Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

Dysk SSD KC1000

Aktualizacja oprogramowania modelu SKC1000 wer. E7FT04.9

Part Numbers:

SKC1000/240G, SKC1000/480G, SKC1000/960G

Description:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SKC1000. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji E7FT04.9 znajdują się w dokumencie Informacje o wersji poniżej. Podobnie jak w przypadku każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych przed instalacją aktualizacji.

Aby kontynuować aktualizację na platformie Windows, pobierz i zainstaluj oprogramowanie Kingston SSD Manager korzystając z łącza poniżej. Możesz wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, wybierając w aplikacji model SKC1000 i klikając przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aplikacja musi być uruchomiona z użyciem uprawnień administratora.

Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego w celu jego uaktywnienia konieczne jest wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie całego systemu.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Downloads:

Kingston SSD Manager

Informacje o wersji