FCR-HS3 USB 3.0 Media Reader — Firmware Upgrade
File Name File Size File Version
FCR-HS3-FW-v0134_0111.exe 1,580KB v0134_v0111

Opis:

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego: v0134_v0111

Numery katalogowe:
FCR-HS3

  • Poprawiona kompatybilność z kartami pamięci flash.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Vista (SP2)

Wymagania: FCR-HS3

Ostrzeżenie: Przed uaktualnieniem oprogramowania sprzętowego wyjmij wszystkie karty z czytnika Media Reader. Firma Kingston nie będzie ponosić odpowiedzialności ze utratę danych, do której może dojść, jeśli karta będzie znajdować się w czytniku podczas procesu uaktualniania. Zaleca się, aby NIE odłączać czytnika Media Reader przed zakończeniem procesu uaktualniania.

Instalacja:

  1. 2. Kliknij powyższe łącze oprogramowania w wersji FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe lub przycisk Pobierz poniżej, aby rozpocząć pobieranie.
  2. Odszukaj pobrany plik FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić rozpakowywanie pliku.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz Pulpit (aby ułatwić sobie odszukanie rozpakowanego pliku).
  4. Odszukaj rozpakowany plik FCR-HS3 Firmware v0134_0111.exe na pulpicie i kliknij go dwukrotnie.
  5. Podłącz czytnik FCR-HS3 (jeśli nie jest podłączony) i poczekaj, aż komputer zakończy jego rozpoznawanie.
  6. Kliknij polecenie Aktualizuj, aby zainicjować aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  7. Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlone okno z komunikatem o powodzeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  8. Odłącz czytnik i podłącz go ponownie do komputera, aby zakończyć procedurę.

Uwaga dla użytkowników komputerów MAC

Narzędzie do uaktualniania oprogramowania sprzętowego nie jest zgodne z systemem Mac OS.