Our office will be closed Monday, July 4th, 2022 for the Independence Day holiday.

Customer Support teams will be available to respond to voice messages and emails on Tuesday, July 5th.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

MLWG3 i MLWPRO – aktualizacja oprogramowania sprzętowego czytników MobileLite Wireless

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: wersja 3.0.0.19 dla MLWG3 i 4.0.0.15 dla MLWPRO

Numery katalogowe:

MLWG3 i MLWG3/64

Opis:

– Poprawiona stabilność usługi Samba
– Dodanie polecenia wymuszonego odinstalowania pamięci USB/karty SD
– Dodanie w tle procesu podłączania/odłączania pamięci USB/karty SD umożliwiającego monitorowanie

Wymagania:

– Czytnik MobileLite Wireless G3 lub MobileLite Wireless Pro
– Karta Secure Digital (SD) lub pamięć USB

Procedura aktualizacji:

– Upewnij się, że pobierany poniżej plik oprogramowania sprzętowego jest poprawny. Czytniki MLWG3 i MLWPRO nie korzystają z takiego samego oprogramowania. Sprawdź dokładnie typ posiadanego urządzenia. Czytnik MLWG3 jest biały, a MLWPRO czarny.

– Urządzenie (SD/USB) używane do aktualizowania czytnika MobileLite Wireless musi być sformatowane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

Film przedstawiający sposób formatowania, a także inne filmy instruktażowe znajdziesz, klikając poniższy link: http://www.kingston.com/pl/support/technical/howtodt

– Przed kontynuowaniem upewnij się, że czytnik MobileLite Wireless jest w pełni naładowany lub trwa jego ładowanie. Jeżeli dioda LED baterii urządzenia świeci stale na zielono, jest ono w pełni naładowane. Jeśli ta dioda LED ma kolor bursztynowy (pomarańczowy/czerwony), podłącz czytnik MobileLite Wireless do ładowarki.

Ostrzeżenie: Odłącz wszystkie urządzenia (USB/SD) podłączone od czytnika MobileLite, które nie służą do aktualizowania oprogramowania. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności ze utratę danych, do której może dojść, jeśli urządzenie będzie znajdować się w czytniku w trakcie procesu aktualizacji. NIE WYŁĄCZAJ zasilania czytnika w trakcie procesu aktualizacji. NIE ODŁĄCZAJ urządzenia SD/USB od czytnika MLW w trakcie procesu aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie czytnika i/lub urządzenia pamięci.

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami oraz aby uzyskać pomoc zwracaj się do naszej bezpłatnej pomocy technicznej. Pomoc techniczna: (877) 546-4786.

1. Podłącz kartę SD lub pamięć USB do komputera.

2. Kliknij poniżej łącze „Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego” dla odpowiedniego czytnika MLW, aby rozpocząć pobieranie.

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji zapisywanego pliku, przejdź do urządzenia wybranego w kroku 1. Jeśli taki monit nie zostanie wyświetlony, otwórz folder pobierania.

4. Po zakończeniu pobierania upewnij się, że pobrany plik binarny został zapisany w katalogu głównym urządzenia (USB/SD) a NIE w folderze. Jeśli pliku nie widać od razu po przejściu do pamięci USB lub karty SD, nie znajduje się on w katalogu głównym. W takiej sytuacji odszukaj pobrany plik binarny i zapisz go w katalogu głównym pamięci USB lub karty SD.

5. Po zapisaniu pliku w katalogu głównym pamięci USB lub karty SD przeprowadź procedurę „bezpiecznego usuwania” pamięci USB lub karty SD z komputera. Na komputerze Mac przeciągnij zainstalowane urządzenie do Kosza. W systemie Windows użyj opcji „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” na pasku zadań (zazwyczaj opcja ta jest dostępna w prawym dolnym rogu).

6. Podłącz pamięć USB/kartę SD do wyłączonego czytnika MobileLite Wireless.

7. Włącz czytnik MobileLite Wireless, naciskając przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy.

8. Czytnik MobileLite Wireless zostaje wstępnie włączony i emituje sygnał sieci bezprzewodowej. Po kilku sekundach zostaje uruchomiony ponownie i zaczyna pulsować niebieska dioda LED trybu mostka.

9. Proces aktualizowania rozpoczyna się automatycznie i powinien trwać ok. 10 minut.

10. Zakończenie procesu wskazuje brak pulsowania niebieskiej diody LED trybu mostka i świecenie niebieskiej diody LED sieci bezprzewodowej.

11. Gdy niebieska dioda LED sieci bezprzewodowej zapali się i zgaśnie niebieska dioda LED trybu mostka, zresetuj czytnik MobileLite Wireless. W tym celu naciśnij spinaczem przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 13 sekund. Przycisk resetowania znajduje się na prawo od przycisku zasilania.

Aby upewnić się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończyła się powodzeniem, połącz urządzenie mobilne z czytnikiem MobileLite Wireless i uruchom aplikację MLW, otwórz Ustawienia i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego w informacjach o czytniku MLW.

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego czytnika MLWG3

Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego czytnika MLWPRO