W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.

Oficjalna dokumentacja

OBSERWACJE POCZYNIONE W TRAKCIE PROJEKTÓW WIRTUALIZACJI KOMPUTERÓW

Od czasów rozpoczęcia swojej działalności firma Liquidware Labs głęboko angażuje się w transformację komputerów stacjonarnych. Za sprawą wglądu posiadanego dzięki wykorzystywaniu naszego produktu Stratusphere FIT do wspierania oceny oraz produktu Stratusphere UX do walidacji wydajności, możemy wykazać się długoletnią historią obserwacji obejmującą ponad 400 projektów wirtualizacji komputerów opartych na miernikach. Przyjmując agnostyczne podejście, analiza rezultatów tych obserwacji jest jednoznaczna – sukces infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) wymaga nowego podejścia do zrozumienia, jak zasoby na poziomie serwera są mierzone, a następnie stosowane do wsparcia wydajności komputerów stacjonarnych. Niezależnie od tego, czy inwestujesz dopiero po gruntownej analizie, czy rzucasz się od razu na głęboką wodę i optymalizujesz później, musisz wziąć pod uwagę pewne krytyczne właściwości.

Wielu pionierskich użytkowników infrastruktury VDI zakłada, że pomiary obciążenia komputera stacjonarnego przed rozpoczęciem projektu wirtualizacji służą wyłącznie do pomocy w zwymiarowaniu i stworzeniu środowiska głównego serwera. Jest to po części prawda, ale istnieją również inne zalety tej czynności, szczególnie jeżeli mówimy o tworzeniu obrazu optymalnej maszyny wirtualnej (z ang. virtual machine – VM). Naszym zdaniem możemy wymienić kilka korzyści podejścia do infrastruktury VDI opartego na miernikach, w szczególności:

  • Uchwycenie bazowego doświadczenia użytkownika w obecnym środowisku – jest to element niezbędny do zapewnienia takiego samego, a nawet lepszego doświadczenia użytkownika, gdy fizyczne komputery zostaną zastąpione wirtualnymi. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie porównania „przed i po” wykorzystywaniem zasobów i w rezultacie doświadczenia użytkownika.

  • Monitorowanie użycia aplikacji związanego z pulami komputerów i obrazami – ten element oceny pomaga w lepszym stopniu zrozumieć, jakie aplikacje z zainstalowanych są rzeczywiście używane. W rezultacie uzyskujemy wgląd w wymagania użytkowników i grup w zakresie zasobów.

Niezależnie od czasu dokonania pomiaru, należy pamiętać, jak ważne jest ilościowe określenie wymagań użytkowników końcowych związanych z zasobami obliczeniowymi, wspierające i zapewniające optymalne doświadczenie końcowego użytkownika. Jest to punkt zwrotny dla pomyślnego i zoptymalizowanego wdrożenia wirtualizacji komputerów. Niniejszy artykuł nie określa szczegółowych kroków ani całego procesu oceny obciążeń związanych z użytkownikami i maszynami. Podkreśla natomiast jak ważne są zasoby pamięci i przestrzeni dyskowej, a w szczególności ich krytyczny wpływ na doświadczenie użytkownika końcowego i całkowitą wydajność pracy komputerów wirtualnych.

DLACZEGO PAMIĘĆ SERWERA ORAZ ZASOBY PRZESTRZENI DYSKOWEJ MAJĄ TAKIE ZNACZENIE?

Dostarczanie użytkownikom końcowym zasobów obliczeniowych w architekturze komputerów wirtualnych znacząco różni się od tego, jak obsługiwaliśmy, zarządzaliśmy i optymalizowaliśmy komputery w przeszłości. A co ważniejsze, sposób w jaki zarządzamy zasobami serwerów oraz przestrzeni dyskowej w celu wsparcia infrastruktury VDI, opiera się na zidentyfikowaniu i zminimalizowaniu w danym środowisku ilości zasobów w wąskim gardle .

Odkryliśmy, że najczęstsze przypadki zasobów w wąskim gardle, mające miejsce podczas wykorzystywania produktu Stratusphere UX, odnoszą się do współczynników konsolidacji oraz zasobów pamięci i przestrzeni dyskowej. Są to bardzo częste przypadki wpływające na wydajność, którym można zapobiec we wczesnych stadiach wdrażania.

  • Niski współczynnik konsolidacji – często występujące wąskie gardło, wynikające z nierównomiernego użycia zasobów na serwerach głównych. Zrozumienie, jaką rolę pełni procesor oraz pamięć w optymalizacji wydajności interfejsu VDI, jest niezbędne do osiągnięcia zakładanego całkowitego kosztu utrzymania oraz rentowności inwestycji.

  • Nieprawidłowo zwymiarowana pamięć maszyny wirtualnej – przerzucanie pamięci na dysk w ramach systemu operacyjnego gościa jest częstym problemem, który może być przyczyną problemów użytkowników końcowych z wydajnością w architekturze VDI. Może okazać się to szczególnie kłopotliwe, ponieważ udostępnianie i balonowe przydzielanie stron pamięci hosta nie zapobiega ich wymianie, jeżeli system operacyjny maszyny wirtualnej gościa „uważa”, że jest już zapełniony.

  • Przestrzeń dyskowa oraz scenariusze uruchamiania maszyny – pomyślne wdrożenie infrastruktury VDI minimalizuje również liczbę obrazów maszyny wirtualnej potrzebnych do wszystkich przypadków użycia. Taka potrzeba może spowodować negatywne konsekwencje, jak tworzenie scenariuszy uruchamiania maszyny lub logowania, szczególnie jeżeli wymagania przestrzeni dyskowej nie zostaną zmierzone i przypisane do średnich i szczytowych wymagań.

        Back To Top