Często zadawane pytania

Więcej pytań

Jakiego interfejsu wymagają dyski SSD DCP1000?
Wymagane jest co najmniej fizyczne gniazdo x8 z minimalnym połączeniem elektrycznym x8, zapewniającym optymalną pracę złącza PCIe Gen. 3. Karta jest zgodna z poprzednimi wersjami standardu PCIe: Gen. 2 i Gen. 11. Ponadto w kompatybilnym gnieździe pracuje też w trybie x4, x2 i x1. FAQ: DCP1000-01
Aby możliwa była obsługa technologii NVMe, jakie jest minimalne wymaganie w stosunku do chipsetów i procesorów?
Wystarczający jest dowolny nowy chipset obsługujący PCIe Gen 3. Na przykład przetestowano i potwierdzono zgodność z chipsetami i5/i7. Przetestowano również i potwierdzono zgodność z chipsetami Intel E3-1xxx i E5-2xxx Chipset E5 może być w wersji 2, 3 lub nowszej. FAQ: DCP1000-02
Jak dysk SSD DCP1000 będzie widoczny w BIOS-ie i systemie operacyjnym?
Dysk SSD DCP1000 będzie widoczny jako 4 fizyczne napędy. Zarówno BIOS, jak i system operacyjny wykryje 4 fizyczne, oddzielne dyski SSD. Dysk można skonfigurować jako pojedynczą macierz RAID lub używać go jako 4 oddzielnych napędów. FAQ: DCP1000-03
Czy dysk SSD DCP1000 wymaga sterowników?
Nie. Dysk SSD DCP1000 jest urządzeniem plug-n-play i współpracuje z większością nowych systemów operacyjnych. Większość współczesnych dystrybucji systemu Linux i wersji systemu Windows posiada wbudowane sterowniki NVMe. Dysk SSD DCP1000 jest zgodny z wbudowanymi sterownikami instalowanymi wraz z systemami Linux i Windows. FAQ: DCP1000-04
Czy ten dysk obsługuje macierze RAID? Jaki jest najlepszy rodzaj macierzy RAID?
Dyski DCP1000 obsługują programowe macierze RAID. Typowe konfiguracje macierzy RAID można tworzyć z użyciem polecenia mdadm w większości systemów operacyjnych opartych na jądrze Linux. Aby poznać zalecane konfiguracje macierzy RAID, należy zwrócić się do firmy Kingston z prośbą o opracowanie na ten temat.

Obsługiwane są też macierze RAID bazujące na systemie plików. W pulach systemu plików ZFS można stosować „surowe” dyski, podobnie zresztą jak w systemie LVM. Systemy plików ZFS/LVM mogą posłużyć do uruchamiania systemu (rozruch umożliwia każdy z 4 woluminów). FAQ: DCP1000-05
Jaka jest wymagana wersja jądra systemu Linux?
Działać będzie każda nowa wersja jądra systemu Linux. Potwierdzono zgodność z wersją 2.6.x (np. Centos 6.6 lub 6.7), 3.x oraz 4.x. Jedyne wymaganie jest takie, aby dana wersja udostępniała sterowniki NVMe. W najnowszych wersjach systemu Linux obsługa technologii NVMe jest wbudowana (np. w Ubuntu 14.04 i nowszych, Centos 7.x i nowszych itp.). Pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych można uzyskać kontaktując się z firmą Kingston. FAQ: DCP1000-06
Czy system należy uruchamiać z przeznaczonego specjalnie do tego dysku SSD SATA?
Ogólnie przyjmuje się, że najbardziej logiczne jest uruchamianie systemu z oddzielnego dysku z systemem operacyjnym (np. z oddzielnego dysku SSD SATA). Dysk DCP1000 pełni rolę napędu danych. W takiej konfiguracji wydajność dysku DCP1000 jest najwyższa. FAQ: DCP1000-07
Czy dysk DCP1000 może służyć jako urządzenie rozruchowe?
Tak, dysk DCP1000 może służyć jako urządzenie rozruchowe. Większość ustawień rozruchu z dysku SSD NVMe można korygować w BIOS-ie systemu. Jednak zaleca się, aby uruchamiać system z oddzielnego dysku z systemem operacyjnym (SATA), a dysk DCP1000 wykorzystywać jako napęd danych. FAQ: DCP1000-08
Jakie korzyści daje wydajność dysku DCP1000?
Dysk DCP1000 oferuje dużą pojemność i wysoką wydajność: wydajność sekwencyjną na poziomie 7 GB/s i wydajność odczytu równą ponad 1 milion IOPS. Dysk DCP1000 to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników chcących poprawić wydajność pracy i czasy reakcji aplikacji. FAQ: DCP1000-09
Do czego można wykorzystać dysk DCP1000?
Dysk DCP1000 sprawdzi się w wielu zastosowaniach, na przykład serwerach frontonu sieci Web, przesyłaniu strumieniowym multimediów, usługach poczty elektronicznej i narzędziach do pracy grupowej, hurtowniach danych, systemach sztucznej inteligencji/eksploracji danych, wirtualizacji/infrastrukturze pulpitów wirtualnych, systemach przetwarzania transakcji na bieżąco, warstwie buforowej, systemach obliczeniowych o wysokiej wydajności (High Performance Computing, HPC) i innych, wymagających niskich opóźnień i wysokiej przepustowości. FAQ: DCP1000-10
Jakie korzyści z wykorzystania dysku DCP1000 mogą odnieść integratorzy systemów?
Dysk DCP1000 daje integratorom systemów i pamięci masowych możliwość zróżnicowania ich oferty produktowej. Dzięki dyskowi DCP1000 integratorzy mogą oferować lepsze, szybsze i bardziej przystępne cenowo rozwiązania. FAQ: DCP1000-11
Jak użyć dysku DCP1000 w macierzy RAID?
Należy utworzyć programową macierz RAID w systemie operacyjnym. FAQ: DCP1000-12
Jakie konfiguracje macierzy RAID obsługuje dysk DCP1000?
Teoretycznie można użyć dowolnego schematu macierzy RAID, zaleca się jednak RAID 0 i RAID 1. Możliwe jest także użycie RAID 5, jednak może mieć ono negatywny wpływ na trwałość dysku SSD, ponieważ ochrona parzystości może wymagać większej liczby operacji zapisu na dysku służącym do przechowywania danych parzystości. FAQ: DCP1000-13
Jaki jest zalecany rozmiar fragmentu w macierzy RAID 0 tworzonej na dysku DCP1000?
Zalecany rozmiar fragmentu w macierzy RAID 0 to 256K. Użytkownicy mogą modyfikować tę wartość w zależności od ich środowiska pracy. FAQ: DCP1000-14
Czy z dyskiem DCP1000 współpracuje sterownik RST NVMe firmy Intel?
Tak, z dyskiem DCP1000 współpracuje sterownik RST NVMe firmy Intel. Sterownik Intel RST będzie współpracował z dyskiem DCP1000. Sterownik Intel RST NVMe jest obsługiwany wyłącznie przez niektóre chipsety Intela. Więcej informacji udostępnia firma Intel: https://downloadcenter.intel.com/download/26224/-Intel-Rapid-Storage-Technology-Enterprise-NVMe-Intel-RSTe-NVMe-RAID-Driver FAQ: DCP1000-15
Ile linii PCIe jest wymagane, aby uzyskać pełną wydajność dysku DCP1000?
Dysk DCP ma postać karty Gen3x8, więc zalecana liczba linii to 8. Jednak po włożeniu do gniazda x4 dysk DCP1000 automatycznie przejdzie na pracę z 4 liniami.
Umieszczenie dysku w fizycznym gnieździe x8 o zbyt niskich parametrach elektrycznych spowoduje dostosowanie do tych parametrów (x1-x8). Skutkiem dostępu do 4 lub mniejszej liczby linii będzie spadek wydajności. FAQ: DCP1000-16
Czy dysk DCP1000 obsługuje uśpienie/hibernację?
Tak, dysk obsługuje polecenia zarządzania zasilaniem standardu NVMe. Domyślnie większość ustawień powodujących automatyczne zmiany trybu zasilania jest dezaktywowana. FAQ: DCP1000-17
Jakie są warunki ograniczonej gwarancji dysku DCP1000?
5 lat – lub do chwili osiągnięcia maksymalnej trwałości dysku. Punkt ten definiuje się jako moment wystąpienia najniższego odczytu (równego 1) atrybutu SSD Life Left (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) dla dowolnego z czterech dysków wewnętrznych. FAQ: DCP1000-18
Czy dysk DCP1000 wymaga napięcia 5 V, 12 V czy obu?
Dysk DCP1000 pracuje wyłącznie z napięciem 12 V pochodzącym z gniazda PCIe. Dostępny jest opcjonalny przewód zasilania dodatkowego, który można wykorzystać w sytuacji, gdy płyta główna nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego zasilania (zdarza się to bardzo rzadko). Niemal wszystkie systemy udostępniają odpowiednie zasilanie bezpośrednio w gniazdach PCIe. Wszystkie problemy dotyczące zasilania należy zgłaszać do firmy Kingston. FAQ: DCP1000-19
Czy dysk DCP1000 obsługuje różne aktywne tryby zasilania?
Nie. Obsługiwany jest tylko jeden tryb zasilania. Jednak obsługiwane są polecenia zarządzania zasilaniem standardu NVMe (automatyczne zarządzanie zasilaniem jest domyślnie wyłączone). FAQ: DCP1000-20
Jaką ilość miejsca przeznaczono na bloki nadmiarowe na dyskach o pojemności 1 TB/2 TB/4 TB?
28% niezależnie od pojemności. FAQ: DCP1000-21
Czy istnieje narzędzie pozwalające zmieniać wartość wskaźnika bloków nadmiarowych na dyskach DCP1000?
Nie. Obszar przeznaczony na bloki nadmiarowe jest konfigurowany fabrycznie na poziomie 28%. FAQ: DCP1000-22
Czy należy wyłączyć buforowanie zapisu na dysku DCP1000?
Nie – nie jest to wymagane, ponieważ spowoduje to obniżenie wydajności dysku SSD. Dysk DCP1000 wyposażono w zabezpieczenie przed utratą zasilania (Pfail), które powoduje przeniesienie danych do pamięci podręcznej w przypadku wystąpienia braku zasilania. Bufor zapisu należy pozostawić włączony. FAQ: DCP1000-23
Jak można zmierzyć wydajność dysku DCP1000?
Firma Kingston udostępnia skrypty umożliwiające przetestowanie wydajności dysku DCP1000. Skrypty sprawdzają przepustowość i wartość IOPS. Firma Kingston może udostępnić skrypt testu długiego i krótkiego wraz z instrukcjami. Więcej informacji udzieli przedstawiciel firmy Kingston. FAQ: DCP1000-24
Czy dysk DCP1000 wyposażono w mechanizm ograniczenia termicznego?
Tak, dysk DCP1000 wyposażono w mechanizm automatycznego ograniczenia termicznego. Jeśli temperatura środowiska pracy przekroczy 80 stopni Celsjusza (temperatura dysku – nie temperatura radiatora), w dysku włącza się mechanizm ograniczenia termicznego. FAQ: DCP1000-25
Jaki procent wydajności pozostaje do dyspozycji podczas pracy mechanizmu ograniczenia termicznego?
Wydajność jest ograniczana o 63 MB/stopień dla odczytu i 50 MB/stopień dla zapisu. FAQ: DCP1000-26
W jakiej temperaturze ograniczenie przestaje działać i przywracana jest pierwotna wydajność?
Wartość progowa włączenia i wyłączenia ograniczania termicznego to 80 stopni Celsjusza mierzona przez wbudowany w kontroler czujnik temperatury. FAQ: DCP1000-27
Czy dysk DCP1000 obsługuje raportowanie kondycji SMART?
Atrybuty SMART można wyświetlać w aplikacji SSD Storage Manager firmy Kingston lub dowolnym innym standardowym narzędziu SMART umożliwiającym dostęp do danych SMART w standardzie M.2. Atrybut SSD Life Left (pozostały czas eksploatacji dysku SSD) jest określany na podstawie wartości dla najbardziej zużytego dysku. FAQ: DCP1000-28
Co powoduje sformatowanie dysku NVMe?
Sformatowanie powoduje wymazanie wszystkich danych z urządzenia NVMe. Po sformatowaniu danych nie można odzyskać i zostają one bezpowrotnie utracone. Przez ograniczony okres wydajność urządzenia powraca do poziomu zbliżonego do wydajności nowego produktu. Z upływem czasu, wraz z rosnącą liczbą operacji zapisu, dysk powróci do wydajności charakterystycznej dla stanu ustalonego. FAQ: DCP1000-29
Czy firma Kingston posiada listę obsługiwanych platform?
Tak, firma Kingston posiada listę zgodnych systemów operacyjnych i sprzętu. FAQ: DCP1000-30
Czy dysk DCP1000 obsługuje zmienne rozmiary sektorów?
Nie, dysk DCP1000 nie obsługuje zmiennych rozmiarów sektorów (czyli 520, 528, 4104, 4160, 4224 bajty). FAQ: DCP1000-31