SKC3007A – Zestaw narzędzi zabezpieczeń dla dysku Kingston KC300

Wer. oprogramowania sprzętowego: 600ABBF0

Numery katalogowe:

SKC3007A/60GB, SKC3007A/120GB, SKC3007A/180GB, SCK3007A/240GB, SKC3007A/480GB

Description

Zestaw narzędzi zabezpieczeń dla dysku Kingston KC300 udostępnia funkcje przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych dysku za pomocą jego identyfikatora zabezpieczającego PSID oraz włączania/wyłączania szyfrowania IEEE1667 (lub Microsoft eDrive). Zestaw narzędzi pracuje wyłącznie z dyskami KC300 obsługującymi standardy TCG Opal 2.0 i IEEE1667. Wersję dysku SSD można sprawdzić, porównując jego etykietą z tą pokazaną poniżej.

Jeśli na etykiecie znajduje się identyfikator PSID, zestaw narzędzi będzie współpracował z danym dyskiem.

Użytkownicy systemów Windows 8.1, 8 i 7 muszą uruchomić ten program narzędziowy z uprawnieniami administratora. Podręcznik użytkownika został dodany do pobieranego oprogramowania.

ZESTAW NARZĘDZI ZABEZPIECZEŃ DLA DYSKU KINGSTON KC300 JEST DOSTARCZANY WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. ZESTAW NARZĘDZI ZOSTAJE DOSTARCZANY „W STANIE, W JAKIM JEST” DO UŻYTKOWANIA WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZAPEWNIEŃ.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO ZESTAWU NARZĘDZI, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE ZESTAW NARZĘDZI BĘDZIE ZAWSZE OSIĄGALNY, DOSTĘPNY, BĘDZIE DZIAŁAŁ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE, DOKŁADNIE, BĘDZIE KOMPLETNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Zestaw narzędzi zabezpieczeń dla dysku Kingston KC300 (Windows)

Podręcznik użytkownika