W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.
Serwerowe dyski SSD klasy korporacyjnej
Wirtualizacja serwerów

Tradycyjne, mechaniczne dyski twarde w zwirtualizowanym hoście mogą mieć poważny wpływ na szybkość losowych operacji We/Wy i dostępu do danych. Pobieranie danych oraz obsługa aplikacji firmowych i użytkowników to czynniki ograniczające ogólną wydajność systemu. Dyski półprzewodnikowe SSD firmy Kingston stanowią idealne rozwiązanie zwiększające wydajność wirtualnych zadań oraz przyczyniają się do osiągnięcia podstawowego celu wirtualizacji, jakim jest „zrobić więcej, angażując mniej środków”.

Wirtualizacja serwerów

Z wzrostem popularności pamięci masowej w chmurze wiążą się nowe wymagania wobec infrastruktury pamięci masowej. Warstwowy model pamięci masowej zapewnia organizacji obecność właściwych danych na odpowiedniej warstwie, aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować wydajność. Zapewniana przez dyski SSD możliwość szybkiego pobierania danych pozwala usługom chmury pracować z najwyższą wydajnością niezależnie od typu przetwarzanych danych.

Zastosowania IT

Oferowane przez firmę Kingston dyski SSD SATA 3.0 klasy korporacyjnej zapewniają użytkownikom bardzo szybki dostęp do danych w wielu różnych zastosowaniach w przedsiębiorstwie. Mogą one być używane jako podłączane bezpośrednio zamienniki dysków twardych w serwerach lub zostać umieszczone w macierzach zewnętrznych, aby przyspieszyć zastosowania ograniczone przez pamięć masową.

Opisy techniczne i filmy
Dyski SSD klasy korporacyjnej a typowe dyski SSD

Co odróżnia dyski półprzewodnikowe klasy korporacyjnej od typowych dysków SSD?
Przeczytaj artykuł

Analizuj dane dysku przy użyciu technologii Self Monitoring Analysis and Reporting Technology
Obejrzyj film

Mierzenie współczynnika wzmocnienia zapisu dla dysków półprzewodnikowych
Obejrzyj film

Testy dysków SSD

Rygorystyczne testy to nasza podstawa, aby dostarczyć najbardziej niezawodne produkty na rynku. 

Wszystkie nasze produkty przechodzą drobiazgowe testy podczas każdego etapu produkcji. Te testy pozwalają zapewnić kontrolę jakości w całym procesie produkcji.

Przeczytaj artykuł

Zachowanie wydajności i trwałości dzięki nadmiarowym blokom pamięci (ang. Over-provisioning, OP)

Aby uniknąć sytuacji wypełnienia całego dysku SSD nieprawidłowymi stronami, realizowana przez kontroler dysku SSD funkcja usuwania pozostałości danych używa nadmiarowych bloków pamięci jako tymczasowego obszaru roboczego. Służy on do zarządzania zaplanowanymi operacjami scalania prawidłowych stron i odzyskiwania bloków wypełnionych nieprawidłowymi (lub usuniętymi) stronami.
Przeczytaj opis techniczny

Jakość usługi (QoS)
Dyski SSD Kingston Data Center serii 500 (DC500R / DC500M) – jednolitość i przewidywalność latencji (czasu odpowiedzi) oraz wydajności IOPS (liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę).
Przeczytaj opis techniczny
Zabezpieczenie na wypadek utraty zasilania (PLP)

Zabezpieczenie PLP/Pfail to ochrona działająca na poziomie sprzętowym i oprogramowania sprzętowego
Przeczytaj opis techniczny

Konfiguracja nadmiarowości (OP) w dyskach SSD DC400 firmy Kingston

Parametr nadmiarowości można ławo ustawić z myślą o różnych celach zależnych od odkreślonego zastosowania lub obciążenia: aby zwiększyć wydajność lub wytrzymałość.
Przeczytaj raport (tylko w języku angielskim)

Przeczytaj raport (tylko w języku angielskim)
Objaśnienie zastosowania nadmiarowych bloków pamięci

Po zakończeniu montażu dysku SSD producent może podczas programowania oprogramowania sprzętowego zarezerwować dodatkowy procent łącznej pojemności dysku na potrzeby nadmiarowych bloków pamięci (ang. Over-Provisioning, OP).
Przeczytaj opis techniczny

Korzyści ze stosowania nadmiarowych bloków pamięci

Nadmiarowe bloki pamięci mogą poprawić wytrzymałość, wydajność i inne parametry dysku SSD.
Przeczytaj opis techniczny

Liczba zapisów dysku dziennie (ang. Drive Writes Per Day, DWPD)

W obliczeniach liczby zapisów dysku dziennie wykorzystuje się parametr TBW dysku w celu obliczenia liczby operacji polegających na całkowitym zapisaniu dostępnej dla użytkownika pojemności dysku dziennie w okresie gwarancji (lub podczas innego okresu obejmującego wiele lat).
Przeczytaj opis techniczny

Harvey Newman - profesor instytutu CalTech opisuje, jak dane pochodzące z CERN (Wielkiego Zderzacza Hadronów) są analizowane i dystrybuowane między różnymi jednostkami badawczymi na całym świecie. Zwraca on uwagę dlaczego dysk DCP1000 odgrywa kluczową rolę w udostępnianiu i przetwarzaniu tych danych, będących podstawą wielu odkryć naukowych.
Obejrzyj film

Interfejs NVMe i technologia SSD

Co oznacza NVMe? NVMe (Non-Volatile Memory Express) to interfejs komunikacyjny i sterownik, którego specyfikacja określa zestaw poleceń i funkcji przeznaczonych dla dysków SSD ze złączem PCIe, pozwalających skutecznie zwiększyć wydajność urządzenia.
Przeczytaj raport

Wyjaśnienie nowości w technologii SSD
Maksymalizacja wydajności i wytrzymałości dysków SSD dzięki nadmiarowym blokom pamięci

Dowiedz się, w jaki sposób zastosowanie nadmiarowych bloków pamięci może redukować opóźnienia dostępu, pozwala utrzymywać wysoką wydajność i umożliwia spełnienie oczekiwań dotyczących wytrzymałości i czasu eksploatacji dysków SSD.
Przeczytaj raport

Przeczytaj raport
Kompleksowa ochrona danych

Kompleksowa ochrona danych chroni dane użytkownika dysku SSD natychmiast po przesłaniu ich z systemu hosta na dysk SSD, a następnie z dysku SSD do komputera hosta. Tego typu ochronę stosuje się we wszystkich dyskach SSD firmy Kingston.
Przeczytaj opis techniczny

Artykuły przeglądowe

Read reports on SSD-related topics.

“Software Defined Storage”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Pamięć i przestrzeń dyskowa w systemie Windows Server 2016 – przewodnik specjalistyczny”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Migracja do systemu Windows Server 2012”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Obserwacje Poczynione W Trakcie Projektów Wirtualizacji Komputerów ”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Database Performance with Enterprise-Class Kingston SSDs”

Obejrzyj film   Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Optymalizacja pamięci i dysków SSD w Windows Server 2012 i programu SQL Server 2012”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

“Aktualizacja starego komputera z użyciem dysku SSD a wydajność nowego komputera z dyskiem twardym ”

Przeczytaj artykuł przeglądowy

Więcej informacji

Produkty zakwalifikowane

Sprawdź tu, które produkty firmy Kingston Technology zostały zakwalifikowane do użycia w Twoim systemie lub oprogramowaniu.

* Punktacja, wyniki i metodologia testów Benchmark jest podana w opublikowanych recenzjach i artykułach według uznania recenzenta i strony internetowej lub publikacji. Poszczególne wyniki mogą różnić się w zależności od urządzenia, urządzenia hosta, oprogramowania oraz użytku.

        Back To Top