W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.
Docelowe środowiska i korzyści
Informacje ogólne:

Dyski SSD są powszechnie stosowane w wielu centrach danych i środowiskach korporacyjnych. W wielu zastosowaniach pozwalają uzyskać znaczące korzyści w obszarach całkowitych kosztów utrzymania i rentowności inwestycji. Dyski SSD znajdują obecnie często zastosowanie w wielu dziedzinach, np.: serwerach frontonu sieci Web, przesyłaniu strumieniowym multimediów, usługach poczty elektronicznej i narzędziach do pracy grupowej, hurtowniach danych, systemach sztucznej inteligencji/eksploracji danych, wirtualizacji/infrastrukturze pulpitów wirtualnych, systemach przetwarzania transakcji na bieżąco, warstwie buforowej, systemach obliczeniowych o wysokiej wydajności (High Performance Computing, HPC) i innych. W niniejszym dokumencie omówiono korzyści z zastosowania dysków SSD w konkretnych przypadkach.

Benefits

Środowiska HPC:
Ogólna wydajność:

W środowiskach HPC podstawowym wymaganiem jest jak najwyższa wydajność nominalna. Obciążenia w środowiskach HPC mają charakter obliczeniowy z wykorzystaniem dużych ilości danych, tak więc szybsze pamięci masowe pozwalają uzyskać architektury HPC o wyższej wydajności. W rozwiązaniach HPC korzyści wynikają z wysokich wskaźników IOPS i przepustowości przy niskich opóźnieniach. Przewiduje się, że do roku 2018 60% firm będzie wymagać rozwiązań HPC do obsługi operacji o znaczeniu krytycznym dla ich działalności. Dyski SSD DCP1000 oferują jedne z najbardziej wydajnych rozwiązań w środowiskach HPC dostępnych na rynku.

Wysoka niezawodność:

Kolejnym wymaganiem w środowiskach HPC jest niezawodność. Dyski DCP1000 nadają się doskonale do budowania macierzy RAID. Dzięki umieszczeniu 4 fizycznych urządzeń na jednej karcie można stworzyć programową macierz RAID na jednym dysku SSD DCP1000 . Zazwyczaj, aby stworzyć macierz RAID z dysków SSD, konieczne jest zastosowanie 3-4 urządzeń. Dzięki dyskowi DCP1000 w formie karty rozszerzeń (Add In Card, AIC) można uruchomić macierz RAID na jednej karcie PCIe z wykorzystaniem 4 oddzielnych napędów udostępnianych przez dysk DCP1000. Taka prosta konfiguracja pozwala ograniczyć koszty, złożoność systemu i może zwolnić gniazda PCIe zajęte przez kontrolery HBA. Co równie ważne, wiele systemów nie posiada wystarczającej liczby gniazd PCIe do podłączenia 3-4 dysków SSD PCIe AIC.

Rozrywka i multimedia:
Wydajność sekwencyjna:

Sekwencyjne przesyłanie dużych ilości danych to najczęściej spotykana operacja w tego typu zastosowaniach. Wyższa wydajność sekwencyjna umożliwia przesyłanie większej liczby strumieni z użyciem tylko jednego dysku SSD AIC. Dysk DCP1000 oferuje wydajność sekwencyjną 2-3 razy wyższą od innych rozwiązań na rynku i z tego względu może obsłużyć 2-3 razy więcej strumieni z jednego dysku DCP1000 AIC. Wyższa wydajność sekwencyjna może być najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązania przez nabywców przesyłających strumieniowo multimedia.

Mniejszy format:

Zastosowanie dysków SSD o wyższej wydajności pozwala zredukować miejsce zajmowane przez wdrażany system. Jeśli jedna stacja robocza z jednym dyskiem SSD DCP1000 AIC potrafi wykonać zadania 2 lub 3 standardowych stacji roboczych, ilość zajmowanego miejsca można znacząco zredukować, tym samym doprowadzając do obniżenia całkowitych kosztów utrzymania i podwyższenia rentowności inwestycji o współczynnik wyższy niż koszt samego dysku DCP1000.


Integratorzy serwerów i pamięci masowych:
Zróżnicowana oferta:

Dostawcy systemów mogą obecnie oferować klientom zróżnicowane rozwiązania o wydajności wyższej niż dostępna u innych dostawców. Konstruktorzy systemów wykorzystujący dyski SSD DCP1000 mogą oferować rozwiązania udostępniające najwyższą wydajność na rynku.

Web 2.0 i dostawcy usług w chmurze
Konsolidacja serwerów:

Wyższa wydajność umożliwia osiągnięcie lepszych wyników przy zastosowaniu mniejszych środków, czyli tej samej wydajności przy mniejszej ilości sprzętu. 1 serwer z jednym dyskiem SSD DCP1000 AIC ma wyższą wydajność niż 2 serwery bez dysków SSD DCP1000, w tym wiele serwerów wyposażonych w rozwiązania NVMe AIC firm konkurencyjnych. Konsolidacja serwerów jest możliwa dzięki wyższej wydajności, przy niższych całkowitych kosztach utrzymania i wyższej rentowności inwestycji.

Koszt/całkowite koszty utrzymania:

Dzięki zastosowanych w dyskach SSD DCP1000 przez firmę Kingston technologiom nabywcy kupują taniej więcej przestrzeni dyskowej. Obok atrakcyjnego stosunku PLN/GB te dyski oferują lepsze wskaźniki inne niż same koszty podstawowe Dyski SSD DCP1000 udostępniają wyższe wskaźniki IOPS/PLN, niższe IOPS/W i poprawiony stosunek PLN/obciążenie. Może to znacząco wpływać na ogólny model całkowitych kosztów utrzymania dla dostawców usług Web 2.0 i w chmurze.

        Back To Top