W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu jej funkcji i możliwości. Korzystanie z niej jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Uzyskaj więcej informacji o naszych zasadach korzystania z plików cookie

DataTraveler Workspace

Pamięć DataTraveler®Workspace firmy Kingston ma certyfikat firmy Microsoft® potwierdzający jej zgodność z funkcją Windows® To Go1, która jest kluczową funkcją systemu Windows 10, 8, lub 8.1 Enterprise2. Windows To Go to w pełni zarządzalny firmowy obszar roboczy systemu Windows 10 umieszczony na specjalnie skonfigurowanej rozruchowej pamięci USB. Ta funkcja umożliwia administratorom IT bezproblemową obsługę typowego dla pracowników mobilnych modelu pracy „przynieś własny komputer PC” oraz obsługę pracowników tymczasowych, którzy potrzebują dostępu do środowiska firmowego, bez konieczności obniżenia poziomu zabezpieczeń. Ta pamięć USB 3.0 jest wyposażona w technologię kontrolera SSD, dzięki czemu oferuje wysoką wydajność i małe opóźnienia. Jest fabrycznie skonfigurowana jako dysk stały, więc umożliwia rozruch za pośrednictwem portu USB 3.0 lub USB 2.0 dowolnego sprzętu, który ma certyfikat zgodności z systemem operacyjnym Windows 7, 8, 8.1 lub Windows 10. Pamięć DataTraveler Workspace jest objęta dwuletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną, a ponadto cechuje się legendarną niezawodnością, dzięki której firma Kingston® jest światowym liderem na rynku niezależnych producentów pamięci.

Cechy charakterystyczne

Pojemności{{Footnote.A47164}}: 32GB, 64GB, 128GB* (*produkowane na zamówienie)
Szybkość{{Footnote.N37153}}:

 • Maksymalna szybkość sekwencyjnego odczytu/zapisu: 250/250 MB/s
 • Ciągły losowy odczyt/zapis plików 4KB: 3,750/9,800 IOPS
 • Wyniki testu PCMARK Vantage HDD Suite: 22,250

Obsługuje polecenia: technologii TRIM i S.M.A.R.T
Wymiary: 75,29mm x 22,98mm x 16,44mm
Temperatura pracy: od 0°C do 60°C
Temperatura przechowywania: od -20°C do 85°C

Wymagania systemowe funkcji Windows To Go

Proces rozruchu: Obsługa rozruchu z urządzenia USB
Oprogramowanie sprzętowe: Obsługa rozruchu z urządzenia USB. (Komputery mające certyfikat zgodności z systemem Windows 7, 8, 8.1 lub Windows 10 można skonfigurować do rozruchu bezpośrednio z urządzenia USB; w przypadku braku pewności, czy dany komputer umożliwia rozruch z urządzenia USB, należy skontaktować się z jego producentem).
Architektura przetwarzania: Musi obsługiwać obraz na dysku funkcji Windows To Go
Zewnętrzne koncentratory USB: Nieobsługiwane; dysk funkcji Windows To Go należy podłączyć bezpośrednio do komputera hosta
Procesor: 1GHz lub szybszy
Pamięć RAM: 2GB lub więcej
Grafika: Karta graficzna zgodna z programem DirectX 9 wyposażona w sterownik WDDM 1.2 lub nowszy.
Port USB: Port USB 2.0 lub nowszy

Dane techniczne
Wybierz pojemność
 • Price: $ 455,00
 • Price: $ 157,00
 • Price: $ 266,00
Indywidualizacja

Program Co-Logo and Customization firmy Kingston, umożliwiający personalizację produktów i ozdobienie ich dowolnym logo, jest dostępny dla wybranych pamięci. Aby uzyskać informacje dotyczące minimalnych ilości, które należy uwzględniać w zamówieniach, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kingston. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania
Więcej pytań

Firmowy przenośny obszar roboczy. Pamięć DataTraveler® Workspace firmy Kingston ma certyfikat firmy Microsoft® potwierdzający jej zgodność z funkcją Windows To Go, która jest kluczową funkcją systemu Windows® 8 Enterprise. Windows To Go to w pełni zarządzalny firmowy obszar roboczy systemu Windows 8 umieszczony na specjalnie skonfigurowanej rozruchowej pamięci USB. Ta funkcja umożliwia administratorom IT bezproblemową obsługę typowego dla pracowników mobilnych modelu pracy "przynieś własny komputer PC" oraz obsługę pracowników tymczasowych, którzy potrzebują dostępu do środowiska firmowego, bez konieczności obniżenia poziomu zabezpieczeń. Ta pamięć USB 3.0 jest wyposażona w technologię kontrolera SSD, dzięki czemu oferuje wysoką wydajność i małe opóźnienia. Jest fabrycznie skonfigurowana jako dysk stały, więc umożliwia rozruch za pośrednictwem portu USB 3.0 lub USB 2.0 dowolnego sprzętu, który ma certyfikat zgodności z systemem operacyjnym Windows 7 lub Windows 8. Pamięć DataTraveler Workspace jest objęta dwuletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną, a ponadto cechuje się legendarną niezawodnością, dzięki której firma Kingston® jest światowym liderem na rynku niezależnych producentów pamięci.

FAQ: wtg-1

Funkcja Windows To Go jest przeznaczona dla przedsiębiorstw i można korzystać z niej w celu zapewnienia ciągłości operacji oraz obsługi pracowników kontraktowych, zarządzanych miejsc pracy, pracowników podróżujących i pracy z domu.

 • Funkcja Windows To Go umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do środowiska firmowego z dowolnego komputera służbowego lub prywatnego, na którym można uruchomić system Windows w wersji 7 lub 8.
 • Umożliwia administratorom IT obsługę stylów pracy typu BYOD (przynieś swój własny pulpit), pracowników mobilnych oraz pracowników tymczasowych.
 • Umożliwia organizacjom redukcję kosztów sprzętu.
 • Umożliwia organizacjom tworzenie bezpiecznych środowisk roboczych dla najważniejszych pracowników w ramach obowiązujących procedur przywracania po awarii.
FAQ: wtg - 2

Odp. Funkcja Windows To Go obsługuje urządzenia hosta mające certyfikat zgodności z systemem Windows 7 lub Windows 8. Komputery Mac nie mają certyfikatu zgodności z systemami Windows 7 i Windows 8, więc funkcja Windows To Go nie jest obsługiwana na komputerach Mac. System Windows XP może być używany na komputerze, ale komputer musi spełniać minimalne wymagania systemu Windows 7. Rozruch pamięci DT Workspace jest wykonywany z poziomu systemu BIOS, więc system operacyjny komputera nie stanowi problemu. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania dotyczące komputera hosta:

FAQ: wtg - 3

Komputer hosta z systemem Windows 8: Naciśnij klawisze logo Windows+W, wyszukaj opcje uruchamiania funkcji Windows To Go, a następnie naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Opcje uruchamiania obszaru roboczego Windows To Go wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby skonfigurować komputer do rozruchu z urządzenia USB.

Komputery hosta z wcześniejszymi wersjami systemu Windows: Jeśli na komputerze jest używana wcześniejsza wersja systemu operacyjnego Windows, należy ręcznie skonfigurować komputer do rozruchu z urządzenia USB.

Klawisze dostępu i konfiguracja systemu BIOS
Ustawienia systemu BIOS na komputerze są wprowadzane przed uruchomieniem systemu operacyjnego za pomocą "klawiszy dostępu", czyli klawiszy funkcyjnych przypisanych do programów narzędziowych przez producentów oprogramowania sprzętowego. W poniższej tabeli przedstawiono kilka dobrze znanych klawiszy dostępu:

Jak skonfigurować ustawienia systemu BIOS komputera hosta do działania z funkcją Windows To Go
1.Wyłącz komputer.
2.Włóż pamięć Windows To Go do portu USB 2.0 lub USB 3.0 komputera. (Nie używaj koncentratora USB).
3.Uruchom komputer i przygotuj się do naciśnięcia klawisza dostępu przypisanego do używanego komputera. Po naciśnięciu przycisku zasilania, ale przed wyświetleniem ekranu ładowania systemu Windows, naciśnij ten klawisz przez 1–3 sekundy.

 1. Aby jednorazowo użyć funkcji Windows To Go, naciśnij klawisz dostępu w celu przejścia do menu rozruchu, a następnie wybierz pamięć USB. Spowoduje to rozruch do funkcji Windows To Go tylko w tej sekwencji rozruchu. Pierwsze użycie pamięci Windows To Go na określonym komputerze może spowodować automatyczny ponowny rozruch; w takiej sytuacji powtórz ten krok. Niektóre komputery nie obsługują tej metody, przez co będzie konieczna zmiana kolejności rozruchu w systemie BIOS.
 2. Aby wielokrotnie używać funkcji Windows To Go, naciśnij klawisz dostępu w celu przejścia do systemu BIOS.

4.W systemie BIOS przejdź do opcji umożliwiającej określenie kolejności rozruchu, takiej jak Boot (Rozruch), System Configuration (Konfiguracja systemu) lub Storage (Pamięć masowa).
5.Powinno być dostępne ustawienie Boot Priority (Priorytet rozruchu). Umieść swoją pamięć USB na górze tej listy (pamięć USB może nosić nazwę USB albo nazwę jej producenta). Jeśli ta opcja jest niedostępna, przejdź do kroku 6.
6. Sprawdź, czy jest obsługiwany rozruch z pamięci USB.

 1. W niektórych komputerach opcja rozruchu z pamięci USB jest domyślnie wyłączona. Prawdopodobnie będzie można ją włączyć na karcie Boot (Rozruch).
 2. W niektórych komputerach są używane "grupy rozruchu", przez co rozruch z pamięci USB jest możliwy dopiero po odłączeniu jej od takiej grupy. Tę opcję można zmodyfikować w ustawieniu HDD/Hard Drive Properties (Właściwości dysku twardego).
FAQ: wtg - 4

Użytkownicy mogą przechowywać dane na pamięci DT Workspace, na dysku zewnętrznym lub na dysku sieciowym. Podczas korzystania z funkcji Windows To Go nie można uzyskiwać dostępu do wewnętrznego dysku twardego komputera hosta. Ma to na celu zapobieżenie przypadkowej wymianie danych. W razie potrzeby użytkownicy mogą używać wolnego miejsca na pamięci, dysku zewnętrznego lub serwerowej pamięci masowej.

FAQ: wtg -5

Nie, użytkownicy mogą wybrać dowolnego dostępnego hosta i wykonać rozruch do swojego środowiska roboczego bez ryzyka pozostawienia poufnych danych na komputerze hosta.

FAQ: wtg - 6

Nie. Ta pamięć jest przeznaczona do użycia jako stałe urządzenie rozruchowe funkcji Microsoft Windows 8 Enterprise Windows To Go.

FAQ: wtg - 7

Najczęściej jest to administrator w przedsiębiorstwie, który samodzielnie przygotowuje pamięci w celu dostarczenia użytkownikom obrazów systemu Windows 8. Praca administratora jest w tej sytuacji taka sama, jak podczas przygotowywania dysków HDD lub SSD. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu dotyczącego funkcji Windows To Go w witrynie TechNet Wiki, w którym opisano proces tworzenia pamięci..

Użytkownicy mający uprawnienia administratora mogą samodzielnie przygotowywać pamięci funkcji Windows To Go, używając Kreatora funkcji Windows To Go dostępnego w systemie Windows 8 Enterprise Edition. Ponadto wersja Community Technology Preview (CTP) dodatku Service Pack 1 dla programu System Center 2012 Configuration Manager umożliwia samodzielne tworzenie pamięci funkcji Windows To Go. Dodatek Configuration Manager 2012 SP1 CTP można pobrać w celach testowych z witryny Centrum pobierania Microsoft.

FAQ: wtg - 9

Firma Microsoft będzie sprzedawać licencje Enterprise swoim klientom mającym umowy Enterprise za pośrednictwem swojego programu Software Assurance (SA). Program Software Assurance został uruchomiony w 2001 roku jako jeden z programów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft. Podstawową zaletą programu Software Assurance jest "polisa ubezpieczeniowa" gwarantująca, że klienci nie będą musieli ponosić niespodziewanych kosztów związanych z zakupem uaktualnień technologii Microsoft.

FAQ: wtg - 10
    Back To Top