Często zadawane pytania

Part Specific FAQs

Jak odzyskać hasło?

Urządzenie jest zabezpieczone w taki sposób, że nie istnieją żadne ukryte hasła ani sposoby, dzięki którym firma IronKey może przywrócić dostęp do pamięci.

IronKey Basic S1000:

Jeśli nie pamiętasz hasła, możemy służyć wyłącznie wskazówkami pomocnymi w przypomnieniu sobie lub odzyskaniu hasła. Po 10 kolejnych nieudanych próbach wprowadzenia hasła nastąpi jedno z dwóch zdarzeń, w zależności od konfiguracji urządzenia: automatyczny reset lub nieodwracalne samozniszczenie.Ta opcja jest ustawiania podczas początkowej konfiguracji urządzenia, można ją modyfikować w menu Preferencje panelu sterowania IronKey.Reset polega na wymazaniu wszystkich danych i kluczy szyfrowania AES przechowywanych w pamięci, a odzyskanie danych jest niemożliwe. Jednak urządzenie można ponownie zainicjować i nadal z niego korzystać.

Uwaga: Ta opcja musi zostać uprzednio skonfigurowana w panelu sterowania IronKey. Nie ma możliwości zmiany opcji samozniszczenia na reset, jeśli urządzenie jest zablokowane.

IronKey Enterprise S1000:

Użytkownicy pamięci IronKey Enterprise S1000 powinni zwracać się o pomoc związaną z hasłami do swojego administratora pamięci IronKey Enterprise.

FAQ: KDT-062816-S1000-02
Jak podnieść wersję pamięci IronKey S1000 z Basic na Enterprise?
1. Podłącz pamięć S1000 w wersji Basic do portu USB komputera z systemem Windows lub Mac i poczekaj na jej wykrycie.

2. W systemie Windows przejdź do Eksploratora Windows W systemie Mac kliknij dwukrotnie ikonę Ironkey po jej dodaniu na pulpicie.

3. W systemie Windows dwukrotnie kliknij napęd opisany „IronKey Unlocker”. Następnie uruchom program „Ironkey.exe”. W systemie Mac kliknij dwukrotnie plik „Ironkey.app”.

4. Zaloguj się do pamięci USB.

5. Kliknij Settings (Ustawienia), a następnie Tools (Narzędzia).

6. Kliknij polecenie Upgrade to Enterprise (Ulepsz do wersji Enterprise).

7. Wprowadź kod aktywacyjny otrzymany od administratora pamięci Ironkey i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego.

8. Kliknij przycisk Activate (Aktywuj).

9. Wykonaj wyświetlane instrukcje i zakończ konfigurację urządzenia IronKey.

Wszelkie pytania lub problemy związane z urządzeniem należy kierować do administratora systemu. FAQ: KDT-062816-S1000-03
Pracownik odchodzi z firmy i muszę przygotować pamięć Enterprise dla nowego użytkownika. Kiedy usunąć użytkownika lub pamięć z konsoli administratora?

Użytkownika i/lub urządzenia NIE wolno usunąć, jeśli pamięć ma zostać przydzielona innemu użytkownikowi. Administrator powinien ponownie zainicjować pamięć. Poniżej opisano konsekwencje usunięcia urządzenia lub użytkownika.

Usunięcie urządzenia

Usunięcie urządzenia z konsoli systemu powoduje wyświetlenie komunikatu:

Wybrano 1 urządzenie do usunięcia. Tej operacji nie można cofnąć. Czy chcesz kontynuować? Po kliknięciu przycisku OK system informuje o pomyślnym usunięciu urządzenia.

Konsekwencje: Po podłączeniu pamięci zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. Jednak hasło nie istnieje, ponieważ pamięć została usunięta. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Usunięcie użytkownika

Przed usunięciem użytkownika zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Chcesz usunąć tego użytkownika. Spowoduje to też usunięcie urządzenia. Czy chcesz kontynuować?

Konsekwencje: Po podłączeniu pamięci zostanie wyświetlona prośba o podanie hasła. Jednak hasło nie istnieje, ponieważ pamięć została usunięta. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Z pamięci można korzystać wyłącznie bez połączenia z Internetem.

FAQ: KDT-062816-S1000-05
Czy istnieje możliwość zmiany wersji pamięci z zarządzanej Enterprise na Basic?

Nie, takiej możliwości nie ma, ponieważ taka operacja powodowałaby powstanie luki w zabezpieczeniach pamięci. Co więcej, po zmianie wersji urządzenia z Basic na Enterprise nie można powrócić do wersji Basic nawet po zresetowaniu lub zmianie przypisania pamięci z użyciem usługi IronKey Enterprise Cloud Management lub serwera firmowego.

FAQ: KDT-062816-S1000-04
Jaka jest różnica między poleceniami Wyłącz i Zdetonuj w usłudze Silver Bullet?

Usługa Silver Bullet udostępnia dwie główne funkcje: Urządzenie można wyłączyć (i następnie ponownie włączyć) bądź zdetonować. Detonacja urządzenia oznacza uruchomienie jego wbudowanego mechanizmu samozniszczenia, co powoduje jego trwałą nieprzydatność. Wyłączone urządzenia można odblokowywać lub ponownie inicjować (po włączeniu) i przydzielać innym użytkownikom. W przeciwieństwie do detonacji wyłączenie urządzenia nie powoduje zwolnienia licencji.

FAQ: KDT-062816-S1000-06
Czy można korzystać z pamięci Enterprise nawet po anulowaniu usługi EMS?

Jeśli w firmie włączono funkcję nawiązywania połączenia z siedzibą, a konto zostało zawieszone, pamięć jest bezużyteczna. Logowanie się w pamięci i jej użycie jest niemożliwe. Użycie pamięci jako urządzenia autonomicznego jest możliwe wyłącznie, jeśli została ona skonfigurowana bez usługi Silver Bullet i nawiązywania połączenia z siedzibą.

FAQ: KDT-062816-S1000-07
Właśnie kupiona pamięć S1000 Enterprise wyświetla prośbę o kod aktywacyjny. Jak ją aktywować?

Niestety, wygląda na to, że ta pamięć może być niewłaściwego typu. Należy pamiętać, że urządzenia IronKey Enterprise są przeznaczone do pracy w dużych organizacjach, gdzie wymagane jest centralne zarządzanie za pośrednictwem usługi zarządzania pamięciami IronKey Enterprise, która wymaga wykupienia oddzielnej rocznej licencji dla każdego urządzenia. To właśnie usługa zarządzania umożliwia generowanie kodów aktywacyjnych i centralne administrowanie pamięciami. Aktywowanie konta Enterprise jest niemożliwe bez co najmniej dwóch urządzeń. W tym przypadku właściwym urządzeniem jest pamięć S1000 Basic. Do jej użytkowania nie są niezbędne oprogramowanie zarządzające ani licencja.

FAQ: KDT-062816-S1000-08
Where do I find the serial number for my Ironkey drive?
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1(800)435-0640 (closed)