Enduser RMA

Thank you for purchasing a Kingston product. If you are experiencing problems with the product, please contact the etailer/retailer from which you purchased it.

If they are unable to help you, complete and submit this form. A representative will contact you.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.