SKC300S3 — aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku półprzewodnikowego SSDNow KC300

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 605ABBF0

Numery katalogowe:
KC300S37A/60G, SKC300S37A/120G, SKC300S37A/180G, SKC300S37A/240G, SKC300S37A/480G

Description:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SKC300S37A. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 605ABBF0 znajdują się w sekcji „Informacje o wersji” poniżej. Tak samo jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej zalecamy wykonać kopię zapasową danych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 605ABBF0 jest przeznaczona dla systemów Windows 10, 8.1, 8 i 7 z dodatkiem SP1. W BIOS-ie należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego portu SATA. Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać portów SATA innych firm.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, należy pobrać i zainstalować aplikację Kingston SSD Manager. Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji dla dysków SSD firmy Kingston® zainstalowanych w danym komputerze. W takim przypadku należy kliknąć przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby rozpocząć proces aktualizacji. Po zakończeniu tego procesu zaleca się bezpieczne zamknięcie systemu, odczekanie 10 sekund i ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga: Aplikację należy uruchamiać z uprawnieniami administratora. Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ, PRZEZ ZAPRZECZENIE SWOIM DZIAŁANIOM LUB W INNY SPOSÓB, O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO, ŻE JEST INACZEJ.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Windows 10, 8.1, 8 i 7 SP1:

Pobierz aplikację Kingston SSD Manager z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Informacje o wersji