MLWG2 – Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) MobileLite Wireless G2

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego: v2.0.0.6

Numery katalogowe:

MLWG2

Opis:

— Rozwiązano problemy z folderami w systemie plików FAT32.

Wymagania:

- MobileLite Wireless G2
- karta Secure Digital (SD) lub pamięć USB (system plików FAT32)

Procedura uaktualniania:

- Przed kontynuacją należy upewnić się, że czytnik MobileLite Wireless jest w pełni naładowany. Jeżeli dioda LED akumulatora urządzenia świeci się na zielono i nie miga, jest ono w pełni naładowane. Jeżeli dioda LED świeci się na bursztynowo (pomarańczowo/czerwono), należy naładować czytnik MobileLite Wireless, dopóki dioda nie zacznie świecić na zielono.

- Urządzenie (SD/USB) używane do aktualizowania czytnika MobileLite Wireless musi być sformatowane w systemie plików FAT32.

Film przedstawiający sposób formatowania, a także inne filmy instruktażowe znajdziesz klikając poniższy link: http://www.kingston.com/pl/support/technical/howtodt

Ostrzeżenie: Należy wyjąć wszystkie urządzenia (USB/SD), które nie są używane do aktualizowania oprogramowania sprzętowego (firmware) czytnika MobileLite Wireless G2. Firma Kingston nie będzie ponosić odpowiedzialności ze utratę danych, do której może dojść, jeśli urządzenie będzie znajdować się w czytniku w trakcie procesu aktualizacji. NIE WYŁĄCZAJ zasilania czytnika w trakcie procesu aktualizacji. NIE należy wyjmować karty SD/pamięci USB z urządzenia MLWG2 podczas procesu uaktualniania. Może to spowodować uszkodzenie czytnika.

Jeśli masz jakieś inne pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej, aby uzyskać bezpłatną pomoc. Pomoc techniczna: (877) 546-4786.

1. Włóż kartę lub pamięć USB do gniazda komputera.

2. Kliknij link „Pobierz uaktualnienie oprogramowania sprzętowego (firmware)” poniżej, aby rozpocząć pobieranie.

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik, przejdź do urządzenia wybranego w kroku 1.

4. Po zakończeniu pobierania rozpakuj plik ZIP do wybranej lokalizacji (takiej samej, jak w przypadku urządzenia wybranego w kroku 1). Jest to ważny krok; należy pamiętać, aby zapisać plik BIN do katalogu głównego urządzenia (USB/SD), a NIE do katalogu. Jeśli nie widać go od razu po przejściu do pamięci USB lub karty, nie znajduje się on w katalogu głównym. Wystarczy znaleźć go na pamięci USB lub karcie, a następnie przenieść do katalogu głównego.

5. Po zapisaniu pliku na pamięci USB lub karcie przeprowadź procedurę „bezpiecznego usuwania” pamięci USB lub karty z komputera. Na komputerze Mac przeciągnij zainstalowane urządzenie do Kosza. W systemie Windows użyj opcji „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” na pasku zadań (w większości przypadków opcja ta jest dostępna w prawym dolnym rogu).

6. Włóż pamięć USB/kartę do gniazda wyłączonego czytnika MobileLite Wireless G2.

7. Włącz urządzenie MobileLite Wireless G2, naciskając przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy.

8. Urządzenie MobileLite Wireless G2 zostanie wstępnie włączone i wyemituje sygnał sieci bezprzewodowej. Po kilku sekundach zostanie uruchomione ponownie i zacznie migać niebieska mostkowa dioda LED.

9. Proces aktualizowania rozpocznie się automatycznie (powinien trwać kilka minut).

10. Proces będzie zakończony, gdy niebieska mostkowa dioda LED przestanie migać i ponownie zacznie świecić niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej.

11. Gdy niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej zapali się, a niebieska mostkowa dioda LED przestanie migać, zresetuj czytnik bezprzewodowy MobileLite Wireless G2. W tym celu naciśnij spinaczem przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 12 sekund. Przycisk resetowania znajduje się na prawo od przycisku zasilania. Aby upewnić się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) zakończyła się powodzeniem, podłącz swoje urządzenie do czytnika MobileLite Wireless G2 i otwórz ustawienia aplikacji MobileLite w celu sprawdzenia wersji zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego.

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego