SHPM2280P2 - HyperX SSD

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji OC34L5TP

Numery katalogowe:

SHPM2280P2, SHPM2280P2H

Opis:

Poprawiliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SHPM2280P2. Zalecamy niezwłoczne zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskami Predator związane z zastosowaniem ich w trybie RAID na platformie Z170. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 0C34L0C34L5TP znajdują się w sekcji „Informacje o wersji” poniżej. Tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 0C34L5TP jest przeznaczona dla systemów Windows 10, 8.1, 8 i 7 z dodatkiem SP1. W BIOS-ie należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego gniazda M.2 (lub zastosować adapter HHHL PCIe sprzedawany z zestawem SHPM2280P2 H). Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać adapterów innych firm.

Oprogramowanie Kingston SSD Manager (KSM), aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dokument opisujący procedurę aktualizacji oraz informacje o wersji zostały dołączone do pobieranego pliku.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Windows 10, 8.1, 8 i 7 (SP1):

Pobierz oprogramowanie sprzętowe dla dysków o wszystkich pojemnościach

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (Windows)

Informacje o wersji