We've updated our Privacy Policy with new contact details for privacy matters. Please review our updated Privacy Policy.

Kingston, Sosyal ve Çevresel Olarak Sorumlu biçimde çalışma şekli

Genel Bakış

Kingston Technology Company, Inc., işlerini Sosyal ve Çevresel Açıdan Sorumlu (SER) biçimde yürütmek konusunda kararlıdır. Geçtiğimiz 24 yıl boyunca Kingston, şirketin temel değerleri üzerinde toplanan temel bir felsefeyi uygulamıştır: saygı, sadakat, dürüstlük, esneklik ve uyum sağlama, çalışanlarımıza yatırım yapma ve iş arkadaşlarımızla birlikte işte eğlenme. Bu temel değerler aynı zamanda iş yaptığımız toplumlarda olumlu bir fark yaratma ve çevrenin korunmasına yardımcı olma yükümlülüklerimizi de etkilemektedir.t.

Sosyal Sorumluluk

Kingston'ın çalışanları bizim en önemli kaynağımızdır. Haziran 2004'te sertifikası alınan OHSAS 18001 yönetim sistemini kullanarak tüm tesislerimizde saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktayız.

Güvenlik alanında, risk değerlendirmesi, iş yerinde sağlık ve güvenlik eğitimi gibi kaza önleme adımlarını ve tüm tesislerde acil durum alıştırmalarını uygulamaya aldık. Sağlık tarafında ise Kingston çalışanları için çeşitli sağlık programları sunmaktadır. Bunlar arasında sağlık bakım uzmanlarından sağlık eğitimleri, spor programları ve sağlık bültenleri yer almaktadır.

Kingston, çeşitliliğe değer verilen ve saygı duyulan bir kültürü sürdürmek konusunda kararlıdır. Tüm bireylere çalışma hayatının tümünde ırkına, rengine, milliyetine, atalarına, dinine, cinsiyetine, cinsel kimliğine, hamilelik durumuna, medeni haline, gerçek ya da algılanan cinsel eğilimine, yaşına, fiziksel ya da zihinsel engeline, aile bakımı durumuna, emeklilik durumuna ya da genetik özellikleri dahil olmak üzere tıbbi koşullarına bakmadan adil biçimde davranırız. Kingston, yukarıda belirtilen ya da diğer yasal olarak koruma altında olan hususlara karşı bireylere ayrımcılık ya da taciz uygulanmasını yasaklamaktadır.

Kingston, dünyanın her yerindeki çalışanlarının haklarını hem ilkesel olarak hem de uygulamada korumak konusunda kararlıdır. Tüm Kingston tesislerinde asgari çalışma yaşı, çalışma saatleri, fazla mesai, ücretler ve ödenekler ile ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki yerel çalışma yasalarına tam uyum içinde çalışırız. İstihdam gönüllülük esasına dayalıdır ve çalışanlar özgür biçimde işte kalabilmektedir.

Savaş Madenleri

Kingston, müşterilerimizin, ürünlerimizin üretiminde kullanılan maden kaynaklarının, "savaş madenleri" olmaması gerektiği konusundaki kaygısını paylaşmaktadır. Savaş madenleri, silahlı çatışmaların ya da insan hakları ihlallerinin olduğu ülkelerden çıkartılan belirli 3TG madenleri (kalay, tantalum, tungsten ve altın) içermektedir. Bu kaygıyla, iki aşamalı bir yaklaşımı kullanarak ilgileniyoruz.

Bu kaygıyla, iki aşamalı bir yaklaşımı kullanarak ilgileniyoruz.

1) Kingston, üretim sürecimizde kullanılmak üzere satın alınan ve madenler içeren malzemelerde, savaş madenlerinin bulunmamasını sağlamak için gerekli işlemleri yapmıştır. Kingston, ürünlerinin üretim sürecinde kullanılan metal alaşımlı malzemelerin tüm tedarikçilerinden, bu madenlerin ve ham maddelerin çatışmalardan etkilenen ya da yüksek riskli alanlar ve insan hakları ihlallerinin olduğu diğer ülkeler ya da bölgelerden alınmadığı konusunda yazılı güvenceler almıştır.

2) Kingston, ürünlerimizde kullanılan satın alınan bileşenlerin, savaş madenleri içermediğinden emin olmak için tedarik zinciriyle de çalışmaktadır. Tedarikçilerimizden bizim kaygılarımızı desteklemelerini istiyoruz ve bu konudaki hassasiyetimizin bir parçası olarak gerekli destekleyici verileri ve kullanılabilir kanıtları toplamak için çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Çevre Sorumluluğu

Kingston, sorumlu bir çevre savunucusu olmak için elinden geleni yapmaktadır. Haziran 2004'te Kingston, çevresel konularla ilgili yol gösteren ISO 14001 sertifikasını almıştır. Karbon ayak izimizi azaltmak için çevre açısından daha hassas biçimde çalışıyoruz ve Karbon Açıklama Projesi'ne katılarak çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Karbon ayak izimizin büyük bir bölümünü tesislerimizdeki enerji kullanımı oluşturduğundan, enerji kullanımımızı azaltmanın yollarını arıyoruz.

Tüm tesislerimizde, çalışmalarımızdan kaynaklanan atıkların büyük çoğunluğunu geri dönüştürmek için çalışıyoruz. Kingston, ABD'deki müşterilerimiz için bir elektronik geri dönüşüm programı başlatan ilk bellek üreticisidir.

Kingston, daha çevre dostu malzemeler kullanarak ve tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeleri daha fazla kullanmanın yollarını arayarak paketlerinde daha akıllı ve sorumlu seçimler yapmaktadır.

Topluluk

Kingston, Küresel Vatandaş olarak görevlerini anlamaktadır ve mümkün olan her zaman olumlu değişiklikler yaratmak için çabalamaktadır. Çalışanlarımızın yardımıyla Kingston yerel bölge gıda bankalarına katkıda bulunmak, hayır işlerine sponsor olmak ve okullara eğitim donanımları bağışlamak gibi yollarla iş yaptığı toplumları geliştirme çabalarına katılmaktadır.

Karbon Saydamlık Projesi

Karbon Saydamlık Projesi olarak da bilinen CDP, şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin, kendi çevresel etkilerini ölçmesini ve yönetmesini sağlayan global bir açıklama sistemi yürütmektedir.

CDP'nin tedarik zinciri programı, tedarikçilerin iklim, orman ve su güvenliği verilerini müşterilerine göndermesini sağlamaktadır.

Açıklama ve harekete geçmenin somut iş avantajlarının farkına varan şirketler, iklim değişimini, ormansızlaştırmayı ve su güvenliğini daha iyi hale getirmek için isteklerini bildirmekte ve anlamlı adımlar atmaktadır. Bu durum, şirketlere, uzun vadeli sürdürülebilirliği ve karlılığı sağlamanın yanı sıra yasal ve politika değişikliklerine göre gerekenleri yapmak için gerekli olanakları sunmaktadır

Her yıl Kingston, dünyanın çeşitli yerlerindeki tesislerimizden gelen verileri ve bilgilerin kapsamını geliştirmek için çalışmaktadır.

İklim Değişimi

Toplam Global Kapsam 1 Bölgeye Göre Emisyonlar Tüm Yıl 2019
Konum1. Kapsam emisyonlar (metrik ton C02e)
Amerika Birleşik Devletleri: 12.92
Tayvan, Büyük Çin 0.01
Çin 133.8
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 0.79
Toplam Global Kapsam 2 Bölgeye Göre Emisyonlar Tüm Yıl 2019
Konum2. Kapsam, konum esaslı (metrik ton C02e)Satın alınan ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ya da soğutma (Megavat-saat)Satın alınan ve tüketilen, pazara dayalı bir yaklaşımla hesaplanan düşük karbonlu elektrik, ısı, buhar ya da soğutma (Megavat-saat)
Amerika Birleşik Devletleri: 1627.28 7273.64 0
Tayvan, Büyük Çin 16313.41 21280.3 0
Çin 11196.66 15186.74 0
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 552.81 1295.89 0

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası, Avusturalya Modern Kölelik Yasası ve California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası (SB657)

31 Aralık 2020 ile Biten Mali Yıl

Kingston Technology Corporation ve dünya çapındaki birimleri (birlikte “Kingston” olarak anılacak), bellek ürünleri ve oyun çevre birimleri geliştiren ABD merkezli bir şirkettir. Kingston, dünya çapında çeşitli üretim tesislerine sahiptir ve dünya genelinde birçok ülkede varlık göstermektedir. Bu nedenle dünya çapında insan haklarını desteklemek açısından hem yükümlüyüz, hem de kararlıyız. Zorla, bağımlı (borç karşılında çalıştırma dahil) ya da ödünç işçilik, hapishanede istemsiz çalıştırma, kölelik gibi tüm modern kölelik biçimlerine ya da Kingston sağlayıcısı tarafından ya da başka herhangi bir nedenden dolayı insan kaçakçılığına tolerans göstermeyiz.

Bu beyan, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası, Avusturalya Modern Kölelik Yasası ve California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası’nın (SB657) gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmıştır ve Kingston'ın 31 Aralık 2020 ile biten mali yılı için modern kölelik beyanını oluşturmaktadır.

Kingston’ın modern köleliği yasaklamak konusundaki kararlılığı, genel anlamda Kingston standartlarının temel değerlerimizle uyumlu hale getirme çabalarımızın bir parçasıdır: ticari dürüstlüğü ve ahlaki davranışları teşvik etmek ve tedarik zinciri şeffaflığı ve hesap verilebilirliği. Sosyal ve çevresel sorumluluğunuza bağlıyız ve şirketler ve çalışanlarının hizmet verdiği toplumlar ve insanlara güçlü ve olumlu katkılar yapmak konusunda kararlıyız. Ürünlerimizi, Kingston’ın doğrudan faaliyetlerinde ya da tedarik zincirinde modern köleliği yasaklayan yasalara bağlı kalarak insan haklarına ve iş onuruna saygı gösteren bir şirket ve tedarik zinciri üzerinden sunmak için çaba gösteririz.

Yapı, iş ve tedarik zinciri

Kingston, DRAM ve bellek modülleri, SSD’ler, USB’ler, SD Kartlar ve okuyucuları gibi flash bellek ürünleri, HyperX oyun ürünleri ve aksesuarları gibi oyun çevre birimi ürünleri konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Kingston, gelirlerini daha çok ürün satışından, OEM hizmetlerinden ve sözleşmeli üretimden elde etmektedir. Modern kölelikle mücadele çabamız, adımıza üretim yapan ya da hizmetler sağlayan dünya genelindeki tedarikçilerimizle mükemmel ilişkilerimize güvenmemizi gerektirmektedir.

Kingston, dünya çapında donanım üretimi ve geniş işgücümüz dahil olmak üzere işimizi ve faaliyetlerimizi destekleyen birçok tedarikçi ile çalışmaktadır. Bu nedenle Kingston, tedarik zincirlerinde modern kölelik oluşması riskini en aza indirmeye yönelik politikalar ve uygulamalar oluşturmalarına yardımcı olmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışmayı sağlayacak önlemler almaktadır.

İç yönetim, hesap verebilirlik ve programlar

Kingston’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) programında, işçi ve insan hakları, çalışanların ve çalışma uygulamalarının sağlığı ve güvenliği, çevresel etkilerin dikkate alınması ve dünya çapında içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumları desteklemek dahil olmak üzere ahlaki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak için kendini adamış, dünyanın çeşitli yerlerinden Kingston çalışanlarından oluşan bir ekip yer almaktadır. Ahlaki uygulamalar konusundaki kararlılığımızı göstermek amacıyla, Kingston’ın dünya genelindeki tüm birimlerinin dahil olduğu yıllık toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılarda beklentiler belirlenmekte, tüm birimler CSR çalışmaları konusunda bilgilendirilmekte ve kısa ve uzun vadeli planlar ele alınmaktadır. Dünya genelinde her yıl düzenlenen bu toplantılarla Kingston, üst yönetimi, kurumsal yöneticileri ve çalışanları, Kingston’ın modern köleliğe karşı çabalarına dahil etmeyi ve genel olarak CSR programı için olası iyileştirmeleri araştırmayı sürdürmektedir.

Ahlaki davranış ve modern köleliğin önlenmesine yönelik politikalar

Kingston, Kingston çalışanları ve tedarikçiler için beklentilerini ortaya koyduğu bir Mesleki Ahlak Kuralları’na sahiptir. Kingston Mesleki Ahlak Kuralları, çalışanların sağlığını, güvenliğini ve gördüğü muameleyi koruma amacına sahip olan ve her türlü modern köleliği yasaklayan politikaları belirlemektedir. Kingston, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve tedarikçilerinin, taraflardan herhangi birinin Kingston’ın modern kölelikle ilgili şirket standartlarını karşılayamaması durumunda şirket içi hesap verebilirlik standartlarını ve yöntemlerini korumak için Mesleki Ahlak Kurallar’ına bağlı kalmasını beklemektedir. Kingston’ın Mesleki Ahlak Kurallar’ını ya da ilişkili politikalarını ihlal ettiğinden kuşkulanılan tüm çalışanlar, disiplin sürecine tabi tutulacaktır ve bu süreç sonucunda ilgili çalışanların işine son verilebilir. Kingston, hem çalışanlar hem de şirket dışından tarafların kullanabileceği şirket çapında bir hesap verebilirlik ve şikayet mekanizmasına (ör., Kingston Yardım Hattı) sahiptir. Kingston, işinde ya da tedarik zincirinde tüm insan kaçakçılığı ve kölelik bildirimlerini inceleyecek ve sonuçta belirlediği tüm sorunları düzeltmek için gerekli işlemi yapacaktır. Son mali yılda bu tür bir bildirim alınmadı.

Daha fazla bilgi için lütfen Kingston Mesleki Ahlak Kuralları’na bakın.

Risk Değerlendirmesi ve Gerekli Özen

Kingston, tedarik zincirlerindeki modern kölelik riskini düzenli olarak değerlendirmektedir. 2019 yılında modern köleliğe özel bileşenler dahil olmak üzere tedarikçileri değerlendirmenin farklı yönlerini belirleyen bir tedarikçi derecelendirme sistemi oluşturarak tedarikçi risk değerlendirmemizi genişlettik. Aynı zamanda CSR risk değerlendirmesi programımızı modern kölelik risklerini belirlemenin yöntemlerini ortaya koyacak şekilde güncelledik ve risk değerlendirme puanlama sistemimizi gözden geçirdik. Güncellenmiş CSR risk değerlendirme programımızda, şirket dışı raporların ve standartların yanı sıra ülkeye ya da bölgeye göre federal ya da yerel yasaları temel alarak Kingston işlerinin yüksek riskli alanlarını belirlemek için değerlendirmeler ve analizler yer almaktadır. Risk değerlendirmesi yaparken dikkate alınan hususlar arasında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kingston’ın hizmet verdiği endüstriler, çalışma türü, coğrafya ve tedarikçi itibarı yer almaktadır.

Tedarikçi derecelendirme sistemi ve CSR risk değerlendirme programının birlikte uygulanması, tedarik zincirimizdeki yüksek riskli sağlayıcıları belirlememize ve riski azaltmak ve gerekli özeni sağlamak için çeşitli önlemler almamıza olanak tanımaktadır.

Kingston’ın gerekli özeni göstermesinin yollarından biri bir süredir devam ettirdiğimiz Responsible Business Alliance (RBA) üyeliğimizdir. RBA’nın bir üyesi olarak kendi politikalarımızı ve faaliyetlerimizi RBA Mesleki Ahlak Kuralları’nın koşullarına kademeli olarak uyumlu hale getirmek ve tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi, aynısını yapmaları için desteklemek konusunda kararlı biçimde çalışmaktayız. RBA üyeliği diğer birçok koşulun yanı sıra üyelerinin modern köleliğe karşı sağlam bir duruş sergilemesini gerektirmektedir.

Ayrıca üyelikte Kingston’ın diğer RBA katılımcıları tarafından denetlenmesi olasılığının yanı sıra tedarikçilerimizin RBA Denetimi yaptırmalarını isteme olanağı yer almaktadır. RBA denetimleri, modern kölelik riskleri ve kontrolleri açısından tedarikçilerin politikalarını ve uygulamalarını ve onların kendi tedarikçilerini yönetme ve izleme yöntemlerini değerlendirmek için yapılmaktadır. RBA Denetimleri, RBA tarafından onaylanmış üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Denetim sonucunda ortaya çıkan modern kölelikle ilgili olası riskleri gösteren bulgular ele alınır. Tedarikçilerden, ana neden analizi yapmaları ve denetim sırasında, modern kölelikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere bulunan her türlü sorunu RBA tarafından belirtilen süreler içinde ele almak için bir plan geliştirmeleri beklenmektedir. Kapanış denetimleri bulunan sorunların çözüldüğünü onaylar ve bir tedarikçi bir sorunu düzeltmezse Kingston ilgili tedarikçi ile yaptığı işleri azaltabilir ya da iş yapmayı durdurabilir.

Kingston aynı zamanda tedarik zinciri farkındalığımızı ve modern kölelik risklerini azaltma çabalarımızı iyileştirmeye yardımcı olmak için her yıl yaptığı tedarikçi denetimleri sayısını da artırdı. Tedarikçi Denetimleri, Kingston tarafından RBA denetim kurallarına uygun olarak yapılmaktadır ve düzeltici eylem ve takip açısından RBA’nın yapısı izlenmektedir. Takip denetimleri, tedarikçilerin hesap verilebilir olmasına yardımcı olmakta ve modern kölelikle mücadele için faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlamaktadır. Kingston, her yıl düzenli olarak değerlendirmeler yapar ve tedarikçi denetimleri programlar.

Kingston, COVID-19 pandemisinin neden olduğu seyahat yasakları nedeniyle yüz yüze tedarikçi denetimleri gerçekleştiremedi. Bunu yapmak yeniden güvenli hale geldiğinde yüz yüze tedarikçi denetimlerinin devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Kingston, yüz yüze tedarikçi denetimlerinin yanı sıra tedarikçilerinden, çalışma koşulları ve CSR programları ile ilgili kendi kendini değerlendirme anketleri (Self-Assessment Questionnaires - SAQ) doldurmalarını istemektedir. SAQ’lar, bir tedarikçi ile mevcut ilişkimizi sürdürme ya da değiştirme kararımızı etkileyecek işgücüyle ilgili tehlike işaretlerini belirlememizi sağlamaktadır.

Kingston, özen gösterme konusundaki sorumluluğumuza şeffaflığın dahil olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Modern köleliğe karşı çabalarımız dahil olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki kararlılığımıza yıllık Global Reporting Initiative (GRI) Report’tan (Küresel Raporlama Girişimi Raporu) ulaşılabilir. GRI Raporu, finansal ve faaliyetsel etkinlikleri yoluyla Kingston hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar ve internet sitemizde herkesin ulaşabileceği şekilde biçimde yayımlanır. GRI platformu üzerinden şeffaf raporlama, Kingston’ın hesap verebilir olmasını sağlar ve Kingston’ın modern köleliğin önlenmesine yönelik çabalarını gösterir.

Eğitim

2020 yılında CSR Ekibi, dünya genelinde tüm Kingston çalışanlarını Kingston’ın CSR programı ve uluslararası bir şirket olarak gerçekleştirmeyi umduğumuz yeni hedefler ve amaçlar konusunda yeniden eğitmek için çalışmalar yaptı. Kingston’ın Mesleki Ahlak Kuralları konusunda eğitim, çalışanlarımızın, genişletilmiş işgücümüzün ve tedarikçilerimizin, yürürlükteki yasalara uymaları ve yasa dışı ya da ahlaki olmayan etkinliklerle ilgili kaygıları bildirmeleri konusundaki beklentiyi güçlendirmektedir.

Üst düzey yönetim, kurumsal yöneticiler ve tedarik zinciri yönetiminde doğrudan sorumluluğa sahip çalışanlar, tedarik zincirindeki modern kölelik uyarı işaretlerini belirlemelerine yardımcı olması için SB 657, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası, Avustralya Modern Kölelik Yasası’nın unsurları hakkında düzenli eğitimler almaktadır. CSR ekibi, pandeminin neden olduğu zorluklar nedeniyle ilgili tarafların daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir çevrimiçi eğitim oluşturdu.

Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Daha önce belirtildiği gibi Kingston RBA denetimleri ayarlamakta ve tedarikçileri ve onların tesislerinde kendi denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimlerde, ayrıntılı tesis gezileri, yönetimle toplantılar, tesisteki çalışanlarla görüşmeler, belge gözden geçirmeleri ve yatakhaneler, kafeteryalar, atık su arıtma tesisleri ve depolar gibi ilgili alanların değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Denetim protokolü, yüksek riskli tedarikçilerimizin modern kölelik riskini içeren Mesleki Ahlak Kuralları’mızda yer alan alanlardaki performansını değerlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi hem RBA hem de Kingston denetimlerinde tespit edilenler, düzeltici eylemlerin etkinliğinden emin olmak için yakından takip edilmektedir.

Kingston, denetimlerin sınırlarının farkındadır. Bu nedenle 2018 yılında CSR Ekibi, dünya genelindeki Kingston çalışanları üzerinde, modern kölelik ile ilgili düşünmeleri ve konu hakkındaki bilgilerinin ve algılarının ne düzeyde olduğunu daha iyi anlamak için bir önemlilik değerlendirmesi yaptı. Bu önemlilik değerlendirmesi, GRI Raporumuzu tamamlamamıza yardımcı oldu. Bu değerlendirmeleri Kingston’ın şirket içi ve şirket dışı paydaşlarının daha büyük bir kısmına genişletmek ve modern kölelikle mücadele etmeye nasıl devam edeceğimizi ve Kingston’ın tedarik zincirinde nasıl en aza indirebileceğimizi değerlendirmek için veri toplamak ile ilgili planlar bulunmaktadır.

Ayrıca Kingston, Kingston ürünlerinde bulunan malzemelerin, iş yaptıkları ülke ya da ülkelerdeki modern kölelikle ilgili yasalara uygun olduğunu onaylamak için doğrudan tedarikçilerine Kingston Mesleki Ahlak Kuralları ve doğrulama mektupları göndermektedir. Kingston, her bir tedarikçiye iş verirken ya da tedarikçi ile yaptığı işi yenilerken tedarikçinin bu Kurallar konusundaki davranışlarını dikkate almaktadır.

Modern Kölelikle ilgili Kaygıları Bildirme ve Sorunları Ortaya Koyma

Kingston, bir gizli bildirim politikasına sahiptir ve çalışanlara, geniş işgücüne ve tedarikçilerine birçok bildirim seçeneği sunmaktadır. Ayrıca çalışanların ve tedarikçilerin kaygılarını isimlerini belirtmeden bildirmeleri şansı vermek için bu bildirim araçlarına birden fazla dilde ulaşılması olanağı sağlamaktadır. Bu bildirim seçeneklerini şirket içi politikalarımız, iletişimlerimiz ve eğitimlerimizle destekliyoruz. Mesleki Ahlak Kuralları’mız aynı zamanda kaygıların ortaya konması durumunda misilleme yapılmasını yasaklamaktadır. 2020 yılında, EMEA ve genişletilmiş APAC dahil olmak üzere daha fazla bölgeyi kapsamak için yeni yardım hatları ekledik.

Yardım hattı ya da diğer bildirim kanalları üzerinden modern kölelikle ilgili herhangi bir kaygı bildirildiğinde, Kingston’ın CSR Ekibi, sorunu araştırmak ve ele almak için ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi yapılan işlemler, tedarikçi ile yapılan işin azaltılmasına yada askıya alınmasına ya da tamamen durdurulmasına neden olabilir.

Kingston’ın Modern Köleliği Azaltma Konusundaki Taahhütleri

Yukarıdaki önlemlere ek olarak modern köleliğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olma taahhüdümüzün bir parçası olarak bir Çatışmalı Madenler Programı oluşturduk ve sürdürüyoruz. Kingston, modern köleliğin ve çocuk işçiliğin ele alınması konusunda çeşitli programlara sahip Responsible Minerals Initiative’e (RMI) üyedir. RMI üyesi olmak Kingston’ın, modern köleliği ya da çocuk işçiliği finanse eden madenlerden değerli madenler (şu anda kalay, tungsten, tantal, altın ve kobalt) almayan bir tedarik zincirini yönetmesine ve sürdürmesine olanak tanımaktadır.

Kingston, tüm yönetmeliklere ve çevresel ürün uyum düzenlemelerine uygun güvenli ürünler üretmek konusunda kararlıdır. Dolayısıyla yasal ve çevresel sertifikaların alınması, ayrıntılı fabrika incelemeleri yapılmasını gerektirmektedir. Bu da Kingston’ın ilgili tedarikçiyle bağlantılı her türlü modern kölelik risklerini tespit etmesine olanak tanımaktadır.

Vice President of Administration
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Tarih: 3.11.2020

Kingston’ın modern kölelik beyanındaki gecikme, COVID-19 pandemisi ve bunun Kingston’ın ticari faaliyetleri üzerindeki etkilerinden kaynaklanmıştır.

California Prop 65 Uyarısı

İlk olarak “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986” (1986 Güvenli İçme Suyu ve Toksik Yaptırım Yasası) olarak adlandırılan California Proposition 65, toksik kimyasallarla ilgili kaygıları gidermek için oy verenler tarafından kabul edilmiş bir yasadır. California Proposition 65, Kaliforniya'daki tüketicilere, Kaliforniya eyaleti tarafından belirli eşik seviyelerinin üzerinde olduğunda kansere, doğum kusurlarına ve üremeyle ilgili diğer zararlara neden olduğu kabul edilen kimyasallar içeren ürünlerde özel uyarılar alma hakkını vermektedir. Proposition 65 uyarısı bir ürünün herhangi bir ürün güvenliği standardını ya da gereksinimini ihlal ettiği anlamına gelmez.

Bu nedenle Kingston, belirli ürünler için bazı ürün paketlerinde aşağıdaki uyarıyı vermektedir:

UYARI: Bu üründe, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ya da üremeyle ilgili diğer zararlara neden olduğu kabul edilen kimyasallar bulunmaktadır.

RBA (daha önce EICC)

Kingston Technology Company, Inc., Responsible Business Alliance’a (RBA) (eskiden Electronic Industry Citizenship Coalition'a (EICC)) katıldığını ve 15 Nisan 2016 tarihinde Aday Üye olduğunu duyurdu.

RBA; kendini, global elektronik sistem tedarik zincirinden etkilenen toplulukların ve çalışanların haklarını ve refahını desteklemeye adamış en büyük elektronik şirketi koalisyonudur. Kingston, kolektif RBA yaklaşımını tanımakta ve bu yaklaşıma ve RBA üyelerinin hep birlikte ulaşmayı düşündüğü hedeflere saygı duyarak bunlara riayet etmektedir. Kingston RBA Aday Üyesi olarak, kendini RBA vizyonu ve misyonunu desteklemeye adamıştır:

RBA Vizyonu

Sürdürülebilir çalışan, çevre ve işletme değeri yaratan bir global elektronik endüstrisi.

RBA Misyonu

Üyeler, tedarikçiler ve hissedarlar, önde gelen standartlar ve uygulamalarla çalışma koşullarını ve çevresel koşulları iyileştirmek için iş birliği içindedir.

RBA Mesleki Ahlak Kuralları, elektronik endüstrisi tedarik zincirinde sosyal, çevresel ve etik hususlara yönelik bir dizi standartlardan oluşur ve Kingston, RBA Üye Adayı olarak kendi faaliyetlerini sürekli RBA Mesleki Ahlak Kuralları hükümlerine uygun hale getirmeye ve kendi birinci kademe tedarikçilerini de bu konuda desteklemeye ve teşvik etmeye adamıştır. Kingston, faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde RBA Mesleki Ahlak Kurallarını uygulamak için sürekli iyileştirme yaklaşımı ile RBA araçlarını kullanmaya adanmış bir şirkettir.

RBA ve sürdürülebilir elektronik endüstrisi için üyelerin nasıl bir iş birliği içinde bulunduğuna ilişkin daha fazla bilgi için lütfen http://www.responsiblebusiness.org/ adresini ziyaret edin

COVID-19'un iş operasyonlarımızı nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

İletişimde kalın! Kingston haberleri ve çok daha fazlası için e-postalarımıza kayıt olun.