Our office will be closed Monday, July 4th, 2022 for the Independence Day holiday.

Customer Support teams will be available to respond to voice messages and emails on Tuesday, July 5th.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

MLW221 – MobileLite Wireless Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego: v1.1.5.2

Numery katalogowe:

MLW221

Opis:

  • Poprawiono błąd ze znacznikiem czasu na urządzeniach z systemem Android.
  • Rozwiązano problem z niezgodnością punktu dostępu z osobistymi urządzeniami z systemem iOS.

Wymagania:

— Czytnik MobileLite Wireless

— Karta Secure Digital (SD) lub pamięć USB

Uwaga:

Przed kontynuowaniem upewnij się, że czytnik MobileLite Wireless jest w pełni naładowany. Jeśli dioda LED akumulatora świeci na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane. Jeśli ta dioda LED ma kolor bursztynowy (pomarańczowy/czerwony), naładuj czytnik MobileLite Wireless, tak aby ta dioda LED świeciła na zielono.

Urządzenie (SD/USB) używane do aktualizowania czytnika MobileLite Wireless musi być sformatowane z użyciem systemu plików FAT32.

Aby zapoznać się z filmami dotyczącymi formatowania oraz wykonywania innych zadań, użyj poniższego łącza:

http://www.kingston.com/pl/support/technical/howtodt

Ostrzeżenie: Wyjmij wszystkie urządzenia (USB/SD), które nie są używane do aktualizowania oprogramowania sprzętowego czytnika MobileLite Wireless. Firma Kingston nie będzie ponosić odpowiedzialności ze utratę danych, do której może dojść, jeśli urządzenie będzie znajdować się w czytniku w trakcie procesu aktualizacji. NIE WYŁĄCZAJ zasilania czytnika w trakcie procesu aktualizacji. NIE WYJMUJ urządzenia SD/USB z czytnika MLW w trakcie procesu aktualizacji. Wykonanie takich czynności spowoduje uszkodzenie czytnika.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc.

1. Włóż kartę lub pamięć USB do komputera.

2. Kliknij łącze Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego poniżej, aby rozpocząć pobieranie.

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik, przejdź do urządzenia wybranego w kroku 1.

4. Po zakończeniu pobierania rozpakuj plik ZIP do lokalizacji docelowej (urządzenia wybranego w kroku 1). Jest to ważny krok; należy pamiętać, aby zapisać/wyodrębnić plik BIN do katalogu głównego urządzenia (USB/SD), a NIE do folderu. Jeśli nie widać go od razu po przejściu do pamięci USB lub karty, nie znajduje się on w katalogu głównym. W takiej sytuacji znajdź go w pamięci USB lub na karcie i wklej do katalogu głównego.

5. Gdy plik zostanie zapisany w pamięci USB lub na karcie, wyjmij pamięć USB lub kartę z komputera, używając funkcji bezpiecznego usuwania. Na komputerze Mac przeciągnij zainstalowane urządzenie do Kosza. W systemie Windows użyj opcji „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” na pasku zadań (w większości przypadków ta opcja jest dostępna w prawym dolnym rogu).

6. Włóż pamięć USB/kartę do wyłączonego czytnika MobileLite.

7. Włącz czytnik MobileLite Wireless, naciskając przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy.

8. Czytnik MobileLite Wireless zostanie wstępnie włączony i wyemituje sygnał sieci bezprzewodowej. Po kilku sekundach zostanie uruchomiony ponownie i zacznie migać niebieska mostkowa dioda LED.

9. Proces aktualizowania rozpocznie się automatycznie i powinien potrwać kilka minut.

10. Proces będzie zakończony, gdy niebieska mostkowa dioda LED przestanie migać i z powrotem zacznie świecić niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej.

11. Gdy niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej zapali się, a niebieska mostkowa dioda LED przestanie migać, zresetuj czytnik bezprzewodowy MobileLite Wireless. W tym celu naciśnij spinaczem przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 12 sekund. Przycisk resetowania znajduje się na prawo od przycisku zasilania.

Aby upewnić się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) zakończyła się powodzeniem, podłącz swoje urządzenie do czytnika MobileLite Wireless i otwórz ustawienia aplikacji MobileLite w celu sprawdzenia wersji zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego.

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego