SKC400S37 SSD – Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji SAFM001B

Numery katalogowe:

SKC400S37/128G, SKC400S37/256G, SKC400S37/512G, SKC400SKC400S37/1T

Opis:

Poprawiliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SKCSKC400S37. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w sytuacji, gdy występują problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji SAFM001B znajdują się w dokumencie „Informacje o wersji” poniżej.

Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymaga użycia nośnika rozruchowego (USB, DVD lub CD). Aktualizacji nie można uruchomić w systemie Windows, Linux lub Mac OS.

Tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przed instalacją nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych. W BIOS-ie należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI. Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać adapterów innych firm.

Wszystkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Uwaga: Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymaga użycia nośnika rozruchowego (USB / DVD / CD). Instrukcje zawiera Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Pobierz plik obrazu rozruchowego ISO z aktualizacją

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Informacje o wersji SAFM001B