Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

SV200S3 — dysk SSD SSDNow S200

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji S8FM06.9

Numery katalogowe:

SS200S3/30G

Opis:

Ulepszyliśmy oprogramowanie sprzętowe dysku SS200S3/30G. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji, jeżeli wystąpią problemy z dyskiem. Informacje dotyczące ulepszeń w oprogramowaniu sprzętowym w wersji S8FM06.9 znajdują się w sekcji „Informacje o wersji (PDF)” poniżej. Podobnie jak w przypadku każdej innej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przed instalacją nowej wersji warto zrobić kopię zapasową danych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego S8FM06.9 jest przeznaczona do systemów Windows 8.7 SP1, Vista SP2 i XP SP3. W systemie BIOS należy skonfigurować kontroler SATA do działania w trybie AHCI, a dysk należy podłączyć do natywnego portu SATA. Podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego nie można używać portów SATA innych firm.

Użytkownicy systemów Windows 8.7 i Vista muszą uruchomić narzędzie z uprawnieniami administratora. Informacje dotyczące procedur aktualizacji zostały dołączone do pobieranego pakietu.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ, PRZEZ ZAPRZECZENIE SWOIM DZIAŁANIOM LUB W INNY SPOSÓB, O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO, ŻE JEST INACZEJ.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz odpowiedni plik poniżej.

Pliki do pobrania:

Windows 8.7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2 i XP z dodatkiem SP3:

Pobieranie oprogramowania sprzętowego (Windows)

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego (system Windows)

Informacje o wersji

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.