Our office will be closed Monday, July 4th, 2022 for the Independence Day holiday.

Customer Support teams will be available to respond to voice messages and emails on Tuesday, July 5th.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

SHPM2280P2 - HyperX SSD

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji OC34L5TP

Numery katalogowe:

SHPM2280P2, SHPM2280P2H

Opis:

Poprawiliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SHPM2280P2. Zalecamy niezwłoczne zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskami Predator związane z zastosowaniem ich w trybie RAID na platformie Z170. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 0C34L0C34L5TP znajdują się w sekcji „Informacje o wersji” poniżej. Tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 0C34L5TP jest przeznaczona dla systemów Windows 10, 8.1, 8 i 7 z dodatkiem SP1. W BIOS-ie należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego gniazda M.2 (lub zastosować adapter HHHL PCIe sprzedawany z zestawem SHPM2280P2 H). Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać adapterów innych firm.

Oprogramowanie Kingston SSD Manager (KSM), aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dokument opisujący procedurę aktualizacji oraz informacje o wersji zostały dołączone do pobieranego pliku.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Windows 10, 8.1, 8 i 7 (SP1):

Pobierz oprogramowanie sprzętowe dla dysków o wszystkich pojemnościach

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (Windows)

Informacje o wersji