Kingston Support will be closed two hours early on Friday May 27 and closed all day Monday for Memorial Day.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Dysk SSD KC1000

Aktualizacja oprogramowania modelu SKC1000 wer. E7FT04.9

Part Numbers:

SKC1000/240G, SKC1000/480G, SKC1000/960G

Description:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SKC1000. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji E7FT04.9 znajdują się w dokumencie Informacje o wersji poniżej. Podobnie jak w przypadku każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych przed instalacją aktualizacji.

Aby kontynuować aktualizację na platformie Windows, pobierz i zainstaluj oprogramowanie Kingston SSD Manager korzystając z łącza poniżej. Możesz wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, wybierając w aplikacji model SKC1000 i klikając przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aplikacja musi być uruchomiona z użyciem uprawnień administratora.

Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego w celu jego uaktywnienia konieczne jest wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie całego systemu.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Downloads:

Kingston SSD Manager

Informacje o wersji