W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.
Konfiguracje rozruchowe i porady
INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zawiera przydatne informacje na temat ustawień i konfiguracji dysków SSD DCP1000 NVMe AIC firmy Kingston oraz podaje wskazówki dotyczące konfigurowania dysków SSD DCP1000 NVMe zarówno w środowisku Linux, jak i Windows.

Dokument udostępnia też porady z zakresu konfigurowania dysków SSD DCP1000 jako napędów danych z oddzielnym napędem rozruchowym i bez takiego napędu w środowiskach Linux i Windows.

DCP1000
ZALECANA KONFIGURACJA: DCP1000 jako napęd danych

W typowych konfiguracjach dysk SSD DCP1000 jest stosowany jako napęd danych z oddzielnym napędem rozruchowym (zazwyczaj pojedynczym lub podwójnym napędem SATA). Zalecana przez nas konfiguracja obejmuje oddzielne urządzenie rozruchowe i dysk SSD DCP1000 jako główny napęd służący za magazyn danych. Taka konfiguracja udostępnia maksymalną wydajność i pojemność dysku SSD DCP1000 oraz najlepszą rentowność inwestycji w rozwiązania przechowywania danych.

Zalecana konfiguracja:

Zalecana konfiguracja:

Konfiguracja z dyskiem SSD DCP1000 i oddzielnym napędem rozruchowym SATA
 1. Po zainstalowaniu karty DCP1000 na płycie głównej włącz system. Przerwij uruchamianie na ekranie ustawień BIOS-u (zazwyczaj klawiszem DEL lub F2).

 2. Karta DCP1000 będzie widoczna w BIOS-ie jako 4 napędy. Ponadto w BIOS-ie będą też widoczne podłączone urządzenia SATA jako dostępne napędy. Jako główny napęd rozruchowy wybierz jeden z dostępnych napędów SATA. Sprawdź, czy cztery dyski DCP1000 NVMe są nadal widoczne (w menu Boot lub innym menu Advanced).

 3. W nowych instalacjach zaleca się rozruch z użyciem interfejsu UEFI (a nie Legacy, chyba że taki typ rozruchu jest wyraźnie wymagany). Wyboru między opcjami UEFI i Legacy można zazwyczaj dokonać w menu CSM. Należy najpierw włączyć opcję CSM, a następnie wybrać UEFI. UEFI to zalecany tryb pracy dysków SSD DCP1000.

 4. Zapisz ustawienia BIOS-u. Jeśli dowolne z ustawień zmieniły się, uruchom system ponownie.

Instalacja systemu operacyjnego:
 1. Po włączeniu interfejsu UEFI i sprawdzeniu, że napędy SATA są dostępne w BIOS-ie, wykonaj standardową instalację systemu operacyjnego. Na przykład można po prostu zainstalować system z pamięci USB. Podczas procesu instalacji jako dysk docelowy wybierz napęd SATA.

 2. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego upewnij się, że w BIOS-ie napęd SATA został wybrany jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Zainstalowany system operacyjny powinien się odtąd uruchamiać z urządzenia SATA.

KONFIGURACJA OPCJONALNA: Dysk SSD DCP1000 jako napęd rozruchowy

Niektórzy użytkownicy mogą chcieć wykorzystać dysk SSD DCP1000 jako główny napęd rozruchowy. Taka konfiguracja jest oczywiście możliwa. Poniżej opisano procedurę konfigurowania jednego z dysków SSD DCP1000 NVMe jako urządzenia rozruchowego:

KONFIGURACJA OPCJONALNA:

Konfiguracja jednego z dysków SSD DCP1000 jako napędu rozruchowego
 1. Po zainstalowaniu karty DCP1000 na płycie głównej włącz system. Przerwij uruchamianie na ekranie ustawień BIOS-u (zazwyczaj klawiszem DEL lub F2).

 2. Karta DCP1000 będzie widoczna w BIOS-ie jako 4 napędy. Dowolny z nich można wykorzystać jako główne urządzenie rozruchowe. Sprawdź, czy widoczne są 4 napędy (w menu Boot lub innym menu Advanced). Podobnie jak w konfiguracji z rozruchowym urządzeniem SATA w BIOS-ie widoczne są napędy NVMe i SATA.

 3. W nowych instalacjach zaleca się rozruch z użyciem interfejsu UEFI (a nie Legacy, chyba że taki typ rozruchu jest wyraźnie wymagany). Wyboru między opcjami UEFI i Legacy można zazwyczaj dokonać w menu CSM. Należy najpierw włączyć opcję CSM, a następnie wybrać UEFI. UEFI to zalecany tryb pracy.

 4. Zapisz ustawienia BIOS-u. Jeśli dowolne z ustawień zmieniły się, uruchom system ponownie.

Instalacja systemu operacyjnego:
 1. Po włączeniu interfejsu UEFI i sprawdzeniu, że napędy DCP są dostępne w BIOS-ie wykonaj standardową instalację systemu operacyjnego. Na przykład można po prostu zainstalować system z pamięci USB. Podczas procesu instalacji jako dysk docelowy wskaż jeden z napędów NVMe (0, 1, 2 lub 3 na urządzeniu DCP1000). Wybierz preferowany napęd NVMe i zainstaluj na nim system operacyjny. Procedura jest identyczna jak w przypadku instalacji na urządzeniu SATA.

 2. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego upewnij się, że w BIOS-ie odpowiedni napęd NVMe został wybrany jako pierwsze urządzenie rozruchowe. Pozostałe 3 napędy na urządzeniu DCP1000 będą dostępne na napędy danych lub woluminy danych w systemie operacyjnym.

    Back To Top