Prohlášení o shodě (DoC) Kingston

Směrnice RED 2014/53/EU

Chcete-li získat kopii prohlášení o shodě, pošlete písemnou žádost uvádějící podrobnosti o výrobku a číslo modelu buď na adresu

[email protected]

nebo

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Velká Británie

코로나바이러스(COVID-19)가 HyperX 영업활동에 미치는 영향을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.