MLWG2 - MobileLite Wireless
File Name File Size File Version
MLWG2_SDK_4110.exe 232.26MB v.1

Opis

Kod źródłowy MLWG2

Oprogramowanie dostarczone z tym produktem zawiera objęty prawem autorskim kod udostępniany na podstawie licencji Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2. Licencja GPL pozwala dowolnie kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oprogramowanie, a żadne dodatkowe oświadczenia lub dokumentacja, włącznie z umowami licencyjnymi użytkownika końcowego, nie mogą nakładać ograniczeń w tym zakresie.

Ostrzeżenie!
Firma Kingston nie zapewnia pomocy technicznej do tego kodu źródłowego.