaleń w zakresie wydajności oferowanych przez najnowsze wersje tego oprogramowania.

W tym dokumencie przedstawiono pełne szczegółowe informacje, natomiast w poniższej skróconej prezentacji zamieszczono informacje na temat optymalizacji pamięci serwerów, a także najlepsze rozwiązania związane z użyciem dysków SSD w celu obsługi wysokiego obciążenia operacjami We/Wy funkcji Hyper-V systemu Windows 2012 oraz projektowaniem najlepszych architektur sprzętowych zaplecza, które będą obsługiwać program SQL Server 2012 używany w centrum danych.

Wskazówki i zalecenia dotyczące najlepszych rozwiązań w zakresie optymalizacji pamięci i dysków SSD:

  • Podczas tworzenia serwera fizycznego zawsze należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu banków pamięci modułami, zgodnie z trzy- lub czterokanałową architekturą pamięci oraz specyfikacją architektury NUMA. Odwiedź witrynę http://www.kingston.com/pl/business/server_solutions aby uzyskać więcej informacji dotyczących optymalizacji konfiguracji pamięci DRAM serwera fizycznego pod kątem wydajności, pojemności i/lub zużycia energii.

  • Podczas korzystania z funkcji Hyper-V należy używać pamięci dynamicznej, aby zagwarantować efektywne wykorzystanie inwestycji w pamięć serwerów. Szczególną uwagę należy zwrócić na aplikacje, których ustawienia konfiguracji pamięci mogą nie być optymalnie skonfigurowane, takie jak aplikacje do obsługi baz danych, ponieważ mogą one spowodować nieprzewidywalne wyniki użycia pamięci dynamicznej. Zawsze należy znać prawdziwe wymagania dotyczące wydajności pamięci i pamięci masowej rozwiązań, które mają być wirtualizowane.

  • Warto rozważyć umieszczenie plików stronicowania gościnnego na osobnych dyskach VHD umieszczonych na dyskach SSD, zwłaszcza w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym. Dzięki temu taki plik stronicowania gościnnego zapewni najwyższą możliwą wydajność w przypadku braków pamięci hosta funkcji Hyper-V. Warto także rozważyć użycie dysków SSD do obsługi plików inteligentnego stronicowania funkcji Hyper-V w sytuacjach braków pamięci.

  • Podczas wirtualizowania oprogramowania SQL nie należy rezerwować zbyt dużej mocy obliczeniowej ani pojemności pamięci na serwerze. Po przeanalizowaniu działania wystąpień programu SQL Server należy ustalić wymagania dotyczące pamięci i odpowiednio skonfigurować ustawienie max server memory, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pamięci z puli buforów. Pamięć dynamiczna funkcji Hyper-V może być korzystna, gdy jest używany program SQL Server, ale nie musi. Jeśli dla wystąpień prawidłowo skonfigurowano ustawienie max server memory, można przewidzieć, ile pamięci będzie potrzebować maszyna wirtualna, dzięki czemu może nie być wymagane używanie pamięci dynamicznej. Jeśli ustawienie max server memory nie będzie konfigurowane, w konfiguracji maszyny wirtualnej należy używać pamięci statycznej; nie należy używać pamięci dynamicznej, a na serwerze należy umieścić tylko jedno wystąpienie programu SQL Server.

  • Do obsługi baz danych SQL i dzienników transakcji należy używać dysków SSD klasy korporacyjnej. Wydajność dysków SSD będzie przydatna do obsługi bazy danych Tempdb programu SQL Server. Tej bazy z łatwością będzie można używać na serwerze lokalnym, co pozwoli uniknąć rosnących kosztów sieci SAN. Zamiast umieszczać dzienniki transakcji każdej bazy danych na osobnych woluminach, warto skonsolidować je w jednej macierzy dysków SSD, co umożliwi korzystanie z zalet wyższej wydajności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dysków SSD klasy korporacyjnej oferowanych przez firmę Kingston, odwiedź witrynę http://www.kingston.com/pl/ssd/enterprise.

  • Wydajność nietrwałej pamięci masowej VDI znacząco wzrośnie, gdy do pamięci masowej SSD zostaną dodane dyski różnicowe (delta). A mimo skomplikowania, model nietrwałej pamięci VDI jest docelowym modelem gwarantującym odpowiedni zwrot z inwestycji w rozwiązania VDI.

Aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat optymalizacji pamięci DRAM i dysków SSD serwerów pod kątem obsługi systemu Windows Server 2012 i programu SQL Server 2012 oraz zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi najlepszych rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę podczas określania odpowiedniej strategii rozwoju środowiska informatycznego, przeczytaj artykuł Optymalizacja pamięci i dysków SSD pod kątem systemu Windows Server 2012 i programu SQL Server 2012.

        Back To Top