Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Jak sformatować kartę pamięci flash?

Ostrzeżenie: Sformatowanie karty pamięci flash spowoduje wymazanie wszystkich znajdujących się na niej plików.
Większość urządzeń obsługujących karty pamięci flash (np. aparaty cyfrowe) zapewniają funkcję formatowania. Przed jej użyciem należy upewnić się, że dane urządzenie obsługuje dany typ i pojemność karty. Należy również sprawdzić, czy zakładany system formatowania jest obsługiwany przez inne urządzenia, z którymi może być używana karta (np. aparat może sformatować kartę w systemie FAT32, lecz ramka na zdjęcia cyfrowe obsługuje wyłącznie standard FAT).

W przypadku korzystania z czytnika kart i komputera PC w celu sformatowania karty utwórz obszar "Mój komputer" (w systemie Windows XP) lub "Komputer" (w systemie Windows Vista i 7), a następnie wyróżnij napęd odpowiadający karcie. Upewnij się, że wybrano właściwą literę. Kliknij napęd prawym przyciskiem myszy. Z menu wybierz polecenie "Formatuj", a następnie kliknij je lewym przyciskiem myszy.

W przypadku korzystania z czytnika kart i komputera Mac otwórz menu Go (Przejdź) i kliknij dwukrotnie polecenie Utilities (Narzędzia); jeśli nie widać tego polecenia, kliknij dwukrotnie polecenie Applications (Aplikacje), a następnie kliknij dwukrotnie folder Utilities (Narzędzia). Kliknij dwukrotnie ikonę Disk Utility (Narzędzie obsługi dysków). W oknie dialogowym Disk Utility (Narzędzie obsługi dysków) kliknij jeden raz aktywną partycję karty pamięci flash. Uwaga: Karta będzie wymieniona dwukrotnie — pierwszą pozycję stanowi partycja aktywna, a drugą etykieta woluminu. Kliknij kartę Erase (Wymazywanie) znajdującą się po prawej stronie ekranu. Z listy rozwijanej Volume Format (Format woluminu) wybierz pozycję MS-DOS File System(System plików MS-DOS). Kliknij przycisk Erase (Wymaż). 

FAQ: KFC-012611-GEN-07
Wewnętrzny czytnik kart w komputerze nie rozpoznaje kart pamięci flash. Dlaczego tak się dzieje?
  1. Niektóre komputery nie obsługują kart o wyższej pojemności (np. 1 GB lub 2 GB). Wiele systemów, łącznie z nowymi, wyposażonymi w czytniki kart, jest konfigurowanych pod kątem obsługi kart o ograniczonej pojemności. Pojemność karty może być wyższa od limitu; w takim przypadku może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać informacje na temat poprawek w zakresie sprzętu i oprogramowania, należy skontaktować się z producentem komputera.
  2. Jeśli dostępny jest aparat cyfrowy lub zewnętrzny czytnik kart, który obsługuje karty o pojemności 2 GB, należy spróbować podłączyć takie urządzenie do komputera. Jeśli karta jest rozpoznawana prawidłowo za pośrednictwem urządzenia, mógł wystąpić problem z wbudowanym czytnikiem.
  3. Jeśli problem dotyczy karty SDHC (Secure Digital High Capacity), możliwe jest, że wewnętrzny czytnik w komputerze nie obsługuje tej technologii. Mimo że karty SDHC wyglądają tak samo, jak standardowe karty SD (Secure Digital), karty SDHC nie są zgodne w tył z urządzeniami obsługującymi tylko karty SD. Urządzenia obsługujące standardowe karty SD nie mogą odczytywać formatu kart SDHC. Aby zapewnić zgodność, należy zwrócić uwagę na logo SDHC na kartach oraz urządzeniach (aparatach cyfrowych, kamerach itp.). Jeśli dane urządzenie nie obsługuje kart SDHC, sugerujemy skontaktowanie się ze sprzedawcą karty w celu jej wymiany na nośnik SD. Uwaga: Standardowe karty SD nie są dostępne w wersjach o pojemności większej niż 2 GB.
  4. 4. Jeśli używany jest system Windows XP: firma Microsoft stwierdziła występowanie ograniczenia dotyczącego kart SDHC w systemie Windows XP. Aby pobrać poprawkę, należy kliknąć następujące łącze: http://support.microsoft.com/kb/934428.
FAQ: KFC-012611-GEN-02
Karta pamięci flash przestała działać w urządzeniu lub nie można wyświetlać zapisanych na niej plików.Czy pliki z karty można odzyskać?

Jeśli na karcie znajdują się ważne dane, zdecydowanie zalecamy podjęcie próby ich odzyskania, korzystając z jednej z opisanych poniżej metod. Firma Kingston nie świadczy usług w zakresie odzyskiwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad gwarancji, należy odwiedzić stronę pod adresem http://www.kingston.com/company/warranty.asp.

    1. Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w usługach odzyskiwania danych, taką jak Driver Savers (www.drivesavers.com) lub Ontrack (www.ontrack.com); w celu znalezienia innych firm z tej branży można skorzystać z wyszukiwarki Google.
    2. Odwiedź stronę pod adresem www.download.com i wyszukaj oprogramowanie służące do odzyskiwania danych, a następnie pobierz odpowiednie narzędzie; programy takie są zazwyczaj łatwe w użyciu.

FAQ: KFC-012611-GEN-08
Kiedy karta MiniSD lub MicroSD znajdowała się w adapterze, była chroniona przełącznikiem zabezpieczenia przed zapisem. Po jej wyjęciu z adaptera została użyta w innym urządzeniu, gdzie przypadkowo usunięto pliki. Jak to możliwe, jeśli karta była zabezpieczona?

Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem na adapterze chroni kartę MiniSD lub MicroSD wyłącznie, jeśli znajduje się ona w adapterze. Po wyjęciu karty MiniSD z adaptera nie jest już ona chroniona przed zapisem.

FAQ: KFC-012611-SDM-01
Karta SDHC po włożeniu do czytnika, aparatu cyfrowego lub innego urządzenia nie jest rozpoznawana, albo jest wyświetlany monit o jej ponowne sformatowanie. Dlaczego tak się dzieje?

Karty pamięci SDHC obsługują wyłącznie urządzenia hosta SDHC. Aby potwierdzić, że dane urządzenie obsługuje nośniki SDHC, należy zapoznać się z jego podręcznikiem użytkownika.

Poniższy schemat jest używany przez organizację SD w celu zilustrowania zgodności.

* Produkty będące hostami SDHC obsługują zarówno karty SD, jak i SDHC.

* Produkty będące hostami SD obsługują wyłącznie karty pamięci SD o pojemności do 2 GB.

FAQ: DFC-011810-1

General USB FAQs

Jakie systemy operacyjne obsługują standard exFAT?
System operacyjny Obsługa standardu exFAT Poprawki do pobrania
Windows 7 Obsługa macierzysta
Windows Vista Wymaga aktualizacji do dodatku Service Pack 1 lub 2(oba obsługują standard exFAT) Pobierz dodatek Service Pack 1 (z obsługą standardu exFAT)Pobierz dodatek Service Pack 2 (z obsługą standardu exFAT)
Windows XP(dodatek Service Pack 2 lub 3) Wymaga aktualizacji obejmującej poprawkę w celu obsługi standardu exFAT W celu skorzystania z aktualizacji wymagane jest zainstalowanie dodatku Service Pack 2 lub 3Pobierz aktualizację obejmującą poprawkę w celu obsługi standardu exFAT
Mac OS X Wymaga systemu Mac OS X w wersji 10.6.6 lub nowszej
KGF-022811-GEN-02
FAQ: KGF-022811-GEN-02

Więcej pytań

Podczas kopiowania plików do pamięci flash jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można utworzyć katalogu lub pliku”. Całkowity rozmiar plików jest mniejszy niż pojemność karty. Dlaczego tak się dzieje?

Jest to ograniczenie systemu plików FAT. W celu skopiowania na kartę większej ilości danych należy usunąć istniejące dane i utworzyć na karcie foldery przeznaczone na dane kopiowane. Po wykonaniu tej operacji powinno być możliwe umieszczenie większej ilości danych na karcie. Można również sformatować kartę, używając systemu plików FAT32. Należy jednak upewnić się, że urządzenie, w których karta jest używana, obsługuje ten system plików.

FAQ: KFC-012611-GEN-03
Karta pamięci flash nie jest rozpoznawana przez urządzenie lub w urządzeniu jest wyświetlany komunikat o błędzie karty, działa ona jednak prawidłowo w innym urządzeniu.Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z niezgodności karty i urządzenia. Może to być spowodowanie nieobsługiwaniem przez urządzenie danej pojemności karty lub zastosowaną na karcie technologią nieobsługiwaną przez urządzenie. W wielu przypadkach są dostępne aktualizacje oprogramowania urządzenie pozwalające odczytywać karty nowsze lub o większej pojemności. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju karty są obsługiwane przez urządzenie, należy skontaktować się z jego producentem lub odwiedzić naszą stronę internetową.

FAQ: KFC-012711-GEN-04
Przy próbie uzyskania dostępu do karty pamięci flash jest wyświetlany monit o hasło. Jak brzmi to hasło?

Firma Kingston nie sprzedaje nośników pamięci flash zabezpieczonych hasłem. Hasło zostało prawdopodobnie wygenerowane przez program innej firmy lub telefon komórkowy. Aby odzyskać dostęp, należy skorzystać z właściwego oprogramowania lub kodu dostępu przypisanego do telefonu komórkowego.

FAQ: KFC-012611-GEN-06
Czym jest oznaczenie „X” w przypadku pamięci flash?

Oznaczenie „X” to miara wydajności karty. Jest ona obliczana przez podzielenie szybkości zapisu karty przez wartość 150 KB/s*. Inaczej mówiąc, można określić szybkość zapisu karty, mnożąc jej wartość „X” przez 150 KB/s. Na przykład:

50X = 50 (mnożnik) x 150 KB/sec = 7,5 MB/sec

* 1 KB = 1000 bajtów; 1 MB = 1 milion bajtów.

FAQ: KFC-012611-GEN-05
Czy za pomocą karty pamięci flash firmy Kingston można wykonać rozruch komputera, ustawić ją jako dysk stały lub uruchamiać z niej system operacyjny?

Nie. Nasze karty pamięci flash nie obsługują funkcji rozruchu, ustawienia dysku stałego lub nośnika służącego do uruchamiania systemu operacyjnego.

FAQ: KFC-011911-GEN-01

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1(800)435-0640 (closed)